Turvallisemman tilan periaatteet

Kaikessa Helsingin Vihreiden toiminnassa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Meille turvallisempi tila tarkoittaa sitä, että jokaisella on oikeus osallistua toimintaan sellaisena kuin on. Vapaus tuo mukanaan myös jokaiselle vastuun luoda yhdenvertaista tilaa kaikille osallistujille. Tilan tekevät sen käyttäjät.

Helsingin Vihreissä pyritään siihen, että kaikki piirijärjestön tapahtumat, tilaisuudet ja keskusteluryhmät ovat täysin häirinnästä ja syrjinnästä vapaata aluetta. Kaikki niin fyysisesti paikanpäällä kuin verkossa osallistuviin tapahtumiin osallistuvat henkilöt sitoutuvat tähän. Jos koet tai huomaat tapahtumassa häiritsevää tai syrjivää käytöstä, ilmoita siitä tapahtuman, tilaisuuden tai keskusteluryhmän omille häirintäyhdyshenkilöille.

Kiireettömissä asioissa tai tapahtumiemme ulkopuolisen toiminnan puitteissa (verkkotyöskentely, kokoukset, muu vuorovaikuttaminen) voit antaa myös nimetöntä palautetta yhdenvertaisuuslomakkeen kautta täällä. Kaikki yhteydenotot käsitellään luottamuksellisesti.

Turvallisemman tilan periaatteet

 • Älä tee oletuksia henkilöstä, hänen taustoistaan tai mielipiteistään ihonvärin, muiden ulkoisten ominaisuuksien tai puheen perusteella.
 • Älä oleta ihmisen sukupuolta tai seksuaalisuutta.
 • Älä oleta kaikkien pystyvän siihen mihin sinä pystyt. Älä oleta kaikkien olevan terveitä.
 • Älä halvenna tai nolaa toisia. Älä naura toisen virheelle.
 • Pyri tunnistamaan oma valta-asemasi suhteessa muihin ja toimi se tiedostaen.
 • Älä koske toisia ilman lupaa, kunnioita toisen henkilökohtaista tilaa ja hänen itse määrittelemiään rajoja.
 • Älä arvota ihmisiä tai heidän näkemyksiään sen perusteella noudattavatko heidän ulosantinsa kielioppisääntöjä tai ovatko ne täydellisesti jäsenneltyjä. Kunnioita toisen puheenvuoroa sen muodosta riippumatta.
 • Älä toisinna puheessasi, teoissasi tai käytöksessäsi rasistisia ja syrjiviä stereotypioita edes “vitsillä” tai “ironisesti”.
 • Älä käytä ableistisia eli vamman tai terveydentilan perusteella halventavia termejä.
 • Tue ja mahdollista toisten osallistumista ja kuulluksi tulemista esimerkiksi avaamalla itsesi ja toisten käyttämät termit ja vaikeat käsitteet.
 • Käsittele arkoja aiheita kunnioittavasti ja sensitiivisesti. Muista, että ne voivat olla toisille henkilökohtaisia. Käytä tarvittaessa sisältövaroituksia.
 • Älä jaa työtä ja tehtäviä sukupuolen perusteella. Rohkene aktiivisesti rikkomaan perinteisiä sukupuolirooleja.
 • Kunnioita jokaisen oikeutta ottaa taukoja, poistua tai olla osallistumatta tiettyihin toimintoihin, äläkä kyseenalaista syitä tähän.
 • Hyväksy virheet ja erimielisyydet.
 • Älä arvostele muiden ulkonäköä.
 • Älä riko kirjesalaisuutta tai kerro eteenpäin luottamuksellisena kerrottuja asioita. Ole luottamuksen arvoinen
 • Älä arvota ketään tietämyksen tai kiinnostuksen kohteiden pohjalta.
 • Hyväksy myös vähempi aktiivisuus.
 • Tutustu omiin rajoihisi, ja kunnioita toisten rajoja.
 • Mikäli kohtaat väärinkäytöksiä, puutu niihin jokaista osapuolta kuunnellen ja kunnioittaen.
 • Muista, että jokaisen kulttuuri on hänen omansa.
 • Ole avoin muiden mielipiteille, vaikka ne poikkeaisivat omistasi.
 • Kunnioita toisen puheenvuoroa sen muodosta riippumatta.
 • Älä kysy henkilökohtaisia asioita, kuten taustaa, sukupuolta, alkoholinkäyttöä, perhesuhteita, sairauksia jne., ellet tunne henkilöä hyvin.

 

Periaatteet hyväksytty Helsingin Vihreiden hallituksen kokouksessa 30.3.2021.