Vihreiden valtuustoryhmä jätti 30.3. kaupunginvaltuustossa ryhmäaloitteen, jossa esitetään, että kaupunki selvittää ikääntyneiden neuvontapisteiden perustamista seniorikeskusten yhteyteen. Ikääntyneiden palveluiden tarve on kasvussa Helsingin väestön ikääntyessä vauhdilla. 

“Palveluiden tarve painottuu vanhimpiin ikäluokkiin, ja terveyden edistäminen sekä toimintakyvyn laskun hidastaminen lisäävät sekä ihmisten hyvinvointia että vähentävät kustannuspaineita sosiaali- ja terveyspalveluissa”, toteaa sosiaali- ja terveyslautakunnan vihreä jäsen Kati Juva.

Vuoden 2020 lopussa Helsingissä asui 48 189 yli 75-vuotiasta ja vuoden 2040 lopussa heitä arvioidaan olevan liki 87 000. Merkittävä osa ikääntyneistä on hyväkuntoisia, aktiivisia kansalaisia, mutta osa tarvitsee ikääntyessään myös hoivaa ja erilaisia sosiaali- ja terveyspalveluita.

“Ikääntyneiden monipuolinen terveysneuvonta ja ohjaus eli ikääntyneiden neuvolat on yksi mahdollinen keino tukea ikääntyvän väestön terveyttä ja toimintakykyä. Helsingin palveluverkossa ikääntyvien palveluita tarjotaan seniorikeskuksissa, ja ne olisivat luonteva paikka myös tämäntyyppiselle terveysneuvonnalle”, sanoo HUS:n hallituksen vihreä jäsen Sanna Vesikansa.

Neuvonnan ja ohjauksen saaminen seniorikeskuksista tukee ikääntyneiden palveluiden järjestämistä joustavasti. Neuvontapisteiden tarjoama terveydenhoitajan ja/tai sosiaaliohjaajan avoin vastaanotto tekisi sosiaali- ja terveyspalveluista saavutettavampia, kun näitä ennaltaehkäiseviä palveluita saisi terveys- ja hyvinvointikeskuksen lisäksi myös seniorikeskuksista.

Lisätiedot:
Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen Kati Juva, puh. 050 500 231
HUS:n hallituksen jäsen Sanna Vesikansa, puh. 040 745 9586

***

Ryhmäaloite kokonaisuudessaan

Ikääntyneiden neuvolatoimintaa seniorikeskuksiin

Helsingin väestö ikääntyy vauhdilla. Vuoden 2020 lopussa Helsingissä asui 48 189 yli 75-vuotiasta ja vuoden 2040 lopussa heitä arvioidaan olevan liki 87 000. Vanhat ihmiset ovat hyvin heterogeeninen ryhmä. Merkittävä osa on hyväkuntoisia, aktiivisia kansalaisia, mutta osa tarvitsee ikääntyessään myös hoivaa ja erilaisia sosiaali- ja terveyspalveluita. Palveluiden tarve painottuu vanhimpiin ikäluokkiin, ja terveyden edistäminen sekä toimintakyvyn laskun hidastaminen lisäävät sekä ihmisten hyvinvointia että vähentävät kustannuspaineita sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Ikääntyneiden monipuolinen terveysneuvonta ja ohjaus (ns. vanhusneuvolat) on yksi mahdollinen keino tukea ikääntyvän väestön terveyttä ja toimintakykyä. Helsingin palveluverkossa ikääntyvien palveluita tarjotaan seniorikeskuksissa, ja ne olisivat luonteva paikka myös tämäntyyppiselle terveysneuvonnalle. Toiminta voisi perustua terveydenhoitajan ja/tai sosiaaliohjaajan kynnyksettömään vastaanottoon paikan päällä tai verkossa.

Helsingin kaupungissa ikääntyneiden palveluohjaus ja neuvonta tällä hetkellä on keskitetty seniori-infoon, joka palvelee monipuolisesti eri kanavien kautta ikääntyneitä kaupunkilaisia ja heidän läheisiään. Palveluohjauksen lisäksi tarvitaan kuitenkin myös laaja-alaisempaa neuvontaa esimerkiksi liikunnan, terveellisen ruokavalion ja muun terveellisen elämäntavan tukemiseksi, muistineuvontaa ja tarvittaessa testausta sekä tukea omaishoitajille ja mielenterveys- ja päihdeongelmissa. Terveydenhoitajan/sosiaaliohjaajan neuvolapisteen kautta ihmisiä voisi ohjata myös tietotekniikan ja digitaitojen tukipalveluihin sekä juridiseen tukeen esimerkiksi edunvalvontavaltuutuksen laatimiseksi.

Tutkimusten mukaan liikunta, terveet elämäntavat, yksinäisyyden torjunta ja sosiaalinen aktiivisuus hidastavat toimintakyvyn laskua ja toisten avun varaan joutumista. Neuvonnan ja ohjauksen saaminen seniorikeskuksista tukee ikääntyneiden palveluiden järjestämistä joustavasti. Neuvontapisteiden tarjoama terveydenhoitajan ja/tai sosiaaliohjaajan avoin vastaanotto tekisi sosiaali- ja terveyspalveluista saavutettavampia, kun näitä ennaltaehkäiseviä palveluita saisi terveys- ja hyvinvointikeskuksen lisäksi myös seniorikeskuksista.

Vihreä valtuustoryhmä esittää, että Helsingin kaupunki selvittää ikääntyneiden neuvoloiden perustamista seniorikeskusten yhteyteen toteuttaen ne käyttäjäryhmälle saavutettavalla ja helppokäyttöisellä tavalla.

30.3.2022
Vihreä valtuustoryhmä