Helsingin Vihreät vaatii, että pääkaupunkimme näyttää esimerkkiä Arkadianmäelle seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen, ja etenkin sateenkaarinuorten, aseman ja oikeuksien edistämisessä. Helsingin tulee lähettää voimakas viesti tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden puolesta niin Pride-viikolla kuin ympärivuotisesti.

– Helsinki voi toimia avoimena ja arvoliberaalina vastavoimana taantumukselliselle politiikalle, jonka tavoitteena on sulkea vähemmistöt kaappiin. Meidän on näytettävä etenkin sateenkaarinuorille, että täällä jokainen saa olla oma itsensä ja moninaisuus on vain vahvuutta, kertoo Helsingin Vihreiden varapuheenjohtaja Matti Lehto.

Helsingissä on tehty useita seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt huomioivia tekoja, kuten koulujen työpajat ja Seniori-infon sateenkaarisertifiointi. Ilahduttavaa on myös tänä vuonna ensimmäistä kertaa koko kaupunkiin julistettu Pride-rauha. Helsingin Vihreät kuitenkin näkee, että työn tulee olla jatkuvaa ja johdonmukaista.

Erityisen tärkeää on huomioida tasa-arvo ja yhdenvertaisuus nuorten parissa: joka kolmas suomalainen sateenkaarinuori kertoi piilottavansa identiteettinsä oppilaitoksessa – vielä viisi vuotta sitten näin vastasi joka neljäs*. Lisäksi tuore väitöskirjatutkimus** paljasti sateenkaarinuorten terveydenhuollossa puutteita, sillä moni kouluterveydenhoitajista saa tietonsa moninaisuudesta oppilailta.

– Sateenkaarinuoren oikeus tulla nähdyksi itsenään ja saada yhdenvertaista kohtelua ei voi olla se, mistä ensimmäisenä tingitään. Liian usein näin kuitenkin käy. Haluamme, että kaupungin työntekijöille tarjotaan tukea ja työkaluja moninaisuuden huomiointiin ja kohtaamiseen. Kouluissa sukupuolinormatiivisten ajattelumallien purkamisella on merkittävä vaikutus sateenkaarinuorten hyvinvointiin, Lehto toteaa.

Samalla on kuultu yhä enemmän syrjivää puhetta vähemmistöjä kohtaan päättäjien taholta. Eduskunnassa osa hallituspuolueiden kansanedustajista on esimerkiksi kyseenalaistanut helsinkiläisten nuorten itse toivomia, 6.–9.luokkalaisille järjestettyjä sateenkaarityöpajoja. Ei olekaan ihme, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien suomalaisten luottamus hallituksen kykyyn toimia sateenkaari-ihmisiin kohdistuvien ennakkoluulojen ja syrjinnän torjumiseksi on romahtanut 31 prosenttiin (2019: 62 %*). 

– Vihamieliset puheet aiheuttavat vihamielisiä tekoja, ja vihamieliset teot aiheuttavat lisää vihamielisiä tekoja. Tarvitaan päättäväisiä toimia, jotta tämä kierre katkaistaan heti alkuunsa. Kokoomuksen ja perussuomalaisten hallitusohjelma ei kuitenkaan sisällä mitään toimia sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen aseman parantamiseksi, Lehto muistuttaa.

Vihreät on yksi Helsinki Priden virallisista yhteistyökumppaneista ja osallistuu Pride-kulkueeseen sekä puistojuhlaan lauantaina 29.6. 

Lähteet:
* Euroopan Unionin perusoikeusvirasto: LGBTIQ equality at a crossroads: progress and challenges, 2024
** Minna Laiti: Towards LGBTQ+ inclusive junior high school nursing – Development of a theoretical model, väitöskirja, Turun yliopisto 2024