Valtiovarainministeri Purra julkaisi äskettäin ensimmäisen budjettiehdotuksensa, joka ei tuo kipeästi kaivattua apua hyvinvointialueiden rahoitukseen. Sen sijaan esimerkiksi yksityisen hoidon Kela-korvauksiin ja bensan ja oluen verotuksen keventämiseen löytyi rahaa. Helsingissä, HUS:ssa ja Uudenmaan hyvinvointialueilla joudutaankin nyt laatimaan säästöohjelmia. Järkevöittämistä varmasti löytyy, mutta sopeuttamisen mittaluokka on erittäin haastava tilanteessa, jossa hoitovelkaa on paljon, terveysasemien hoitotakuu tiukkenee 14 päivään ja henkilöstöpula on vakava.

Toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat hyvinvointivaltion ytimessä. Kroonisessa resurssipulassa on vaikea ratkoa hoitajapulaa ja kehittää työyhteisön toimintaa omin voimin. Rahoitusta tulee lisätä ja sote-uudistuksen rahoitusmalli tulee pikaisesti uudistaa Helsingille ja HUS:lle reilummaksi. Valtiontalouden priorisointi tulisi tehdä toisin, jotta terveydenhuoltoon ja sosiaalipalveluihin löytyisi niiden tarvitsemaa rahoitusta.

Sote-palveluiden rahoitusvajeen kattamiseksi Helsingissä on lähdetty laatimaan esitystä muutosohjelmasta, joka julkaistiin tänään 1.9. Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta käsittelee sitä ensimmäisen kerran ensi viikolla. Esityksessä on paljon järkevää kehittämistä, mutta monet toimenpiteet kaipaavat avaamista ja tarkentamista. Meille vihreille olisi hyvin vaikeaa hyväksyä psykiatrian asiakasmaksujen nostoa tai terveyskeskusmaksun palauttamista Helsinkiin. Perusterveydenhuolto ei saa eriarvoistua ja laskutus- ja perintäkulujen jälkeen suurta säästöäkään tuskin syntyy. Lisäksi esimerkiksi lastensuojeluun, omaishoitoon ja vammaispalveluihin ehdotetut toimenpiteet on perattava tarkkaan. Aiomme tehdä kaikkemme löytääksemme ratkaisut terveysasemien maksuttomuuden ja palveluiden laadun säilyttämiseksi.

HUS:n erikoissairaanhoito tarvitsee myös riittävän rahoituksen. Kesäkuussa Länsi-Uudenmaan, Vantaa-Keravan ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueet linjasivat enemmistöllä HUS:n raamiksi 2 miljardin rahoituksen, mikä tarkoittaa 50–80 miljoonan euron säästöjä erikoissairaanhoidosta. Helsinki ja Itä-Uusimaa ehdottivat lievempää raamia. Sopeutusta jouduttaisiin tekemään erittäin rajussa aikataulussa ja laadukkaan hoidon turvaaminen vaarantuisi. Olen erittäin huolissani, että ajaudumme taas viime syksyiseen keskusteluun, jossa ehdotettiin useiden sairaalapäivystysten sulkemista Uudellamaalla.

Reetta Vanhanen
Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

Kuva: Aino Honkanen