Vihreät esittää kaupunginvaltuustossa 2.11.2022 jätetyssä ryhmäaloitteessa, että Helsingistä on tehtävä entistä parempi kaupunki oppia työssä. Vakavaan työvoimapulaan tarvitaan nopeita lyhyemmän aikavälin ratkaisuja kuten budjetissa päätetty palkkaohjelma ja työsuhdematkaetuuden korottaminen, mutta lisäksi työoloja ja mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhön on parannettava esimerkiksi työharjoittelun, oppisopimuskoulutuksen ja kouluttautumismahdollisuuksien kautta.

“Työharjoittelut, työssäoppiminen ja oppisopimuskoulutus ovat kaupungille tärkeitä mahdollisuuksia osoittaa työpaikkojemme houkuttelevuus, jotta valmistuneet opiskelijat tulisivat Helsinkiin töihin. Myös työkokeilupaikkojen määrää on lisättävä ja vieraskielisten osaajien mahdollisuuksia pätevöityä tehtäviin ja oppia samalla suomea tai ruotsia on lisättävä monipuolisella keinovalikoimalla”, toteaa vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Reetta Vanhanen.

Aloitteessa esitetään, että henkilöstön osallisuutta palvelujen kehittämisessä sekä toimipaikkojen suunnittelussa on lisättävä. “Parhaat ratkaisut syntyvät usein työyhteisöissä, joka saa valtaa ja mahdollisuuksia hakea toimivimmat tavat esimerkiksi työn järjestämiseen ja toteuttamiseen sekä palvelujen ruuhkien purkamiseen ja digitalisaation hyödyntämiseen”, Reetta Vanhanen sanoo.

Vihreiden näkemys on, että Helsingin kaupungin on edistettävä jatkuvaa oppimista ja kouluttautumista kaikilla työpaikoilla. Koulutusmahdollisuudet ja täydennyskoulutus lisäävät työntekijöiden pysyvyyttä, ylläpitävät ammattitaitoa ja uralla etenemisen mahdollisuuksia.

“Erityisen kiireellisiä uusien keinojen käyttöönotto on palveluissa, joissa ammattilaisista on suurta vajetta. Esimerkiksi terveysasemien lääkäripulaa on ratkottava tarjoamalla mahdollisimman toimiva erikoistumispolku uraansa aloitteville lääkäreille. Varhaiskasvatuksen työvoimapulaa on helpotettava oppisopimuskoulutusta lisäämällä sekä pidentämällä ja kehittämällä uusien työntekijöiden perehdytystä.”

Lisätiedot:
valtuustoryhmän puheenjohtaja Reetta Vanhanen, 044 570 7857

 

Ryhmäaloitteen teksti kokonaisuudessaan: 

Helsingistä paras kaupunki oppia työssä

Helsinki kärsii vakavasta työvoimapulasta, jota pitkittyneet palkanmaksuongelmat on syventäneet. Ratkaisuja henkilöstön saatavuuden parantamiseksi tarvitaan nopeasti. Talousarviossa 2023 on päätetty tuntuvasta palkkaohjelmasta ja työsuhdematkaetuuden korottamisesta, mutta lisäksi työoloja ja mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhön on Helsingissä parannettava. Samaan aikaan Helsingin palveluja on myös parannettava ja toimintatapoja kehitettävä. Henkilöstön osallisuutta palvelujen kehittämisessä sekä toimipaikkojen suunnittelussa on lisättävä. Parhaat ratkaisut syntyvät usein työyhteisöissä, joka saa valtaa ja mahdollisuuksia hakea toimivimmat tavat esimerkiksi työn järjestämiseen ja toteuttamiseen sekä palvelujen ruuhkien purkamiseen ja digitalisaation hyödyntämiseen.

Työharjoittelut, työssäoppiminen ja oppisopimuskoulutus ovat kaupungille tärkeitä mahdollisuuksia osoittaa työpaikkojemme houkuttelevuus, jotta valmistuneet opiskelijat tulisivat Helsinkiin töihin. Myös työkokeilupaikkojen määrää on lisättävä ja vieraskielisten osaajien mahdollisuuksia pätevöityä tehtäviin ja oppia samalla suomea tai ruotsia on lisättävä monipuolisella keinovalikoimalla.

Helsingin kaupungin on edistettävä jatkuvaa oppimista ja kouluttautumista kaikilla työpaikoilla. Koulutusmahdollisuudet ja täydennyskoulutus lisäävät työntekijöiden pysyvyyttä, ylläpitävät ammattitaitoa ja uralla etenemisen mahdollisuuksia. Erityisen kiireellisiä uusien keinojen käyttöönotto on palveluissa, joissa ammattilaisista on suurta vajetta. Esimerkiksi terveysasemien lääkäripulaa on ratkottava tarjoamalla mahdollisimman toimiva erikoistumispolku uraansa aloitteville lääkäreille. Varhaiskasvatuksen työvoimapulaa on helpotettava oppisopimuskoulutusta lisäämällä sekä pidentämällä ja kehittämällä uusien työntekijöiden perehdytystä.

Vihreä valtuustoryhmä esittää, että Helsingistä on rakennettava entistä parempi kaupunki oppia työssä. Työharjoitteluista on kaikilla aloilla tehtävä mahdollisimman toimivia opiskelijoille, oppisopimuskoulutusta on lisättävä ja työntekijöiden koulutusmahdollisuuksia työn ohessa on parannettava. Lisäksi henkilöstö ja työyhteisöt on otettava vahvemmin mukaan palvelujen laadun ja saatavuuden kehittämiseen.