Vaikuta Vihreissä

Kiinnostaako sinua vihreä politiikka ja vaikuttaminen? Tältä sivulta löydät tietoa siitä, miten pääset mukaan vihreän politiikan tekemiseen. Jos et löydä sivulta kaipaamaasi tietoa, voit koska tahansa olla yhteydessä toimistomme hevi@vihreat.fi.

Jäsenenä sinulla on mahdollisuus vaikuttaa

Helsingin Vihreät on Vihreän liiton piiri- ja kunnallisjärjestö, joka toimii Helsingissä.  Järjestömme vastaa mm. vihreän kaupunginvaltuustoryhmän työn tukemisesta, ehdokaslistojen kokoamisesta eduskunta- ja kuntavaaleihin sekä vihreän yhdistystoiminnan koordinoimisesta Helsingissä.

Meillä on 12 jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä noin 2000 jäsentä eli olemme vaikutusvaltainen toimija esimerkiksi Vihreiden puoluekokouksessa, joka on puolueen ylin päättävä elin. Helsingin Vihreiden jäseneksi voit liittyä täällä. Jäsenenä voit vaikuttaa vihreään politiikkaan monella tasolla kiinnostuksesi mukaan:

 • Helsingin kuntapolitiikkaan ja Helsingin Vihreiden toimintaan
 • vihreään politiikkaan valtakunnallisesti
 • vihreiden EU-politiikkaan

 

Lue lisää alta!

Kuntapolitiikka ja vihreä toiminta Helsingissä

Seuraa kaupungin päätöksentekoa ja ole yhteydessä päättäjiin

Vihreä valtuustoryhmä tekee vihreää politiikkaa Helsingin kaupunginvaltuustossa. Vihreät on Helsingin kaupunginvaltuuston toiseksi suurin poliittinen ryhmä, jossa on kaudella 2021–2025 18 kaupunginvaltuutettua ja saman verran varavaltuutettuja. Jos haluat vaikuttaa johonkin itsellesi tärkeään asiaan tai saada lisää tietoa ajankohtaisista päätöksenteossa olevista asioista, voit olla yhteydessä valtuustoryhmän jäseniin tai Helsingin Vihreiden toimistoon.

Kaupunginvaltuuston lisäksi muissa kaupungin luottamustehtävissä, kuten lautakunnissa ja niiden jaostoissa, toimii kymmeniä vihreitä. Valtuustokauden aikana avoimeksi tulevat luottamustehtävät laitetaan hakuun Helsingin Vihreiden jäsentiedotuslistalle, ja niitä voivat hakea kaikki Helsingin Vihreiden jäsenet. Jäseneksi voit liittyä täällä.

Vihreisiin kaupunginvaltuutettuihin ja muihin kaupungin luottamustehtävissä toimiviin henkilöihin voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä. Yhteystiedot löytyvät nettisivuiltamme ja yhteyttä voi ottaa myös esimerkiksi luottamushenkilöiden somekanavissa. Viestin saa perille helposti myös valtuustoryhmän sihteerin kautta (anna.hyodynmaa@vihreat.fi).

Kaupunginvaltuuston ja vihreän valtuustoryhmän kokoukset 

Kaupunginvaltuusto kokoontuu joka toinen keskiviikko loma-aikoja ja muita poikkeuksia lukuun ottamatta. Ennen valtuuston kokousta on vihreän valtuustoryhmän oma ryhmäkokous, jossa valtuutetut valmistautuvat yhdessä kaupunginvaltuuston kokoukseen käymällä läpi kokouksen asialistan.

Ryhmäkokoukset ovat avoimia vihreiden jäsenille. Kokouksiin voi ilmoittautua valtuustoryhmän sihteerille (anna.hyodynmaa@vihreat.fi). Kaupunginvaltuuston kokousajat voi tarkistaa täältä ja valtuustoryhmän kokoukset löytyvät tapahtumakalenteristamme.

Kaupungin päätöksentekoa voi seurata Helsinki-kanavalla, jossa lähetetään suorana esimerkiksi kaupunginvaltuuston kokoukset. Valtuuston kokoukset ovat avoimia kaupunkilaisille, ja niitä pääsee seuraamaan myös paikan päällä kaupungintalolla. Kaikki kaupungin toimielinten päätösasiakirjat löytyvät sekä toimielinten nettisivuilta että dev.hel.fi-sivustolta, jossa päätöksiä voi tarkastella hakutoiminnolla.

Vaikuta vaaleissa – lähde ehdolle tai auta ehdokasta

Äänestäminen vaaleissa on helpoin tapa vaikuttaa Helsingin päätöksentekoon. Vihreään  vaalikampanjointiin voi osallistua monella tapaa, esimerkiksi liittymällä ehdokkaan tukiryhmään. Lisätietoa löytyy nettisivuiltamme aina lähellä vaaleja.

Voit myös olla suoraan yhteydessä omalta tuntuvaan ehdokkaaseen ja tarjoutua omien kykyjesi ja käytettävissäsi olevan ajan mukaan avuksi esimerkiksi nettisivujen ja somekanavien päivittämiseen, kampanjateltan pystyttämiseen ja esitteiden jakamiseen tai ehdokkaan poliittisten viestien hiomiseen. Myös rahalahjoitukset edokkaille ovat erittäin tervetulleita (keräyslinkit kootaan nettisivuillemme ennen vaaleja).

Kuntavaalien lisäksi äänestää kannattaa kaikissa vaaleissa. Ehdokkaaksi voi hakea tai ehdottaa toista henkilöä myös eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa. Seuraavat eduskuntavaalit järjestetään keväällä 2027 ja europarlamenttivaalit keväällä 2024.

Ehdokkaaksi kuntavaaleihin 

Kuntapäättäjät valitaan neljän vuoden välein pidettävissä kuntavaaleissa. Seuraavat kuntavaalit ovat vuonna 2025. Voit hakea ehdokkaaksi vihreiden listalle. Helsingin Vihreiden jäsentiedotusta seuraamalla pysyt ajan tasalla ehdokashausta, joka alkaa jo noin vuotta ennen vaaleja  ja jatkuu yleensä vaalien kynnykselle. Sopivia ehdokkaita nimetään koko haun ajan eli liikkeellä kannattaa olla ajoissa, jos ehdokkuus kiinnostaa.

Kuntavaaliehdokkaaksi hakeaksesi sinulla ei tarvitse olla kokemusta politiikasta tai vaikuttamisesta, kiinnostus yhteisten asioiden hoitamiseen ja kehittämiseen riittää. Helsingin Vihreät haastattelee potentiaaliset ehdokkaat, ja heidät nimetään yhdistyksen kokouksissa. Ehdokkaille järjestetään myös koulutusta ja tukea kampanjan tekemiseen ja kuntapolitiikan haltuun ottamiseen.

Kuntavaalien jälkeen vihreiden jäsenet voivat hakea luottamuspaikkoja kaupungin eri toimielimissä, kuten lautakunnissa ja niiden jaostoissa. Erilaisia toimielimiä on paljon, eli haettavaksi tulee useita kymmeniä paikkoja. On siis hyvä mahdollisuus päästä mukaan kaupunkipolitiikkaan sitä kautta. Etusijalla avoinna olevien luottamustehtävien täyttämisessä ovat edellisissä vaaleissa ehdolla olleet.

Pormestariehdokkaan valinta

Kuntavaaleissa Helsingin Vihreät valitsee itselleen pormestariehdokkaan. Ehdokkaasta järjestetään neuvoa antava jäsenäänestys, jos halukkaita tehtävään on useampia. Jäseniä tiedotetaan sähköpostitse, mikäli äänestys järjestetään ennen seuraavia kuntavaaleja.

Vaaliohjelmatyö

Helsingin Vihreiden kuntavaaliohjelmaa työstetään yhdessä jäsenistön kanssa ennen kuntavaaleja. Ohjelmatyöhön voivat osallistua kaikki Helsingin Vihreiden jäsenet hakeutumalla vapaaehtoisista koottuihin työryhmiin, joissa ohjelmatekstejä kirjoitetaan ja hiotaan tai kommentoimalla ohjelman luonnosversiota, joka lähetetään jäsenistölle kommenttikierrokselle. Lisää tietoa ohjelmatyöstä löydät jäsentiedotuskanavistamme ennen vaaleja.

Kuntavaaliohjelmaan vaikuttamalla vaikutat myös Helsingin kaupunkistrategiaan ja budjettiin, joista valtuustoryhmät neuvottelevat aina kuntavaalien jälkeen. Strategia ohjaa kaupunginvaltuuston työtä valtuustokauden eli neljän vuoden ajan. Kaupungin budjetti laaditaan vuosittain, ja se perustuu pitkälti valtuustokauden alussa neuvoteltuun strategiaan. Vihreiden tavoitteita sekä strategia- että budjettineuvotteluissa ohjaa yhdessä tehty vihreä kuntavaaliohjelma.

Keskustele kaupunkipolitiikasta

Jos poliittinen keskustelu saa sinut syttymään, suosittelemme liittymistä jäsenillemme tarkoitettuun Helsingin Vihreiden keskusteluryhmään Facebookissa. Helsingin Vihreät ja paikallisyhdistykset järjestävät myös erilaisia matalan kynnyksen poliittisia keskustelutilaisuuksia, joista löydät enemmän tietoa Tapahtumat-sivulta.

Etkö löytänyt mieleistäsi tapaa vaikuttaa vihreissä Helsingissä? Kaupungin päätöksentekoon voi vaikuttaa monin tavoin myös vihreiden rakenteiden ulkopuolella, tästä löydät joitakin tapoja osallistua ja vaikuttaa. 

 • Tee kuntalaisaloite. Helsinkiläiset voivat kuntalain mukaisesti tehdä kaupungin toimintaa koskevia aloitteita. Kuntalaisaloitteita käsitellään kaupunginvaltuustossa.
 • Kerrokantasi-palvelussa kuntalaiset voivat kertoa mielipiteensä ja tulla kuulluksi erityyppisistä valmisteluun tulevista tai valmistelussa jo olevista asioista.
 • Tutustu ja kommentoi kaavoja. Hel.fi/suunnitelmat sivulle on koottu nähtävillä olevat osallistumis- ja arviointisuunnitelmat, kaavaluonnokset ja kaavaehdotukset, joihin voi vaikuttaa  juuri nyt. Kaavoituksen suunnittelun eri vaiheissa voit arvioida hanketta ja tuoda mielipiteesi esiin. Voit lähettää kirjeen tai sähköpostia, osallistua tilaisuuksiin tai verkkokeskusteluihin tai ottaa suoraan yhteyttä suunnittelijaan. Kaavaehdotusvaiheessa kuntalainen voi tehdä kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen, joka on toimitettava kirjaamoon annetun määräajan sisällä.
 • Osallistuva budjetointi OmaStadi tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa suoraan siihen, mihin kaupunki käyttää 8,8 miljoonaa euroa. Äänestys on kahden vuoden välein. Lisäksi OmaStadissa pääsee ideoimaan ja yhteiskehittämään hankkeita. Seuraava OmaStadi-kierros alkaa ideoinnilla vuonna 2022.
 • 13–17-vuotiaat nuoret voivat vaikuttaa tekemällä nuorten aloitteita ja olla ehdolla nuorisoneuvoston vaaleissa. Nuorisoneuvosto päättää, mitä asioita he haluavat  edistää ja huolehtii siitä, että nuorten ääni kuuluu kaupungin päätöksenteossa. Nuorille on tarjolla paljon erilaisia vaikutusmahdollisuuksia, joista löytyy lisätietoa täältä.
 • Vaikuttaa voi myös mielipidekirjoituksella, jonka voi lähettää esimerkiksi paikallislehteen. Mielipidekirjoitukseen voi pyytää mukaan kirjoittajaksi tai allekirjoittajaksi myös jonkun vihreän luottamushenkilön kuten kaupunginvaltuutetun.

Toimi ja vaikuta Helsingin Vihreissä

Helsingin Vihreät on Vihreän liiton piirijärjestö, joka toimii Helsingin vaalipiirissä. Piirijärjestönä vastaamme mm. vihreän kaupunginvaltuustoryhmän työn tukemisesta, vaalipiirin vihreiden ehdokaslistojen kokoamisesta eri vaaleihin sekä vihreän yhdistystoiminnan koordinoimisesta Helsingissä. Helsingin Vihreiden jäseneksi voit liittyä liittymällä johonkin 12:sta helsinkiläisestä vihreästä yhdistyksestä.

Helsingin Vihreiden toiminnasta linjataan yhdistyksen kokouksissa

Olennaisia vaikuttamisen paikkoja Helsingin Vihreissä ovat yhdistyksen kokoukset. Varsinaisia kokouksia järjestetään vuodessa kaksi: kevätkokous aina huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous viimeistään joulukuun puolivälissä.

Syyskokouksessa päätetään aina seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä talousarvio ja valitaan yhdistykselle hallitus niitä toteuttamaan. Kevätkokouksessa puolestaan jäsenillä on mahdollisuus tarkistaa, onko suunnitelmissa pysytty, kun edellisen vuoden toimintakertomusta, tilinpäätöstä ja tilintarkastuskertomusta käsitellään. Näiden lisäksi yhdistyksen kokouksissa voidaan käsitellä ja päättää muistakin ajankohtaisista asioista, kuten ehdokkaista vaaleihin ja puolueen luottamustoimiin. Tarkemmin päätöksenteosta kokouksissa on linjattu Helsingin Vihreiden säännöissä.

Osallistujat eli äänivaltaiset edustajat kokouksiin valitaan Helsingin Vihreiden jäsenyhdistysten omissa kokouksissa. Jos siis haluat mukaan linjaamaan vihreästä toiminnasta Helsingissä, ole yhteydessä omaan jäsenyhdistykseesi ja tiedustele, milloin heillä järjestetään kokous, jossa edustajat valitaan. Yhdistysten puheenjohtajien yhteystiedot löydät Jäsenyhdistykset-sivulta. Kokouksia seuraamaan ovat tervetulleet kaikki Helsingin Vihreiden jäsenyhdistysten jäsenet.

Piiriyhdistyksen toimintaa johtaa piirihallitus

Helsingin Vihreiden hallitus valitaan vuosittain syyskokouksessa. Piirihallitus johtaa yhdistystä ja seuraa vuonna 2022 päätetyn strategian ja vuosittaisten toimintasuunnitelman ja talousarvion toteuttamista. Hallitus ohjaa yhdistyksen toimintaa esimerkiksi päättämällä työntekijöiden rekrytoinneista ja laatimalla yhdessä työntekijöiden kanssa esitykset toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta yhdistyksen syyskokoukselle. Hallitus myös nimeää tarvittavat työryhmät ja pitää yhteyttä jäsenyhdistyksiin.

Jäsenenä voit osallistua esimerkiksi työryhmätyöhön, jäsenäänestyksiin sekä tapahtumiimme

Helsingin Vihreiden jäsenenä voit olla toiminnassa mukana myös osallistumalla esimerkiksi
erilaisten työryhmien työskentelyyn. Työryhmissä valmistellaan muun muassa kuntavaaliohjelma, vaalien ehdokasvalintoja sekä Helsingin Vihreiden strategia. Työryhmien hausta ilmoitetaan erikseen jäsenille sähköpostitse sekä sosiaalisen median kanavissamme.

Lisäksi voit jäsenenä vaikuttaa osallistumalla jäsenäänestyksiin, joita järjestämme esimerkiksi kuntavaalien yhteydessä vihreästä pormestariehdokkaasta, jos ehdolle on tarjolla useampia henkilöitä. Myös eduskuntavaaleissa ehdokkaita vihreälle listalle valitaan jäsenäänestyksellä.

Tapahtumakalenteristamme puolestaan löydät kaikki tapahtumat, joissa voit osallistua keskusteluun vihreästä politiikasta sekä tavata poliitikkoja ja muita vihreitä toimijoita.

Vaikuta somessa

Haluaisitko saada vihreitä viestintävinkkejä ja auttaa levittämään vihreää viestiä sosiaalisessa mediassa? Liity Vihreisiin somejoukkoihin! Somejoukot on yksisuuntainen Signal-ryhmä, johon laitetaan tiedoksi esimerkiksi toiveita jakaa ajankohtaisia somepostauksia, vinkkejä osallistua somekeskusteluihin ja avunpyyntöjä. Ryhmään tulee viestejä max. muutaman kerran viikossa (hektisimpään vaaliaikaan kenties useammin). Liity mukaan Signal-ryhmään täältä.

Vihreä toiminta valtakunnallisesti

Ylintä valtaa puolueessa käyttää puoluekokous

Valtakunnallisella tasolla Vihreiden politiikkaan voit vaikuttaa joka vuosi järjestettävän puoluekokouksen kautta. Puoluekokous on nimensä mukaisesti kaksipäiväinen kokous, jonka 400 osanottajaa eli puoluekokousedustajaa ovat vihreiden yhdistysten jäseniä ympäri Suomen. Puoluekokous käyttää ylintä päätösvaltaa vihreissä ja linjaa puolueen tärkeimmät poliittiset kannat, jotka on kiteytetty kahteen paperiin: joka kahdeksas vuosi hyväksyttävään periaateohjelmaan ja joka neljäs vuosi hyväksyttävään poliittiseen ohjelmaan.

Miten mukaan puoluekokoukseen?

Jokaisella vihreällä yhdistyksellä on oikeus nimetä edustajia puoluekokoukseen.  Pääsääntöisesti nimeäminen tapahtuu yhdistyksen kokouksessa. Jos siis haluat puoluekokousedustajaksi, tarkista milloin oma vihreä yhdistyksesi päättää edustajien nimeämisestä ja noudata heiltä saamiasi ohjeita ehdolle asettumisesta (edustajat nimetään usein kevätkokouksessa eli sen kutsu kannattaa tarkistaa ensimmäisenä).

Puoluekokousedustajaksi voi hyvin hakea, vaikka sinulla ei olisi aiempaa kokemusta puoluekokoukseen osallistumisesta tai vihreästä politiikasta, sillä Helsingin Vihreät järjestää kaikille piirin edustajille perehdytyksen tehtävään. Lisäksi järjestämme varsinaisille puoluekokousedustajillemme kuljetuksen kokouspaikkakunnalle. Helsingin Vihreitä puoluekokouksessa edustavat seuraavien yhdistysten kokousedustajat:

 • Arabian-Käpylän-Viikin Vihreät
 • Brysselin Vihreät
 • Etelä-Helsingin Vihreät
 • Helsingin seudun ikivihreät
 • Helsingin vihreä seura
 • Itä-Helsingin Vihreät
 • Kallion seudun Vihreät
 • Länsi-Helsingin Vihreät
 • Pohjois-Helsingin Vihreät

 

Helsingin vihreiden naisten, Helsingin vihreiden nuorten ja Helsingin tieteen ja teknologian vihreiden kokousedustajat edustavat kokouksessa valtakunnallisia liittojaan, eivät Helsingin Vihreitä.

Puoluekokousaloitteen tekeminen

Jos mielestäsi puolueen toiminnassa on jotain parantamisen aihetta, voit tehdä asiasta aloitteen puoluekokoukselle asian korjaamiseksi. Aloitteet on jaettu kahteen ryhmään: poliittisiin ja järjestöllisiin. Poliittisissa aloitteissa esitetään puolueen olemassa olevia poliittisia linjauksia muutettavaksi tai kehotetaan puoluetta puuttumaan johonkin yhteiskunnalliseen epäkohtaan tai edistämään haluttua hyvää tavoitetta. Järjestölliset aloitteet taas liittyvät puolueen tapaan järjestää ja säädellä omaa käytännön toimintaansa.

Puoluekokousaloitteita voivat tehdä jäsenyhdistykset ja yhdistysten henkilöjäsenet (vähintään neljä jäsentä yhdessä). Puolueen sääntöjen mukaan aloite on jätettävä viimeistään 54 päivää ennen puoluekokousta. Lisää tietoa ja tarkemmat ohjeet aloitteen tekemisestä löydät Vihreiden sivuilta.

Ennen puoluekokousaloitteen vaatimaan kirjoitus-, nimenkeruu- ja esittelytyöhön ryhtymistä kannattaa tarkistaa, onko asiasta tehty aiemmin aloitetta ja miten se on menestynyt. Hyvä idea on myös olla yhteydessä puoluetoimistoon sekä tarvittaessa puoluejohtoon ja tiedustella, onko asiaan mahdollista vaikuttaa niiden kautta. Jos kuitenkin koet, että asiasi kaipaa laajaa yhteistä käsittelyä puoluekokouksessa, kannattaa lukaista vinkit hyvään puoluekokousaloitteeseen.

Puoluejohto ja eduskuntaryhmä vastaavat päivänpolitiikasta

Päivänpoliittisesta päätöksenteosta Vihreissä vastaa puoluejohto yhdessä kansanedustajista koostuvan eduskuntaryhmän kanssa. Puoluejohtoon katsotaan kuuluviksi puolueen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, puoluesihteeri, puoluehallitus ja puoluevaltuuskunta eli tuttavallisemmin “valtu”. Lisätietoa puoluejohdon toiminnasta löydät osoitteesta vihreat.fi/puoluejohto ja eri toimielinten kokousajankohdat näet Vihreästä kalenterista.

Kaikki puoluejohdon jäsenet valitaan puoluekokouksessa kahden vuoden välein ja etenkin puoluevaltuuskuntaan voi Vihreissä tulla valituksi lyhyenkin aktiivisen jäsenyyden jälkeen, joten seuraavan puoluekokouksen lähestyessä kannattaa seurata Helsingin Vihreiden jäsentiedotusta (lähetämme hakuohjeet sähköpostilla kaikille jäsenillemme).

Seuraa puoluevaltuuskunnan työskentelyä ja kerro mielipiteesi

Puoluevaltuuskunnan toiminta on pääasiassa julkista. Valtuuskunnan kokousten ajankohdat ja esityslistat löydät Vihreästä kalenterista ja kokouksia voit seurata osoitteessa vihreat.fi/live. Ennen valtuuskunnan kokousta Helsingin Vihreiden jäsenillä on mahdollisuus kommentoida kokouksen asialistaa Helsingin Vihreiden keskusteluryhmässä Facebookissa tai olemalla yhteydessä puoluevaltuuskunnan jäseniin.

Ajantasaisen listan Helsingin Vihreiden jäsenistä puoluejohdossa löydät täältä. Yhteyden edustajiimme saat laittamalla viestin osoitteeseen hevi@vihreat.fi. Kerrothan viestissäsi, kenelle puoluejohdon jäsenistä se on osoitettu, niin osaamme välittää viestin oikealle henkilölle.

Helsinkiläiset kansanedustajat ja ehdokkaat eduskuntavaaleissa 

Vihreässä eduskuntaryhmässä on useita helsinkiläisiä kansanedustajia vaalikaudella 2023–2027. Kaikkien helsinkiläisten kansanedustajien yhteystiedot sekä linkit heidän kotisivuilleen löydät täältä. Jos haluat seurata heidän työtään, helpoiten se onnistuu seuraamalla heitä sosiaalisessa mediassa (linkit somekanaviin löydät heidän kotisivuiltaan). Voit myös tavata kansanedustajia tapahtumissamme.

Helsingin Vihreät vastaa Helsingin alueen vihreän ehdokaslistan kokoamisesta eduskuntavaaleihin ja jäsenenämme sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, keitä listalle nimetään. Voit myös hakea ehdokkaaksi itse tai ehdottaa mielestäsi sopivaa henkilöä.

Ehdokaslistan kokoamista varten perustamme aina jäsenistä kootun työryhmän, joka vastaanottaa ja käy läpi ehdokashakemuksia sekä kartoittaa potentiaalisia ehdokkaita. Lisäksi ehdokkaita nimetään jäsenäänestyksen perusteella. Äänestys järjestetään yleensä ehdokasasettelun alkaessa eli noin vuosi ennen vaaleja ja äänestysoikeus on kaikilla Helsingin Vihreiden jäsenyhdistysten jäsenillä. Äänestyksen perusteella nimetään yleensä puolet vihreän listan ehdokkaista. Loput ehdokkaat listalle nimetään yhdistyksen kokouksissa, joihin pohjaesitykset koostaa edellä mainittu työryhmä.

Työryhmät valmistelevat poliittiset ohjelmat ja tukevat vihreitä poliitikkoja työssään

Vihreiden viralliset poliittiset kannat eri teemoista on kirjattu ohjelma- ja linjapapereihin, jotka on koottu osoitteeseen vihreat.fi/ohjelmat. Ohjelmat valmistellaan työryhmissä, joihin voi hakea mukaan kuka tahansa Vihreiden jäsen.

Poliittisten ohjelmien kirjoittamisen lisäksi työryhmät toimivat asiantuntijaryhminä, jotka seuraavat oman toimialansa ajankohtaisia politiikkakysymyksiä ja tukevat puoluejohdon ja vihreiden poliitikkojen työtä esimerkiksi sparraamalla kansanedustajia eduskunnan valiokunnissa käsiteltävistä aiheista. Työryhmiä nimetään tarpeen mukaan ja hakuajoista ilmoitetaan puolueen jäsenille sähköpostitse. Tällä hetkellä työskentelevät työryhmät löydät osoitteesta vihreat.fi/tyoryhmat.

Vihreät Euroopassa ja europarlamentissa

Euroopan parlamentissa on kaudella 2019–2024 kaksi helsinkiläistä europarlamentaarikkoa: Alviina Alametsä ja Heidi Hautala, jotka kuuluvat parlamentin Greens/EFA -ryhmään. Molempien yhteystiedot sekä linkit heidän kotisivuilleen löydät täältä. Jos haluat seurata heidän työtään, helpoiten se onnistuu seuraamalla heitä sosiaalisessa mediassa (linkit somekanaviin löydät heidän kotisivuiltaan).

Vihreillä on myös oma Eurooppa-työryhmä, joka toimii puolueen asiantuntijaryhmänä liittyen EU-politiikkaan sekä yhteistyökanavana Euroopan vihreisiin (European Greens). Työryhmän toisena puheenjohtajana toimii Helsingin Vihreiden jäsen Markus Drake, johon saat yhteyden laittamalla viestin osoitteeseen hevi@vihreat.fi (välitämme viestisi eteenpäin).

Helsingin Vihreillä on myös ulkosuomalainen jäsenyhdistys Brysselin Vihreät.