Vihreät lautakunnissa ja johtokunnissa

Kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista. Toimialan verkkosivuilta löydät lisätietoa toimialasta, lautakunnasta ja sen jaostoista.

Kaupunkiympäristölautakunta

Puheenjohtaja, apulaispormestari Anni Sinnemäki
anni.sinnemaki@hel.fi

henkilökohtainen varajäsen Elli Saari
elli.elina.saari@gmail.com

Osmo Soininvaara
osmo@soininvaara.fi

henkilökohtainen varajäsen Mikko Särelä
mikko.sarela@gmail.com

Amanda Pasanen
amanda.pasanen@helsinki.fi

henkilökohtainen varajäsen Antti Möller
antti.moller@gmail.com

Tuomas Rantanen
tuomas.rantanen@voima.fi

henkilökohtainen varajäsen Satu Vartiainen
satu.vartiainenn@gmail.com

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

varapuheenjohtaja Tuomas Rantanen
tuomas.rantanen@voima.fi

henkilökohtainen varajäsen Satu Vartiainen
satu.vartiainenn@gmail.com

Elli Saari
elli.elina.saari@gmail.com

henkilökohtainen varajäsen Sameli Sivonen
sameli.sivonen@gmail.com

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

varapuheenjohtaja Antti Möller
antti.moller@gmail.com

henkilökohtainen varajäsen Katri Mehtonen
katri.mehtonen@gmail.com

Lilja Tamminen
lilja@liljat.fi

henkilökohtainen varajäsen Vesa Peipinen
vesa.peipinen@gmail.com

HKL-liikennelaitos

Jessica Karhu
jessica.karhu@iki.fi

henkilökohtainen varajäsen Niklas Kaskeala
niklas.kaskeala@gmail.com

Leo Stranius
leo.stranius@ki.fi

henkilökohtainen varajäsen Laura Euro
laura.euro@aalto.fi

Sameli Sivonen
sameli.sivonen@gmail.com

henkilökohtainen varajäsen Lilja Tamminen
lilja@liljat.fi

Pelastuslautakunta

Anja Malm
anja.m.malm@gmail.com

henkilökohtainen varajäsen Ari Laitinen
a.laitinen@outlook.com

Hannu Timonen
hannu.timonen@gmail.com

henkilökohtainen varajäsen Sini Manninen
sinimanninenster@gmail.com

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala huolehtii kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä. Toimialan verkkosivuilta löydät lisätietoa toimialasta, lautakunnasta ja sen jaostoista.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

varapuheenjohtaja Emma Kari
emma.kari@eduskunta.fi

henkilökohtainen varajäsen Markku Hannula
hannula.markku0@gmail.com

Hannu Oskala
hannu.oskala@gmail.com

henkilökohtainen varajäsen Anu Korppi
anu.korppi@gmail.com

Fatim Diarra
fatim.diarra@gmail.com

henkilökohtainen varajäsen Seppo Siika-aho
seppoklaus@hotmail.com

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

puheenjohtaja Emma Kari
emma.kari@eduskunta.fi

henkilökohtainen varajäsen Seppo Siika-aho
seppoklaus@hotmail.com

Suvi Pulkkinen
suvipulk@gmail.com

henkilökohtainen varajäsen Markku Hannula
hannula.markku0@gmail.com

Eric Carver
eric.e.carver@gmail.com

henkilökohtainen varajäsen Anna Laine
anna.laine@iki.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Bicca Olin
bicca.olin@gmail.com

henkilökohtainen varajäsen Bernt Nordman
bernt.nordman@welho.com

Theo Tyrväinen
theo@theotyrvainen.net

henkilökohtainen varajäsen Lena Sjöberg
lenasjoberg21@gmail.com

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala haluaa tukea kaupunkilaisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia, aktiivista kansalaisuutta ja sivistystä. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala jakautuu neljään kokonaisuuteen, jotka ovat kirjasto, kulttuuri, liikunta ja nuoriso. Toimialan verkkosivuilta löydät lisätietoa toimialasta, lautakunnasta ja sen jaostoista.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Pauliina Saares
pauliina.saares@gmail.com

henkilökohtainen varajäsen Ville Sinnemäki
ville.sinnemaki@gmail.com

Jussi Chydenius
jussi.chydenius@gmail.com

henkilökohtainen varajäsen Johanna Nuorteva
johanna.nuorteva@iki.fi

Johanna Sydänmaa
johanna.sydanmaa@edu.hel.fi

henkilökohtainen varajäsen Päivi Meros
paivi.meros@gmail.com

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto

Hannu Oskala
hannu.oskala@gmail.com

henkilökohtainen varajäsen Marianne Niemelä
mariannekniemela@gmail.com

Pauliina Lehtinen
pauliina.lehtinen@vihreat.fi

henkilökohtainen varajäsen Aino Toiviainen-Koskinen
ainotoiviainenkoskinen@gmail.com

Satu Silvo
satu@satusilvo.fi

henkilökohtainen varajäsen Ville Ylikahri
ville.ylikahri@gmail.com

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

puheenjohtaja Pauliina Saares
pauliina.saares@gmail.com

henkilökohtainen varajäsen Juho Heikkilä
heikkilajuhos@gmail.com

Bicca Olin
bicca.olin@gmail.com

henkilökohtainen varajäsen Tommi-Juhani Jokinen
tommijuhani@tommijuhani.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

varapuheenjohtaja Johanna Sydänmaa
johanna.sydanmaa@edu.hel.fi

henkilökohtainen varajäsen Joonas Lyytinen
joonas.lyytinen@vihreat.fi

Joonas Kolehmainen
joonas.kolehmainen@gmail.com

henkilökohtainen varajäsen Nina Miettinen
nina.miettinen@helsinki.fi

Sosiaali- ja terveystoimiala

Sosiaali- ja terveystoimen tehtävänä on tuottaa hyvinvointia, terveyttä ja sosiaalista turvallisuutta helsinkiläisille. Toimialan verkkosivuilta löydät lisätietoa toimialasta, lautakunnasta ja sen jaostoista.

Sosiaali- ja terveyslautakunta

puheenjohtaja, apulaispormestari Sanna Vesikansa
sanna.vesikansa@iki.fi

henkilökohtainen varajäsen Meri Haahtela
meri.haahtela@iki.fi

Touko Niinimäki
touko.niinimaki@gmail.com

henkilökohtainen varajäsen Laura Nordström
laura.nordstrom@gmail.com

Kati Juva
juva.kati@gmail.com

henkilökohtainen varajäsen Hannu Tuominen
tuomiset@kolumbus.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto

puheenjohtaja Kati Juva
juva.kati@gmail.com

henkilökohtainen varajäsen Leena Riittinen
leena.riittinen@gmail.com

Jari J. Marjanen
jj.marjanen@vihreat.fi

henkilökohtainen varajäsen Sonja Alanko
sonja.alanko@hotmail.com

Muut lautakunnat ja johtokunnat

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

puheenjohtaja Jarmo Nieminen
nieminen.jarmo@gmail.com

henkilökohtainen varajäsen Anna Laine
anna.laine@iki.fi

Tarkastuslautakunta

Auni-Marja Vilavaara
auni-marjavilavaara@live.com

henkilökohtainen varajäsen Sari Näre
sari.nare@helsinki.fi

Tuomas Viskari
tviskari@gmail.com

henkilökohtainen varajäsen Jussi Junni
jussi.junni@iki.fi

Lautakunnan omat sivut

Keskusvaalilautakunta

varapuheenjohtaja Kirsi Syväri
kirsimsyvari@gmail.com

Lautakunnan omat sivut