Länsisataman ja Länsiväylän välille esitetään rakennettavaksi tunnelia, jonka linjaus uhkaa Lapinlahden puiston virkistys- ja luontoarvoja. Vihreät eivät hyväksy päätöksentekoon esitettävää tunnelilinjausta. 

Helsinki on suunnitellut Länsisataman ja Länsiväylän välille tunnelia, joka olisi sataman rahti- ja henkilöautoliikenteen käytössä. Alustavien suunnitelmien mukaan tunneli kulkisi maan alla joko Ruoholahden tai Kampin ja Lapinlahden kautta. Satamatunnelista on ollut pöydällä kaksi vaihtoehtoa, joista virkakunta esittää tunnelin linjaukseksi A:ta, joka toteutuessaan tuhoaa Lapinlahden puiston reunaa. Tämä linjaus on vaihtoehdoista selkeästi huonoin.

“Vihreät eivät tule hyväksymään Lapinlahden puistoa leikkaavaa ratkaisua. Satamatunnelin esitetty linjaus vaarantaa Lapinlahden puiston luontoarvot, uhkaa luonnonsuojelulain turvaamia eliölajeja, lisää melusaastetta ja heikentää puiston virkistyskäyttöä”, linjaa Helsingin vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Amanda Pasanen.

ELY-keskuksen mukaan Lapinlahti-tunnelin ympäristövaikutukset ovat merkittäviä ja haitallisia ja Sataman esittämät toimet niiden lieventämiseksi eivät riitä. Lapinlahti-tunnelin suuaukon vieressä elää äärimmäisen uhanalainen kirvelilattakoi, joka on luonnonsuojelulaissa erityisesti suojeltavaksi merkitty laji. Lisäksi tunneli tärvelisi Lapinlahden ainutlaatuista ja arvokasta kulttuuriympäristöä peruuttamattomasti. Luontoarvojen turvaaminen ei vielä ole suunnitelmissa niin vakuuttavalla tasolla, että tämä vaihtoehto olisi järkevä.

“Tunnelille esitetty vaihtoehto D, jossa tunnelin linjaus ei kulje Lapinlahden sairaala-alueen kautta ja sen suuaukko on kauempana puistosta olisi luonnon ja Lapinlahden puistoa käyttävien ihmisten kannalta parempi vaihtoehto”, toteaa vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Amanda Pasanen. “Koko Salmisaaren alueen suunnittelun kannalta tunnelivaihtoehto D, jossa tunnelin suuaukko sijoittuu pidemmälle, olisi myös parempi”, hän lisää.