Työryhmät

Haluatko mukaan vaikuttamaan ja ideoimaan tulevaisuuden Helsinkiä? Haluatko järjestää tapahtumia? Tervetuloa työryhmiin!

Helsingin Vihreillä on neljä työryhmää, jotka tuottavat sisältöjä ja löytävät ratkaisuja keskeisiin tulevaisuuden kysymyksiin ja Helsingin vihreiden kuntavaalityön tueksi, järjestävät tilaisuuksia ja toimintaa sekä tukevat kuntavaaliehdokkaita. Ryhmien toimikausi on helmikuusta 2020 kesäkuuhun 2021.

Työryhmät

Kaupunkiympäristö-työryhmä

  • Millainen on tulevaisuuden ilmastoviisas Helsinki?
  • Mitä se tarkoittaa liikkumisen, kaavoituksen tai energiaratkaisujen suhteen?
  • Kuinka lähiluonnosta huolehditaan ja pidetään kaupunki puhtaana?

 

Koulutus ja elinvoima -työryhmä

  • Miten luodaan jokaiselle helsinkiläiselle parhaat mahdollisuudet oppia ja kehittyä läpi elämän?
  • Kuinka taataan kestävään liiketoimintaan, pitkäjänteiseen tutkimukseen sekä Helsingin vetovoimatekijöihin investoiminen nyt ja tulevaisuudessa?

 

Hyvinvointi-työryhmä

  • Kuinka ehkäistään syrjäytymistä ja eriarvoistumista Helsingissä?
  • Miten Helsinki toiminnallaan vahvistaa moniarvoisuutta ja monikulttuurisuutta tukevaa ilmapiiriä?
  • Kuinka taataan, että jokainen saa riittävän tuen hyvinvointinsa ja terveytensä ylläpitämiseen?

 

Kulttuuri- ja vapaa-aika -työryhmä

  • Kuinka luodaan avoimia kohtaamisen paikkoja eri ikäisille kaupunkilaisille ja mahdollistetaan omaehtoista toimintaa?
  • Miten tehdään harrastuksista, kulttuurista ja liikunnasta kaikille entistä saavutettavampaa ja kehitetään nuorisopalveluita Helsingissä?

Miten mukaan?

Jos haluat mukaan työryhmien toimintaan, ota yhteyttä kiinnostavan työryhmän vastuuhenkilöihin. Vastuuhenkilöt työryhmittäin löydät alta.

Hyvinvointi: Outi Lindqvist (outi.lindqvist1@gmail.com)
Kaupunkiympäristö: Leena Brandt (leena.k.brandt@gmail.com) ja Dolf Assmann (dolf.assman@gmail.com)
Koulutus ja elinvoima: Maria Jauhiainen
Kulttuuri ja vapaa-aika: Ville Sinnemäki (ville.sinnemaki@gmail.com) ja Kim Sorokin (kim.h.sorokin@gmail.com)

Lisätietoja: Kysy lisää työryhmistä toiminnanjohtaja Emma Mikkilältä (emma.mikkila@vihreat.fi) tai politiikan ja viestinnän asiantuntijalta Anna Hyödynmaalta (anna.hyodynmaa@vihreat.fi).