Orpon hallitus on samaan aikaan leikkaamassa asumistukea ja heikentämässä kohtuuhintaisen asuntotuotannon edellytyksiä. Heikennykset osuvat erityisesti kaupunkien pienituloisiin asukkaisiin – ja aivan erityisesti helsinkiläisiin. Näitä päällekkäisiä leikkauksia ei tule toteuttaa.

Tilanteen vakavuudesta kertoo se, että Helsingin kaupunginhallitus otti maanantaina yksimielisesti yli puoluerajojen kantaa hallituksen esittämiin asumistuen leikkauksiin. Lainsäädäntöä ollaan laatimassa valtavalla kiireellä ja vaikutukset helsinkiläisiin ovat suuria, koska asuminen Helsingissä on kallista ja asumistuen saajia on runsaasti.

Helsingin vakava työvoimapula uhkaa pahentua, jos matalapalkkaisten alojen työntekijöillä ei ole asumistuen leikkausten vuoksi enää mahdollisuuksia asua Helsingissä. Jopa 40 prosenttia asumistuen saajista käy töissä. Useat samanaikaiset sosiaaliturvan leikkaukset lisäävät myös lapsiperheköyhyyttä ja pakottavat monet hakemaan toimeentulotukea.

Viime viikolla otimme yhdessä muiden suurten kaupunkien vihreiden valtuustoryhmien kantaa sen puolesta, että kaavailtuja leikkauksia asumistukeen ja kohtuuhintaiseen asumiseen ei tule tehdä.

Asumistuen leikkausten kanssa samaan aikaan hallitusohjelmaan on kirjattu esimerkiksi asumisoikeusasuntojen rakentamisen alasajoa ja muita kohtuuhintaisten asuntojen rakentamista vähentäviä toimia.

Heikennykset uhkaavat kaupunkien kestävää kasvua. Jos asuntoja ei synny kasvavaan kaupunkiin tarpeeksi, nousevat asumiskustannukset väistämättä. Samanaikaiset leikkaukset asumistukeen syventävät ihmisten ahdinkoa entisestään.

Vihreiden mielestä asumistuen leikkaussuunnitelmista ja muista kohtuuhintaista asumista heikentävistä ehdotuksista on luovuttava. Hallituksen harkitsemattomilla toimilla uhkana on rakennusalan työttömyyden kasvu, eriarvoistumisen lisääntyminen ja kasvavien kaupunkien elinvoiman vakava heikentyminen, mikä ei olisi kenenkään etu.