Kuntavaaliohjelma selkokielellä

Tällä sivulla kerrotaan Vihreiden vaalitavoitteista Helsingissä. Vaalitavoitteeet ovat niitä asioita, joita vihreän puolueen ehdokkaat kannattavat. Kuntavaaleissa valitaan edustajat kaupunginvaltuustoon, joka päättää Helsingin toiminnasta ja taloudesta. Kun äänestät kuntavaaleissa, olet mukana valitsemassa jäseniä Helsingin kaupunginvaltuustoon.

Ilmastopäästöjä täytyy vähentää

Haitallisia päästöjä pitää vähentää, jotta ilmanlaatu paranee. Haitallisia päästöjä tulee esimerkiksi autoista. Kivihiilen polttaminen täytyy lopettaa vuoteen 2029 mennessä, koska siitä on paljon haittaa ympäristölle.

Kävely, pyöräily ja joukkoliikenne eli bussin, metron ja raitiovaunun käyttö vähentävät päästöjä. Hyvät joukkoliikenteen yhteydet ovat tärkeitä, jotta arki toimii. Joukkoliikennettä pitää olla helpompaa ja halvempaa käyttää kuin omaa autoa. Haluamme lisää reittejä raitiovaunuille ja parempia pyörä- ja kävelyteitä.

Suojelemme luontoa

Helsingin luontoa täytyy suojella. Jokaisen täytyy päästä helposti lähiluontoon, joka voi olla puisto, metsä tai piha. Haluamme kaikille sopivia luontokohteita. Puistoissa ja metsissä pitää olla erilaisia kasveja ja eläimiä. Haluamme istuttaa lisää puita Helsinkiin.

Edullinen koti ja riittävästi rakentamista

Jokaisella täytyy olla koti. Edullisia asuntoja pitää olla tarpeeksi, jotta jokaiselle löytyy koti. Haluamme rakentaa niin, että luonto säästyy. Kaikkien alueiden pitää olla hyviä asuinpaikkoja. Palvelujen eli esimerkiksi päiväkodin, koulun ja ruokakaupan pitää löytyä läheltä kotia.

Panostamme terveyteen ja hyvinvointiin 

Haluamme, että ihmiset voivat hyvin. Jokaisen pitää päästä hoitoon sairaalaan tai terveyskeskukseen nopeasti ja helposti. Lapsiperheiden pitää saada apua helposti neuvoloista ja perhekeskuksista. Perhekeskus edistää lasten ja perheiden hyvinvointia. Vanhusten ja vammaisten palveluista täytyy huolehtia.

Mielenterveysongelmat kuten masennus ovat lisääntyneet. Lasten, nuorten ja aikuisten täytyy saada apua mielenterveysongelmiin helposti ja nopeasti.

Hyvä kaupunki kaikille

Helsingissä kaikista täytyy pitää huolta. Haluamme vahvistaa myös miesten, naisten ja muiden sukupuolten välistä tasa-arvoa. Eri kielet ja kulttuurit ovat Helsingin etu. Jokainen on tervetullut Helsinkiin. Rasismi ja syrjintä ovat kiellettyjä.

Kaikenikäisten kaupunkilaisten mielipiteitä pitää kuunnella. Jokaisella lapsella ja nuorella täytyy olla mahdollisuus harrastukseen. Kulttuuri, liikuntapaikat, nuorisotalot ja kirjastot ovat tärkeitä. Niitä pitää olla tarjolla kodin lähellä.

Varhaiskasvatus ja koulutus on jokaisen lapsen oikeus

Kaikkien lasten pitää saada varhaiskasvatusta, esimerkiksi päiväkodissa. Varhaiskasvatus on alle kouluikäisten lasten opetusta. Haluamme että varhaiskasvatus on kaikille maksutonta. Päiväkotipaikka lähellä kotia on tärkeä asia.

Kaikkien koulujen pitää olla hyviä. Pidämme koulurakennukset hyvässä kunnossa. Kaikkien koululaisten ja opiskelijoiden pitää saada tarpeeksi apua ja tukea. Koulun täytyy olla turvallinen paikka lapsille ja nuorille. Koulutukseen pitää varata tarpeeksi rahaa ja henkilökuntaa eli esimerkiksi opettajia.


Nämä tavoitteet perustuvat Helsingin Vihreiden kuntavaaliohjelmaan.

Selkokieliset ohjeet kuntavaaleista: https://verneri.net/selko/yhteiskunta/aanestaminen/kuntavaalit/