Vihreät eivät kannata kehittämisvarauksen jatkamista Myllypuron jääurheilukeskus Oy:lle Matokalliolla sijaitsevalla tontille, vaan ehdottavat edelleen, että hallihankkeelle etsitään toinen tontti. Kehittämisvaraus on umpeutumassa, ja sen jatkaminen on käsittelyssä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa 20.12. 

Kehittämisvarauksen tavoitteena on jäähallin rakentaminen Myllypuron Matokalliolle, joka on Vihreiden mielestä hallille väärä paikka alueen luonto- ja virkistysarvojen vuoksi. Aiemmin varauksesta päätettäessä paikan siirto ei saanut lautakunnan tai kaupunginhallituksen enemmistöä taakseen, mutta Vihreät toivovat että tilanne on nyt muuttunut.

Jääurheilukeskus on Vihreiden näkemyksen mukaan sinänsä tarpeellinen. Hallista suunnitellaan Suomen ainoaa täysimittaista pikaluisteluhallia. Rakennukselle on kuitenkin etsittävä parempi sijainti. Vaihtoehtoinen paikka jääurheilukeskukselle löytyy Itä-Helsingissä esimerkiksi Vuosaaren liikuntapuiston alueelta kaavamuutoksella.

Jääurheilukeskus tulisi Matokalliolle toteutuessaan lohkaisemaan ison osan sen kauniista ja alueen asukkaille tärkeästä metsä- ja kallioalueesta. Arvioitu louhintatarve on noin 80 000 kuutiometriä.

Alkuperäisestä alueen varaamisesta Matokalliolle päätettiin keväällä 2021. Myös tuolloin Vihreät suhtautuivat jäähallin sijoittamiseen alueelle kriittisesti. Vihreät ovat esittäneet, että Matokallion sijaan hallille etsitään toinen sijainti esimerkiksi Vuosaaren urheilupuistosta. Tuolloin ehdotus vaihtoehtoisesta paikasta ei saanut lautakunnan eikä myöhemmin Helsingin kaupunginhallituksen enemmistöä taakseen.

Vihreät huomauttavat, että Matokallion asemakaava on jo varsin vanha, sillä se on laadittu vuonna 2006, kun Helsinkiin kaavailtiin talviolympialaisia. Tällöin esimerkiksi viereistä Puu-Myllypuron asuinaluetta ei oltu vielä alettu rakentaa. Kaavan hyväksymisen jälkeen luontokato on kiihtynyt ja lähiluonnon merkitys tunnustetaan yhä tärkeämmäksi. Lisäksi kaupunkimetsien merkitys kaupunkilaisten hyvinvoinnille on tunnistettu monissa tutkimuksissa.

Helsingin tuoreeseen kaupunkistrategiaan on kirjattu luonnon monimuotoisuudesta seuraavaa: ”Helsinki suojelee ja vaalii aktiivisesti monimuotoista luontoaan. Vahvistamme metsäistä verkostoa ja niittyverkostoa. Huolehdimme siitä, että kaikilla helsinkiläisillä on vastaisuudessakin lyhyt matka lähiluontoon.” Lisäksi strategiassa linjataan erikseen arvokkaimpien metsäalueiden jättämisestä rakentamisen ulkopuolelle. Vihreät kannattavat, että tästä varauksesta päätettäessä noudatettaisiin uuden kaupunkistrategian linjauksia.

“Me vihreät toivomme, että asiaan etsitään ratkaisu, jonka avulla luistelijat saavat tärkeän harjoittelu- ja kilpailupaikan, mutta metsää ei tarvitse kaataa ja kalliota louhia. Se vaatii poliittisen tahtotilan muutosta niissä puolueissa, jotka eivät ole paikan muuttamisesta innostuneet. Liikuntapaikat ja lähiluonto mahtuvat kyllä samaan kaupunkiin, jos tahtoa riittää”, toteaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsen Shawn Huff.

Outi Alanko-Kahiluoto, Shawn Huff, Tuomas Tuomi-Nikula
Vihreät kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet

Reetta Vanhanen
Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja

Lisätiedot:
Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Reetta Vanhanen, puh. 044 570 7857