Vihreiden ryhmäpuhe Helsingin vuoden 2021 tilinpäätöksestä kaupunginvaltuustossa 22.6.2022. 

”Tämän kauden tärkeimpiä tehtäviä on johdattaa Helsinki hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä. Liikenteen päästöjen kannalta kehitys näyttää kuitenkin huolestuttavalta – päästöt kyllä laskevat mutta eivät riittävän nopeasti ja kaupunkistrategiassa olemme sitoutuneet lisätoimiin. Lisäksi koronakriisi ja uudet tottumukset ovat vähentäneet joukkoliikenteen käyttöä. Monesti valtuustossa jakaudumme turhaan lohkoihin puolustamaan vain yhtä liikennemuotoa. Kokonaisuuteen tarvitaan ratkaisuja sähköautojen latausinfrasta pyöräväyliin ja edullisempiin joukkoliikennelippuihin. Kriittisintä on, että pystymme houkuttelemaan kaupunkilaiset takaisin joukkoliikenteen pariin. Se on myös heidän etunsa, joiden on syystä tai toisesta autoiltava.”

Vihreiden ryhmäpuheen kaupunkistrategiasta piti kaupunginvaltuutettu Shawn Huff.

Lue koko ryhmäpuhe alta.

***         

Arvoisa puheenjohtaja ja hyvä valtuusto,

Valtuustokautta on kulunut vuosi ja on vuoden 2021 tilinpäätöksen aika. Olemme tehneet tärkeitä päätöksiä ilmaston, luonnon, koulutuksen ja koronatoipumisen kannalta.

Kaupunki elää murroskautta. 2,5 vuoden pandemian ja rajoituksien jäljiltä alamme löytää toisiamme uudelleen. Tilanteet saattavat muuttua nopeasti, kuten olemme huomanneet viimeisen parin vuoden aikana. Asenteiden muutos saattaa kestää pidempään.

Venäjän karmiva hyökkäyssota Ukrainaan toi lähemmäs asioita, joita olemme aina tienneet. Meidän on päästävä irti riippuvuudestamme fossiiliseen energiaan – se on kriittistä niin ilmastolle kuin huoltovarmuudelle. Kaupunkistrategian merkittävimpiä päätöksiä oli hiilineutraaliustavoitteemme aikaistaminen vuoteen 2030. Suljemme Hanasaaren hiilivoimalan ensi keväänä ja Salmisaaren hiilivoimalan aikaistetusti jo vuonna 2024. Ensi vuonna, kun käsittelemme tässä salissa seuraavaa tilinpäätöstä, toinen kivihiilivoimaloistamme on jo suljettu.

Luonnon kannalta on tehty merkittäviä päätöksiä. Helsinkiläiset ovat löytäneet lähiluonnon uudestaan ja ovat iloisia kaupunkimme vihreydestä. Kaupunkisuunnittelu on murroksessa, ja otamme huomioon yhä useammin luonnonsuojelun ja lähiluonnon merkityksen. Vartiosaari turvataan vuosien kädenväännön jälkeen vihdoin rakentamiselta ja kaavoitetaan virkistyskäyttöön. Joskus kuitenkin tärkeimpiä ovat päätökset siitä, mitä ei tehdä, kuten Malminkartanon suunnitteluperiaatteiden palauttaminen kaupunkiympäristölautakunnassa alueen lähimetsän säästämiseksi.

Arvoisa puheenjohtaja

Tämän kauden tärkeimpiä tehtäviä on johdattaa Helsinki hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä. Liikenteen päästöjen kannalta kehitys näyttää kuitenkin huolestuttavalta – päästöt kyllä laskevat mutta eivät riittävän nopeasti ja kaupunkistrategiassa olemme sitoutuneet lisätoimiin. Lisäksi koronakriisi ja uudet tottumukset ovat vähentäneet joukkoliikenteen käyttöä. Monesti valtuustossa jakaudumme turhaan lohkoihin puolustamaan vain yhtä liikennemuotoa. Kokonaisuuteen tarvitaan ratkaisuja sähköautojen latausinfrasta pyöräväyliin ja edullisempiin joukkoliikennelippuihin. Kriittisintä on, että pystymme houkuttelemaan kaupunkilaiset takaisin joukkoliikenteen pariin. Se on myös heidän etunsa, joiden on syystä tai toisesta autoiltava.

Arvoisa puheenjohtaja,

Lapset ja nuoret ovat eläneet pandemia-aikana suuren osan nuoruudestaan epävarman tulevaisuuden edessä. On ollut etäkoulua ja harrastukset katkolla. Suomalainen tasa-arvoinen koulujärjestelmä on yhteiskuntamme tärkein tukipilari ja koulujen eriytymistä vastaan on tehtävä työtä. Vastuullamme on taata lapsille turvallinen ympäristö, missä he voivat liikkua, leikkiä, toteuttaa itseään sekä vain olla. Harrastamisen Suomen malli tuo harrastukset lähemmäs koulua ja helpottaa monella tavalla lasten sekä vanhempien arkea. Tehtävämme on kehittää tätä yhdessä seurojen kanssa, jotta yhä useammalla nuorella olisi mahdollisuus harrastaa. Lisäksi terapiatakuun toteuttaminen Helsingissä on tärkeä teko nuorten mielenterveyden puolesta.

Yksi tämän valtuustokauden tärkeimmistä asioista on ratkaista vakavaa työvoimapulaa varhaiskasvatuksessa ja hoitoalalla. Päättämämme 5 miljoonan euron palkkaohjelma tälle vuodelle on hyvä alku. Naisvaltaisten alojen palkkakuopan kuromiseksi tarvitaan tekoja. Arvostuksen pitää näkyä myös palkassa henkilöstölle, jotka pitävät huolta lapsistamme, vanhuksista ja sairaista. Riittävä, osaava henkilöstö on edellytys laadukkaille palveluille henkilöstön jaksamiselle. Myös palkanmaksuun liittyvät vakavat ongelmat on saatava pikaisesti korjattua.

Viime vuonna henkilöstöä palkittiin vaikeasta koronavuodesta liikunta- ja kulttuurisetelillä. Vihreä valtuustoryhmä pitää perusteltuna, että tänäkin vuonna löydettäisiin vastaavat palkitsemisen keinot.

Vihreä valtuustoryhmä puoltaa tilinpäätöksen hyväksymistä.

Kuva: Samira Lee