Vihreille kasvu ei ole itseisarvo, vaan työkalu, jolla rakennetaan vakautta ja hyvinvointia. Vihreässä Helsingissä työ löytää tekijänsä ja koulutukseen uskalletaan investoida.

Toista vuotta Helsingin kaupungin elinkeinojaoston jäseninä on antanut meille eturivin paikat tarkastella Helsingin kehityksen suuntaa.

Helsingistä paras kaupunki oppia työssä

Yksi suurimpia haasteita Helsingin taloudelle on työvoiman ja työn kohtaaminen. Tarvitsemme jokaisen töihin, ja samalla tarvitsemme lisää osaavia tekijöitä. Työvoimapula vaivaa Helsinkiä laajasti: se koskee niin kaupungin sote-palveluita ja varhaiskasvatusta kuin ravintoloita ja it-yrityksiä. Yrityksiltä kuulemme, kuinka työvoiman saatavuusongelmat uhkaavat muodostua kasvun esteeksi. Samalla työttömyysaste on pysynyt Helsingissä huolestuttavan korkeana; joka kymmenes helsinkiläinen on työtön työnhakija.

Mielestämme ammatillinen koulutus ja yritykset tulee ottaa nykyistä vahvemmin mukaan työllisyyden edistämiseen. Helsingistä voidaan tehdä Suomen paras kaupunki oppia työssä! Samalla on tärkeää tukea erityisesti nuorten hyvinvointia. Lisääntyneet mielenterveyden haasteet näkyvät myös työnantajille ja olemme kuulleet vahvan huolen elinkeinoelämän suunnasta. Sen lisäksi, että hyvinvointiin investoiminen on ihmisten elämänlaadun kannalta oikein, vahvistaa se myös Helsingin elinvoimaa. Tavoitteena pitää olla työttömyyden puolittaminen tulevien vuosien aikana, mutta se tulee tehdä eettisesti. Meidän tulee pitää huolta, ettei mikään ala jää jälkeen työolojen tai palkan kehityksessä. Työssä jaksamista täytyy tukea, ja se voidaan tehdä vain yhteistyössä työnantajien kanssa.

Kukoistavaa kaupunkia rakennetaan yritysten kanssa yhteistyöllä

Vihreä talouskuri ei perustu leikkauksiin, vaan vastuullisuuteen. Kaupunkilaisten varoja ei pidä hassata huonosti toteutettuihin hankintoihin tai satojen miljoonien autotunneleihin. Helsingin kokoisessa kaupungissa on paikkansa myös autolla liikkumiselle, mutta panostukset on kohdistetettava julkiseen liikenteeseen, pyöräilyyn ja kävelyyn, jotta teemme kaupungista entistä useammalle ihmiselle saavutettavan elää ja kokea. Katujen varsille haluamme enemmän ravintolaterasseja, pyöräparkkeja ja kaupunkikulttuuria – enemmän elämää!

Taloudellisesti vahva, hiilineutraali Helsinki ei synny ilman yrityksiä. Yritykset on valjastettava vihreän siirtymän ja kansainvälistyvän Helsingin ajureiksi, ja kasvun keskiössä ovat panostukset tutkimus- ja innovaatiotoimintaan sekä korkeatasoinen osaaminen. Helsingin yritysmyönteisyydessä on vielä tekemistä, ja yksi konkreettinen haaste on palveluasenteen parantaminen yritystonttien vuokrauksessa. Yritysten tulee voida luottaa Helsinkiin pitkän aikavälin yhteistyökumppanina, jonka kanssa tulevaisuuden suunnittelu on sujuvaa, vakaata ja ennakoitavaa.

Helsingin houkuttelevuuden keskiössä on elämänlaatu

Korona-aika käänsi lapsiperheiden katseet kehyskuntiin, ja Helsingin väestönkasvu nojaakin nyt pääasiassa kansainvälisen työvoiman lisääntymiseen. Meidän on tehtävä entistä ankarammin töitä sen eteen, että Helsinki toimii houkuttelevana kaupunkina niin kotimaisille kuin ulkomaalaisille osaajille. Tämä varmistetaan monipuolisella asuntorakentamisella, monikielisillä, laadukkailla koulutuspalveluilla ja elävällä kaupunkikulttuurilla.

Suomessa Helsinki on paraatipaikalla niin vastaanottamassa maailman myrskyt kuin niistä toipumassa ja viitoittamassa uutta suuntaa. Tulevaisuus näyttää valoisalta, kun otamme ohjenuoraksemme ympäristön ja ihmisten kannalta kestävään kasvun.

Kasper Kivistö
elinkeinojaoston jäsen

Suvi Pulkkinen
elinkeinojaoston varapuheenjohtaja