Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi keskiviikkona kokouksessaan vuoden 2023 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2023-2025.

“Syvenevä työvoimapula vaatii lisää toimia. Tänä syksynä korotimme varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun työntekijöiden palkkoja. Tämän mahdollisti kuluvan vuoden budjetin palkkaohjelma. Nyt tulemme lähes kolminkertaistamaan palkkaohjelman rahoituksen ensi vuodelle ja korotamme työsuhdematkaetuutta 3 miljoonalla”, kertoi vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Reetta Vanhanen.

Ilmastonäkökulma otetaan läpäisevästi osaksi kaikkea päätöksentekoa hallinnonalasta riippumatta. Ilmastonäkökulma huomioidaan erityisesti kaupunkirakentamisessa, liikkumisessa ja energiaratkaisuissa. tavoitteena on hiilineutraali Helsinki.

“Edistämme tällä talousarviolla ilmastotoimia. Ensi vuonna vauhditamme energiansäästöinvestointeja, jotka säästävät sekä energiaa että rahaa lyhyellä aikavälillä”, sanoi Vanhanen. Energiansäästöstä kerätyt varat käytetään kaupungin tarjoamien palveluiden parantamiseen.

“Vihreille oli budjettineuvotteluissa tärkeää, että investoimme ilmastoviisaasti kestävään liikkumiseen: varmistamme Helsingin raitiotiehankkeiden ja pyöräilyn tavoiteverkon etenemisen aikataulussa. Kävelykeskustan kehittämiseen investoimme ensi vuonna 3 miljoonaa euroa ja viihtyisän keskustan puolesta tehtiinkin eilen hienoja päätöksiä Esplanadien osalta”, sanoi Vanhanen viitaten kaupunkiympäristölautakunnan tiistaiseen päätökseen Esplanadien kesäkatukokeilun etenemisestä.

Talousarviossa linjataan, että Helsinki suojelee ja vaalii aktiivisesti monimuotoista luontoaan ja että Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen

toimintaohjelmaa toteutetaan kunnianhimoisesti. Vuosille 2015–2024 laaditun luonnonsuojeluohjelman mukaisesti Helsingin arvokkaimmat alueet suojellaan ja uusi luonnonsuojeluohjelma vuosille 2025-2034 otetaan valmisteluun.

“Lähiluonto ja viihtyisä lähiympäristö ovat tärkeitä kaupunkilaisten hyvinvoinnille. Me Vihreät haluamme pitää huolta siitä, että kaupunkiluonto voi hyvin ja jokaisella helsinkiläisellä on vaivaton pääsy lähiluontoon”, sanoi Reetta Vanhanen.

Talousarviossa kuvataan, että Helsingin tavoitteena on, että kaikki koulut ovat hyviä kouluja ja sujuva polku varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja toiselle asteelle toimii.

“Emme saa antaa eriarvoisuuden kasvaa. Laadukkaan koulutuksen kautta jokaisen lapsen ja nuoren on saatava tarvittavat välineet tavoitella unelmiaan yhdessä muiden kanssa. Tässä talousarviossa lisäämme tuntuvasti koulutuksen rahoitusta. Koulutuksen poikkeuksellisen tuntuvat panostukset olivat Vihreille tärkeä prioriteetti talousarvioneuvotteluissa”, kertoi vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Reetta Vanhanen.

Maailmantilanne on hengästyttävän vakava. Kannamme tässä talousarviossa vastuuta kaupunkilaisten arjen ja hyvinvoinnin perusasioista, ilmastokriisistä ja taloudesta, päätti Vanhanen puheensa.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt

Reetta Vanhanen

p. 0445707857, reetta.vanhanen@vihreat.fi