De Gröna i Helsingfors

Riksdagsval 2023

Skydda livet. Rösta.

Riksdagsvalet hålls söndagen den 2 april 2023.

Enligt Finlands grundlag tillkommer statsmakten i Finland folket, som företräds av riksdagen. Den innehar den högsta lagstiftande makten och beslutar även över statens finanser. Riksdagen består av 200 riksdagsledamöter.

I riksdagsvalet som ordnas vart fjärde år väljs 23 riksdagsledamöter från Helsingfors. Riksdagsvalen är direkta, proportionella och hemliga.

Röstberättigade i riksdagsvalet är alla finländska medborgare som senast på valdagen har fyllt 18 år.

Gröna mål

Vårt gröna mål är att Finland är ett land som skyddar sin natur och där människans verksamhet placeras inom naturens gränser, och som stödjer människor genom hela deras liv. Läs mer om De Grönas mål här.

I riksdagsvalet 2019 fick De Gröna sitt hittills bästa valresultat i Helsingfors och var samtidigt Helsingfors största parti. Vi har sex riksdagsledamöter från Helsingfors – samma siffra strävar vi efter under vårens val.

Här kan du bekanta dig med de grönas riksdagskandidater i Helsingfors.

Anslut dig till en grön riksdagskandidats kampanjteam

Du kan anmäla dig till stödgruppen för en riksdagskandidat i Helsingfors här eller genom att ta kontakt på adressen hevi@vihreat.fi.

De gröna kandidaterna behöver stora stödtrupper som stöd för sina kampanjer. Kampanjteamet är en väldig resurs för kandidaten, och beroende på gruppen och kandidaten kan båda tillsammans sparra politiskt innehåll och svar för kandidattest, planera kommunikationen, ordna evenemang och dela ut broschyrer. Mångahanda kunnande behövs!

De Grönä i Helsingfors

I Helsingfors är De Gröna den näst största politiska gruppen i kommunfullmäktige med 18 ledamöter. De Gröna har biträdande borgmästare för stadsmiljösektor: Anni Sinnemäki. I kommunalvalet 2021 röstade 19,8% av helsingforsborna på De Gröna. Här finns det vår kommunalvaslprogram 2021–2025.

Landsomfattande är De Gröna ett av de fem partierna i regeringen. I valen 2019 steg De Gröna till det största partiet i Helsingfors med 23,5%. I riksdagen sitter det sex gröna riksdagsledamöter från Helsingfors och från den gröna regeringen är ministrarna Pekka Haavisto och Maria Ohisalo från Helsingfors.

I Europaparlamentet har De Gröna tre ledamöter, varav Alviina Alametsä och Heidi Hautala är från Helsingfors.

Bekanta dig med gröna politiker här (på finska).

Bli Grön!

Medlemskap i de Gröna är ett sätt att ta ställning till det som sker i världen. Som medlem tar du del i att förändra världen och att försvara mänskligheten, miljön och dem som är för svaga för att göra det sig själv. Vi är inte bara ett politiskt parti: vi är en rörelse, som är lika stark som våra medlemmar är. Du är varmt välkommen att bli med i vår verksamhet!

De Gröna i Helsingfors har över 2000 medlemmar och 13 medlemsföreningar.

Medlemsavgift 2023: 35 €
Mindre bemedlade (studenter, arbetslösa, pensionärer, osv.): 15 €
Avgiften gäller pågående kalenderår.

Bli Grön!

Kontaktuppgifter

Mannerheimvägen 15b A, 4. vån
00260 Helsingfors
hevi@vihreat.fi

Sara Sipilä (till 30. november 2023)
045 6793 107
sara.sipila@vihreat.fi
– allmänn förvaltning
– valkampanjens koordination

Kati Lommi
 (på föräldraledighet)
– allmänn förvaltning
– valkampanjens koordination

Anna Hyödynmaa

040 754 3313
anna.hyodynmaa@vihreat.fi
– fullmäktigegruppens ärenden
– förtroendeposter
– kretsstyrelsens sekreterare

Aleksi Nenonen
040 185 2212
aleksi.nenonen@vihreat.fi
– koordination av medelemsorganisationernas verksamhet
– kandidaternas och de frivilligas stöttande
– organisering av evenemang och skolninga

Ordförande 2023

Salla Merikukka
040 5278 518
salla.merikukka@gmail.com

Kontaktuppgifterna till medlemsföreningarnan hittar du här (på finska).