Helsingin kaupunki on vastikään hyväksynyt ensimmäistä kertaa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan (sotepe) palvelustrategian. Tämä liittyy sote-uudistukseen, jossa Helsinki säilyy yhtenä erillisenä ”hyvinvointialueena”. Palvelustrategia pohjautuu valtuustokauden alussa hyväksyttyyn kaupunkistrategiaan.

Sote-uudistus on tuomassa koko Suomen sote-palveluille paljon hyvää lisäämällä yhteistyötä ja yksinkertaistamalla palveluketjuja. Uudellamaalla tilanne on muuta maata haastavampi, koska HUS säilyy omana yksikkönään tarjoten palveluita neljälle hyvinvointialueelle ja Helsingin kaupungille. Hoitopolkujen rakentaminen ja rajapintojen sujuvoittaminen edellyttää vielä paljon työtä.

Isoin ongelma uudistuksessa Helsingin kannalta on rahoitusmalli. Kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut tulee kattaa valtionrahoituksella. Tämä osoitettu rahoitus ei kuitenkaan ole riittävä. Meillä on ensi vuonna käytettävissämme vähemmän rahaa kuin aikaisemmin, ja nykyisten laskukaavojen mukaan rahoitus vähenee vuosi vuodelta suhteessa palvelutarpeeseen. Tästä huolimatta Helsinki pyrkii huolehtimaan riittävistä ja korkeatasoisista palveluista, josta linjataan palvelustrategiassa. Erittäin tärkeä linjaus on myös se, että emme jatkossakaan tule perimään maksuja terveyskeskuskäynneistä, mikä parantaa myös vähävaraisten terveyspalveluiden käyttöä.

Palvelustrategiassa korostetaan myös mm. mielenterveyspalveluiden kehittämistä. Avaamme lisää matalan kynnyksen Mieppi-palvelupisteitä ja kehitämme ja laajennamme nuorisoaseman toimintaa. Myös terapiatakuu etenee Helsingissä.

Niukkenevassa taloudessa korostuu yhteistyö eri toimijoiden kesken. Yhteistyötä sekä kaupungin omien toimialojen että HUS:n, yksityisten palvelutuottajien ja järjestöjen kanssa tiivistetään. Myös sähköisten palveluiden kehittämiseen panostetaan.

Yksi haastavimmista ongelmista riittävien palveluiden tuottamisessa on vaikea työvoimapula lähes kaikilla sosiaali-, terveys- ja pelastusalan tehtävissä. Palvelustrategiassa todetaan palkkakehityksen, lähijohtamisen kehittämisen, työilmapiirin ja työssä oppimisen mahdollisuuksien olevan välttämättömiä, jotta saamme pidettyä nykyiset työntekijämme ja palkattua uusia. Kaupungin henkilöstö tekee todella arvokasta ja laadukasta työtä ja näistä ihmisistä on pidettävä kiinni ja heidän hyvinvoinnistaan on huolehdittava.

Näillä eväillä kaupungin sote-palvelut siirtyvät uuteen aikaan. Helsingissä muutos on vähäisempi kuin muualla, mutta haasteita riittää tulevillekin vuosille.

Kati Juva
sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen