Kuluva vuosi on ollut monien kriisien aikaa, kirjoittaa vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Reetta Vanhanen. ”Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, energiakriisi ja nousevat elinkustannukset tuovat paljon huolta ihmisten arkeen. Koronavirus kuormittaa edelleen terveydenhuoltoa erityisesti nyt influenssakauden käynnistyessä. Helsinki on tänä vuonna epäonnistunut perustavanlaatuisessa tehtävässään eli palkkojen maksussa. Korjaustoimien pitkittyminen on henkilöstölle kohtuutonta. Lisäksi paheneva työvoimapula on syventänyt varhaiskasvatuksen kriisiä ja ruuhkauttanut terveydenhuoltoa. Sote- ja opetusalan houkuttelevuuden lisääminen onkin kriittisen tärkeää. Olemme tänä  syksynä korottaneet palkkoja esimerkiksi lastensuojelussa ja rekryvaikeuksissa olevissa päiväkodeissa. Ensi vuodelle yli kaksinkertaistimme palkkaohjelman. Jätimme vihreällä valtuustoryhmällä myös ryhmäaloitteen työolojen, henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien ja kouluttaumisen parantamiseksi. Kriisien ratkomisessa riittää valtavasti työtä ensi vuonnakin. Lisäksi sote-uudistuksen rahoitusmallia on saatava muutettua eduskunnassa Helsingille reilummaksi.”

Vaikeasta vuodesta huolimatta vihreä valtuustoryhmä on tehnyt hartiavoimin töitä tavoitteidemme saavuttamiseksi. Nämä vihreät tavoitteet ovat edenneet Helsingissä vuonna 2022:

Satsaamme koulutukseen ja henkilöstöön 

 • Palkkakehitysohjelmaan saatiin lisää varoja. Helsinki korottaa tällä summalla palkkoja työvoimapulasta eniten kärsivillä aloilla kuten varhaiskasvatuksessa ja lastensuojelussa.
 • Varhaiskasvatuksen laadun varmistamiseen ja henkilöstön saatavuuden parantamiseen panostetaan. Lisää rahoitusta kohdennetaan mm. nopean avun joukkoihin, oppisopimuspolun kautta alalle työllistymiseen ja ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen.
 • Koulutuksen rahoitusta vahvistettiin budjetissa. Koulujen tarveperustaista lisärahoitusta kasvatetaan 2 miljoonalla ja inkluusion tavoitteiden toteuttamiseen tulee lisää panostuksia. Inkluusion tavoitteita tukemalla mahdollistamme oppilaiden tarvitseman tuen saantia omassa lähikoulussa.
 • Ensi vuoden elokuusta alkaen kaikissa kaupungin päiväkodeissa tarjotaan kauramaitoa sitä haluaville.
 • Työhyvinvoinnin parantamiseksi henkilöstön virkistysrahaa korotetaan.
 • HSL:n koululaisryhmien matkat säilyvät maksuttomina ensi vuonna.

 

Kävelykeskusta etenee, luontoalueita turvataan ja ilmastotoimia vauhditetaan

 • Kävelykeskusta etenee Esplanadin ja sen ympäristön katujen kävelykatukokeiluilla.
 • Helsingin hiilineutraaliusohjelma päivitettiin vastaamaan hiilineutraaliustavoitetta 2030. Liikenteen päästöjen vähentämiseksi selvitetään parhaita keinoja.
 • Energiansäästötoimiin ryhdytty tarkastamalla kiinteistöjen lämpötiloja ja ilmastointeja sekä uusimalla katuvalaistusta.
 • Uusia luonnonsuojelualueita on perustettu mm. Uutelaan, Kivikkoon ja Hallainvuoreen.
 • Katujen talvihoitoa ja talvipyöräilyn edellytyksiä on pidetty esillä ja parannettu.
 • Raide- ja pyöräilyinvestoinnit turvattu. Raide-Jokeri valmistumassa jo ensi syksyksi, Kruunuvuoren raitiotie ja Kalasatama-Pasila-raitiotie rakentuvat, Länsi-Helsingin raitotien ja Viikin-Malmin ratiotien suunnittelu etenee. Pyöräilyn baanaverkkoa edistetään nopeammin ja esimerkiksi Pohjoisbaanan yleissuunnitelma hyväksyttiin.
 • Kaupungin luonnonhoitoa kehitetään metsien luontaista vanhenemista ja monimuotoisuutta paremmin tukevaksi.
 • Rakentamisen linnustovaikutuksiin kiinnitetty enemmän huomiota.
 • Puurakentaminen edistyy vauhdilla: Hermanninrantaan päätettiin tehdä kokonainen puurakenteinen kaupunginosa ja Kehittyvä Kerrostalo -ohjelmassa kokeillaan lukuisia puurakenteisia kerrostalohankkeita, mm. hirsirakenteista kerrostaloa.
 • Vartiosaarta kaavoitetaan luontoalueeksi ja virkistyskäyttöön. Myös Kivinokan tulevaisuus sinetöidään kaavoituksella luonto- ja virkistysalueeksi.
 • Luonnonvaraisia eläimiä autetaan. Korkesaaren eläinpelastuksen puhelinpalvelun rahoitus turvattiin.
 • Vanhankaupunginkosken pato päätettiin purkaa.
 • Esitimme, että joukkoliikenteen rahoitus tulee uudistaa ja Helsinki etsii HSL:n vaikean tilanteen johdosta keinoja alentaa helsinkiläisten joukkoliikennelippujen hintoja.

Panostuksia helsinkiläisten hyvinvointiin 

 • Terapiatakuuta toteutetaan Helsingissä. Neljäs Mieppi avataan tammikuussa, Terapiat etulinjaan -hankkeessa koulutusta on annettu eri metodeista n. 100 työntekijälle ja 71 saanut lyhytterapiakoulutusta. Toinen nuorisoasema erityisesti vaikeista päihdeongelmista kärsiville nuorille avataan Herttoniemessä ja Pasilaan avataan uusi lyhytterapiayksikkö.
 • Asunnottomuutta on saatu vähennettyä: yksin asuvien asunnottomuus väheni 47 % ja perheiden/pariskuntien asunnottomuus väheni 38 %. Asunto ensin -paikkoja ja etsivää työtä asunnottomien keskuudessa on lisätty.
 • Iäkkäiden palvelutarpeen arviointi (esimerkiksi ympärivuorokautisen paikan saamiseksi) on sujuvoitunut ja odotusaika ympärivuorokautiseen hoitoon (kun paikka saatu) on lyhentynyt Helsingissä.
 • Terveyskeskuskäynnit pysyvät jatkossakin maksuttomina.
 • Tärkeää ennaltaehkäisevää työtä tekevien sote-järjestöjen avustukset saatiin säilytettyä viime vuoden tasolla. Esimerkiksi Mannerheimin lastensuojeluliiton lastenhoitoapu säilyy.
 • HUSia uhanneet sairaalaverkon leikkaukset saatiin estettyä.
 • Vihreä aloite maksuttomista menkoista eteni toteutukseen: Helsinki ryhtyy ensimmäisenä kuntana Suomessa aloitteen pohjalta pilotoimaan maksuttomien kuukautisvälineiden jakelua. ⁣

Tekoja kulttuurin ja lähiluonnon puolesta

 • Minna Lindgrenin aloitteesta saatiin läpi kulttuurisetelin pilotointi haastavassa tilanteessa oleville 19–20-vuotiaille nuorille, jotka tavoitetaan etsivän nuorisotyön ja Ohjaamon kautta.
 • Edellytimme, että liikuntapaikkainvestoinneissa tulee priorisoida energiatehokkuutta ja energiansäästöä.
 • Turvapaikkaa ja tilapäistä suojelua hakeneet lisättiin kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden alennusryhmään.
 • Kalasataman kirjasto toteutuu ensi vuonna.
 • Puolustimme Matokallion metsää ja esitimme jääurheilukeskukselle vaihtoehtoista sijaintia Vuosaaresta.