Hyvä kaupunkilapsuus Helsingissä

Vihreät haluavat lapsiystävällisen Helsingin, joka palvelee kaikkia lapsiasukkaitaan hyvin.

Päivähoito on eniten perheiden arkeen vaikuttava palvelu. Haluamme päiväkoteja, joissa lasten hoito on lämmintä ja laadukasta. Toisaalta kaikki eivät synny sunnuntailapsina, ja siksi haluamme kaupungin, joka auttaa ajoissa.

Haluamme kaikkien lasten kasvavan ja oppivan lapsille reilussa ja tasa-arvoisessa kaupungissa.

1) PÄIVÄHOITOA LASTEN EHDOILLA

Lapsen elämässä päiväkoti on iso ja merkittävä asia. Siksi on tärkeää, että päiväkotiryhmät ovat riittävän pieniä, pysyviä ja etteivät aikuiset vaihdu koko ajan. Pikkusisarukselle on tärkeää päästä isoveljen tai -siskon kanssa samaan päiväkotiin. Olemme valmiita rakentamaan suuriakin päiväkoteja, jos ne suunnitellaan hyvin ja ryhmät pysyvät pieninä.

Haluamme, että ammattitaitoiset ja työssään viihtyvät ihmiset hoitavat lapsiamme. Haluamme, että päivähoitohenkilökunnan palkkaus on kunnossa ja että heidän työtään arvostetaan. Lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien aika ei saa mennä paperien täyttämiseen ja päiväkotien johtamisen on oltava kunnossa.

Lapsi viettää usein päivähoidossa ison osan päivästään. Siksi päiväkotien toiminnan on oltava lapsilähtöistä: lasten mielipiteitä on kuunneltava toiminnan ja tilojen suunnittelussa.

Lapsi tarvitsee luontoa. Jokainen pieni helsinkiläinen luo kokemusten ja elämysten kautta elämänmittaisen suhteen ympäristöönsä. Lapsella pitää antaa mahdollisuus kiipeillä puissa, tarkkailla eläimiä ja hengittää raikasta ilmaa. Tutustumalla Helsingin upeisiin metsiin lapset ovat oppivat kunnioittamaan luontoa. Päiväkodeille on annettava mahdollisuus retkeillä metsissä ja päiväkodeille tärkeä lähiluonto on pyrittävä säästämään. Myös pihat on suunniteltava liikkumiseen, leikkiin ja kuokkimiseen.

Puhdas ja terveellinen ruoka on tärkeää ja haluamme sitä helsinkiläisille lapsille, vaikka se maksaisi hieman enemmän. Vihreiden työn seurauksena helsinkiläiset lapset syövät päivähoidossa entistä enemmän luomuruokaa. Päiväkotien kaupunkipuutarhat tuovat ruuan lähelle. Haluamme antaa lapsillemme ilon tonkia multaa ja nähdä ruuan kasvavan. Ekologisesti toimiminen on osa kasvamista ympäristökansalaiseksi, ja siksi myös päiväkotien on toimittava ympäristön kannalta vastuullisesti. Energian säästön huomioimisen, jätteiden kierrättämisen ja hävikkiruuan minimoimisen on oltava osa päiväkodin arkea.

Jotta jokainen lapsi saisi hoitopaikan, on hoitoa tarvitsevien lasten määrä osattava laskea oikein. Tähän olemme valmiita lisäämään euroja ja olemme puolustaneet päivähoidon rahoja vuodesta toiseen. Haluamme, että kaikista kaupunginosista löytyy riittävä määrä päivähoitopaikkoja, myös vuorotyöläisten ja iltatyötä tekevien lapsille. Päiväkotimatkat eivät saa autottomillekaan olla liian pitkiä. Päiväkotipaikan on löydyttävä 20 minuutin säteeltä kotoa, ihan kuten koulujenkin. Vihreiden valtuustoryhmässä viedään 14:ää lasta päiväkotiin joka aamu ja haemme iltapäivällä, joten tiedämme miltä liian pitkä matka tuntuu aikuisesta ja miten lapsen hoitopäivä turhaan pitkittyy.

Riittävien päivähoitopaikkojen turvaamiseksi tarvitaan omia, järjestöjen ja yksityisten tuottajien päiväkoteja. Uusille alueille päiväkodit on rakennettava asukkaiden tullessa. Päiväkoteja voidaan perustaa myös muunneltaviin tiloihin esim. talojen kivijaloissa, jolloin ne saadaan tarvittaessa muuhunkin käyttöön.

Helsinkiläisten perheiden todellisuutta eivät enää ole vanhempien kahdeksasta neljään kestävät työpäivät. Päivähoidon on pystyttävän kehittymään perheiden arkitodellisuuden mukana: perheet tarvitsevat joustavia hoitoaikoja sekä monipuolisesti erilaisia vaihtoehtoja. Tarvetta on iltahoidolle, sisarus- ja osa-aikaryhmille, kerhoille, osuuskunnille, perhepäivähoidon ja yksityisen hoidon markkinoinnille ja neuvonnalle ja muille monipuolisille vaihtoehdoille.

2) EI LASTEN LUOKKAYHTEISKUNTAA

Lapset syntyvät ennakkoluulottomina. Emme halua kaupunkia, jossa lasten todellisuudet erkanevat toisistaan vanhempien sosioekonomisen aseman mukaan. Emme halua lasten luokkayhteiskuntaa.

Vihreä saavutus on, että Helsingissä toisen päivähoidossa olevan lapsen asiakasmaksu on pienempi. Kun perheellä on taloudellisesti tiukkaa, päivähoidosta ei nykyään tarvitse maksaa ollenkaan, ja tästä olemme valmiit pitämään kiinni. Tukea ja mahdollisuuksia on kohdistettava etenkin sinne, missä tarve on suurin.

Haluamme Helsingin, jossa jokainen lapsi saa liikkua ja olla luova. Päiväkotipäivän tulisi tarjota lapsille seikkailuja taiteeseen ja draamaan. Erilaisia painotteisuuksia voi olla myös kunnallisissa päiväkodeissa. Eniten päiväkotien harrastusmahdollisuuksia on tarjottava siellä, missä lapset harrastavat vähiten. Kiertävien musiikki- tai taideopettajien avulla kulttuuri voidaan tuoda entistä suuremmaksi osaksi lasten arkea.

Leikkipuistot ovat helsinkiläisten lasten keitaita. Siksi lasten puistoista on pidettävä huolta. Uusille alueille on rakennettava leikkipuistoja, joiden ovet ovat avoimina kaikille lapsille. Lapsiystävällisessä kaupungissa leikkipuistojen, päiväkotien ja asuntojen pihojen suunnittelussa huomioidaan kasvavien lasten leikin ja liikkumisen tarpeet.

3) KAUPUNKI, JOKA AUTTAA AJOISSA

Nykyisin lähes joka kymmenes helsinkiläinen lapsi on lastensuojelun asiakas. Tämä muuttuu ainoastaan tukemalla lapsia ja vanhempia riittävän ajoissa.

Neuvolassa autetaan perheitä jo silloin, kun ongelmat eivät vielä ole pahoja. Ajoissa tarjottu lastenhoitoapu tai muu tuki auttaa, eivätkä ongelmat kärjisty. Päiväkotien, neuvolan ja lastensuojelun yhteistyön on oltava saumatonta.

Perheiden Helsingissä neuvolat eivät ole terveysaseman sivuhuone, vaan omia keskuksiaan, joista saa voimia jaksamiseen. Haluamme äitiys- ja lastenneuvolan, perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun saman katon alle. Helsingissä toimii valtava määrä lapsi- ja perhejärjestöjä, joiden toiminnan haluamme yhdistää perhekeskuksiin. Keskuksen aulassa voisi olla perhekahvila, johon perheet voivat lasten kanssa tulla juomaan päiväkahvinsa, tapaamaan muita perheitä ja saada helposti apua jokapäiväisiin ongelmiin.

Kun lapsi tarvitsee apua vaikka kielellisiin erityispulmiin tai suomen oppimiseen, on tämä apu saatava ennen koulun alkua, viimeistään 4-vuotistarkastuksen perusteella – yhteistyössä neuvolan ja päiväkodin kanssa. Mitä aiemmin tukea on tarjolla, sitä suurempi apu siitä on.

Haluamme päiväkotien ja koulujen yhteyteen esikouluja, joissa pienet helsinkiläiset saavat leikkiä ja kasvaa. Hyvä esiopetus tekee kouluun siirtymisen helpoksi ja huolettomaksi.

Lapset ovat tuttu näky vihreän valtuustoryhmän kokouksissa.