Turvallisemman tilan periaatteet

Kaikessa Helsingin Vihreiden toiminnassa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita, joihin edellytämme osallistujien sitoutuvan, ja joiden rikkomiseen olemme sitoutuneita puuttumaan. Meille turvallisempi tila tarkoittaa sitä, että jokaisella on oikeus osallistua toimintaan sellaisena kuin on. Vapaus tuo mukanaan myös jokaiselle vastuun luoda yhdenvertaista tilaa kaikille osallistujille. Tilan tekevät sen käyttäjät.

Jos koet tai huomaat piirijärjestön toiminnan yhteydessä häiritsevää tai syrjivää käytöstä, ilmoita siitä Helsingin Vihreiden työntekijälle, piirihallituksen puheenjohtajalle tai erikseen nimetylle tapahtuman, tilaisuuden tai keskusteluryhmän häirintäyhdyshenkilöille. Häirintäyhdyshenkilöt tarjoavat tukea häirintää, syrjintää tai muuta epäasiallista kohtelua kohdanneelle osallistujalle. Yhteydenotot ovat täysin luottamuksellisia, ja häirintäyhdyshenkilöillä on vaitiolovelvollisuus. Häirintäyhdyshenkilön rooli on tarjota tukea ja tarvittaessa jatko-ohjata muiden palveluiden piiriin. Kaikista toimenpiteistä sovitaan yhteyttä ottaneen henkilön kanssa ja häirintäyhdyshenkilön toiminnan lähtökohta on yhteydenottajan toiveiden kunnioittaminen.

Kiireettömissä asioissa tai tapahtumiemme ulkopuolisen toiminnan puitteissa voit antaa myös nimetöntä palautetta yhdenvertaisuuslomakkeen kautta täällä. Kaikki yhteydenotot käsitellään luottamuksellisesti.

Turvallisemman tilan periaatteet

 • Älä tee oletuksia henkilöstä, hänen taustoistaan tai mielipiteistään ihonvärin, muiden ulkoisten ominaisuuksien tai puheen perusteella.
 • Älä oleta ihmisen sukupuolta tai seksuaalisuutta.
 • Älä oleta kaikkien pystyvän siihen mihin sinä pystyt. Älä oleta kaikkien olevan terveitä.
 • Älä halvenna tai nolaa toisia. Älä naura toisen virheelle.
 • Pyri tunnistamaan oma valta-asemasi suhteessa muihin ja toimi se tiedostaen.
 • Älä koske toisia ilman lupaa, kunnioita toisen henkilökohtaista tilaa ja hänen itse määrittelemiään rajoja.
 • Älä arvota ihmisiä tai heidän näkemyksiään sen perusteella noudattavatko heidän ulosantinsa kielioppisääntöjä tai ovatko ne täydellisesti jäsenneltyjä. Kunnioita toisen puheenvuoroa sen muodosta riippumatta.
 • Älä toisinna puheessasi, teoissasi tai käytöksessäsi rasistisia ja syrjiviä stereotypioita edes “vitsillä” tai “ironisesti”.
 • Älä käytä ableistisia eli vamman tai terveydentilan perusteella halventavia termejä.
 • Tue ja mahdollista toisten osallistumista ja kuulluksi tulemista esimerkiksi avaamalla itsesi ja toisten käyttämät termit ja vaikeat käsitteet.
 • Käsittele arkoja aiheita kunnioittavasti ja sensitiivisesti. Muista, että ne voivat olla toisille henkilökohtaisia. Käytä tarvittaessa sisältövaroituksia.
 • Älä jaa työtä ja tehtäviä sukupuolen perusteella. Rohkene aktiivisesti rikkomaan perinteisiä sukupuolirooleja.
 • Kunnioita jokaisen oikeutta ottaa taukoja, poistua tai olla osallistumatta tiettyihin toimintoihin, äläkä kyseenalaista syitä tähän.
 • Hyväksy virheet ja erimielisyydet.
 • Älä arvostele muiden ulkonäköä.
 • Älä riko kirjesalaisuutta tai kerro eteenpäin luottamuksellisena kerrottuja asioita. Ole luottamuksen arvoinen
 • Älä arvota ketään tietämyksen tai kiinnostuksen kohteiden pohjalta.
 • Hyväksy myös vähempi aktiivisuus.
 • Tutustu omiin rajoihisi, ja kunnioita toisten rajoja.
 • Mikäli kohtaat väärinkäytöksiä, puutu niihin jokaista osapuolta kuunnellen ja kunnioittaen.
 • Muista, että jokaisen kulttuuri on hänen omansa.
 • Ole avoin muiden mielipiteille, vaikka ne poikkeaisivat omistasi.
 • Kunnioita toisen puheenvuoroa sen muodosta riippumatta.
 • Älä kysy henkilökohtaisia asioita, kuten taustaa, sukupuolta, alkoholinkäyttöä, perhesuhteita, sairauksia jne., ellet tunne henkilöä hyvin.

 

Periaatteet hyväksytty Helsingin Vihreiden hallituksen kokouksessa 30.3.2021.