De Gröna i Helsingfors

I Helsingfors är De Gröna den näst största politiska gruppen i kommunfullmäktige med 21 ledamöter. De Gröna har även två biträdande borgmästare: Anni Sinnemäki och Sanna Vesikansa. I kommunalvalet 2017 röstade 24,1% av helsingforsborna på De Gröna.

Landsomfattande är De Gröna ett av de fem partierna i regeringen. I valen 2019 steg De Gröna till det största partiet i Helsingfors med 23,5%. I riksdagen sitter det sex gröna riksdagsledamöter från Helsingfors och från den gröna regeringen är ministrarna Pekka Haavisto och Maria Ohisalo från Helsingfors.

I Europaparlamentet har De Gröna tre ledamöter, varav Alviina Alametsä och Heidi Hautala är från Helsingfors.

Bekanta dig med gröna politiker här (på finska).

Bli Grön!

Medlemskap i de Gröna är ett sätt att ta ställning till det som sker i världen. Som medlem tar du del i att förändra världen och att försvara mänskligheten, miljön och dem som är för svaga för att göra det sig själv. Vi är inte bara ett politiskt parti: vi är en rörelse, som är lika stark som våra medlemmar är. Du är varmt välkommen att bli med i vår verksamhet!

De Gröna i Helsingfors har över 2000 medlemmar och 13 medlemsföreningar.

Medlemsavgift 2020: 35 €
Mindre bemedlade (studenter, arbetslösa, pensionärer, osv.): 15 €
Avgiften gäller pågående kalenderår.

Bli Grön!

Kontaktuppgifter

Fredriksgatan 33 A 2. vån
00120 Helsingfors
hevi@vihreat.fi

Emma Mikkilä

045 125 2541
emma.mikkila@vihreat.fi
– allmänn förvaltning
– valkampanjens koordination

Anna Hyödynmaa

040 754 3313
anna.hyodynmaa@vihreat.fi
– fullmäktigegruppens ärenden
– förtroendeposter
– kretsstyrelsens sekreterare

Julia Kurki
040 754 3313
julia.kurki@vihreat.fi
– koordination av medelemsorganisationernas verksamhet
– kandidaternas och de frivilligas stöttande
– organisering av evenemang och skolninga

 

Ordförande 2020

Hanna Hannus
050 307 2127

hanna.hannus@vihreat.fi

Kontaktuppgifterna till medlemsföreningarnan hittar du här (på finska).