Suomessa kuolee alle 25-vuotiaita laittomien päihteiden yliannostukseen eniten koko EU:ssa. Pelkästään vuonna 2020 yliannostuksiin kuoli Suomessa 258 ihmistä. Tämä on vakava ongelma, johon on onneksi toimivia ratkaisuja. Näiden toimeenpano ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys, vaan se vaatii poliittista tahtoa ja rohkeita asioiden edistäjiä.

THL on julkaissut poliittisen päätöksenteon tueksi mallin, jolla huumekuolemia voidaan Suomessa ehkäistä entistä tehokkaammin. Teimme tietämättämme vasemmistoliiton Mia Haglundin kanssa samansisältöiset valtuustoaloitteet tämän mallin toimeenpanosta Helsingissä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi aloitteet 15.2.2023.

THL ehdottaa useita toimenpiteitä. Käyn lyhyesti läpi, miten Helsinki jo toimii näiden kohdalla ja miten eduskunnan tulee myös tehdä osansa.

1. Opioidikorvaushoito on tutkitusti yksi tärkeimmistä menetelmistä huumekuolemien ehkäisyssä. Helsinki toimii tässä jo melko hyvin, mutta tämän hoidon piiriin tulisi saada entistä useampi laittomien päihteiden käyttäjä ja entistä nopeammin.

2. Käyttöhuoneiden pilotointi on ratkaisu, josta Helsinki on vihreiden myötävaikutuksesta tehnyt valtioneuvostolle aloitteen jo vuonna 2019. Demareiden perhe- ja peruspalveluministerit eivät tätä ole kuitenkaan edistäneet. Me vihreät teemme töitä sen eteen, että tästä saadaan kirjaus jo seuraavaan hallitusohjelmaan.

3. Laittomien päihdeiden käyttäjien terveysneuvonta tulee olla helposti saatavilla. Helsinki ylläpitää nyt esimerkiksi Symppis-päiväkeskuksia Itäkeskuksessa, Kontulassa ja Sörnäisissä. Itäkeskuksen Symppistä uhkaa sulkeminen, jota yritin estää ympäristö- ja lupajaostossa, mutta kantani jäi silloin vähemmistöön. Symppiksiä pitäisi olla entistä useampia, ei vähemmän.

4. Naloksoniohjelma eli opioidien vasta-aineen naloksonin saatavuuden lisääminen opioideja käyttäville sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Kaupunki selvittää nyt mahdollisuuksia saada tätä laajempaan käyttöön. Tämä on tärkeää etenkin, jotta voimme valmistautua siihen, että laittomien päihteiden tarjonta muuttuu nykyistä vaarallisemmaksi.

5. Avun hälyttämisen esteiden vähentäminen on tärkeää siksi, että hätätapauksissa ihmiset pyytävät apua. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ihmiset tiedostavat, että hätänumeroon soittamalla saa aina terveydenhuollon välittömän avun, vaikka olisikin käyttänyt laittomia päihteitä. Tähän liittyen vihreät kannattavat laittomien päihteiden käyttörangaistusten poistoa.

6. Tiedottaminen ja kampanjat tarkoittavat käytännössä sitä, että viestitään entistä enemmän tavoista, joilla laittomia päihteitä voi käyttää turvallisemmin ja haittoja minimoiden. Helsingissä tätä tekevät jo kolmas sektori ja Symppikset.

7. Yhteistyö poliisin kanssa on tärkeä tavoite, jotta voimme vahvistaa laittomia päihteitä käyttävien ihmisten ihmisarvoista kohtaamista ja hoitoonohjausta sekä lisätä luottamusta viranomaisia kohtaan. Tähän pitää vielä löytää ratkaisuja poliisin kanssa.

8. Huumeita käyttäviin ihmisiin kohdistuvan negatiivisen leiman vähentäminen vaatii pitkäjänteistä ja aktiivista työtä. Laittomia päihteitä käyttävät ihmiset sekä myös heille tarkoitetut palvelut kohtaavat paljon kielteisiä asenteita ja ennakkoluuloja. Stigmat eivät auta ketään. Ne jopa estävät avun hakemista. Ihmiset tarvitsevat myötätuntoa ja tukea, eivät syrjäyttämistä.

9. Näiden toimenpiteiden lisäksi THL ehdottaa ainetunnistuspalveluita, eli sitä että ihmiset voisivat testata laittomien päihteiden sisällön. Tämä vähentää myös yliannostuksia, koska ihmiset voivat päättää olla ottamatta päihteitä, jos tietävät niiden olevan hyvin vaarallisia. Vihreiden aloitteesta tämä lisättiin sotepe-jaostossa osaksi päätöstä. Kkaupunki selvittää ainetestauksen mahdollisuutta valvottujen käyttötilojen yhteyteen, joita voidaan perustaa toivottavasti jo tänä vuonna.

Coel Thomas
tutkija, varavaltuutettu

 

Kuva: Kreetta Korhonen