Vihreiden ryhmäpuhe Helsingin vuoden 2022 talousarviosta 24.11.2021.

“Päätimme syyskuussa yhteisestä kaupunkistrategiasta. Se oli tärkeä harppaus ilmastokriisin ja luontokadon torjunnassa. On tuleville sukupolville välttämätöntä, että kannamme vastuuta tulevaisuudesta ja nopeutamme ilmastotoimia. Aikaistimme hiilineutraaliustavoitteen vuoteen 2030 ja asetimme nollapäästötavoitteen vuoteen 2040. Suojelemme arvokkaimmat luontoalueet rakentamiselta. Strategiassa turvaamme myös koulutuksen rahoituksen, panostamme koronatoipumiseen, toteutamme terapiatakuun ja ratkomme työvoimapulaa. Tämä talousarvio on alku tavoitteiden toteutumiselle. Samalla hoidamme taloutta yhdessä vastuullisesti ja päätämme rakenteellisista uudistuksista.”

Vihreiden budjettiryhmäpuheen piti valtuustoryhmän puheenjohtaja Reetta Vanhanen.

Lue koko ryhmäpuhe alta.

***

Arvoisa puheenjohtaja ja hyvä valtuusto.

Päätimme syyskuussa yhteisestä kaupunkistrategiasta. Se oli tärkeä harppaus ilmastokriisin ja luontokadon torjunnassa. On tuleville sukupolville välttämätöntä, että kannamme vastuuta tulevaisuudesta ja nopeutamme ilmastotoimia. Aikaistimme hiilineutraaliustavoitteen vuoteen 2030 ja asetimme nollapäästötavoitteen vuoteen 2040. Suojelemme arvokkaimmat luontoalueet rakentamiselta. Strategiassa turvaamme myös koulutuksen rahoituksen, panostamme koronatoipumiseen, toteutamme terapiatakuun ja ratkomme työvoimapulaa. Tämä talousarvio on alku tavoitteiden toteutumiselle. Samalla hoidamme taloutta yhdessä vastuullisesti ja päätämme rakenteellisista uudistuksista.

Koronapandemia on edelleen raskas taakka terveydenhuollolle ja pandemian vaurioiden korjaaminen on pitkä tie. Koronatoipumispaketti on seuraavalle kahdelle vuodelle yhteensä 70 miljoonaa euroa. Oppimisvaje, pitkät hoitojonot ja kulttuurikentän tukeminen vaativat meiltä toimia ja rahoitusta. 45 miljoonaa tästä lisärahoituksesta  suunnataan sosiaali- ja terveyspalveluihin. Terveysasemien ja mielenterveyspalvelujen ruuhkaa on purettava kaikin voimin. Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimijoille voidaan koronarahoituksen turvin suunnata lisäavustuksia niin taiteeseen kuin lasten ja nuorten liikuntaharrastuksiin.

Pysyvä ja hyvinvoiva henkilöstö on kaupunkimme tärkein voimavara. Helsingissä on vakava henkilöstöpula esimerkiksi hoitoalalla ja varhaiskasvatuksessa. Hoitohenkilöstö on lisäksi venynyt loputtomasti ratkoessaan koronapandemiaa. Henkilöstöpula ei helpotu yhdellä keinolla, vaan tarvitsemme laaja-alaisia toimia. On kuitenkin elintärkeää, että palkkaohjelman jatkamiseen saatiin tähän talousarvioon 5 miljoonaa euroa. Työn arvostuksen tulee näkyä myös palkoissa.

Onnistuimme talousarvioneuvotteluissa turvaamaan koulutuksen rahoituksen. Kokonaisuudessaan toimialalla rahoitus kasvaa 550 euroa lasta kohden. Näin voidaan kohentaa varhaiskasvatuksen vakavaa tilannetta ja toteuttaa oppivelvollisuuden laajentaminen. Oppimisvajeen korjaamiseen ohjataan toimialalle yhteensä 17 miljoonaa kahdelle seuraavalle vuodelle.

Terapiatakuu etenee Helsingissä. Vihreät ovat tehneet pitkäjänteistä työtä mielenterveyspalvelujen eteen Helsingissä. Viime kaudella avattiin matalan kynnyksen mielenterveyspisteitä ja tuotiin lyhytterapiat terveysasemille. Jätimme terapiatakuusta ryhmäaloitteen, teimme työtä sen saamiseksi kaupunkistrategiaan ja tässä budjetissa mahdollistetaan sille riittävä rahoitus. Terapiatakuu mahdollistaa nopean pääsyn vaikuttavan hoidon piiriin.

Tämä budjetti tukee kaupungin kestävää kasvua. On ilmastokriisin torjunnan kannalta tärkeää, että Helsingin raitiotiehankkeet ja pyöräilyn tavoiteverkko etenevät aikataulussa. Lisäksi parannamme puistojen ja lähiliikuntapaikkojen resursseja. Korona-aika on lisännyt helsinkiläisten liikkumista luonnossa, mikä näkyy viheralueiden aiempaa nopeampana kulumisena. Tämä vaatii satsausta virkistysalueisiin ja uusiin reitteihin luontoalueilla.

Tänä ilmastokriisin aikana Helsingin jokaisen investoinnin pitäisi vähentää päästöjä. Taloudellisesti kannattamattoman Sörnäisten tunnelin rahoitus hidastaa siirtymää kestävään liikennejärjestelmään ja on lisäksi tehoton keino autoliikenteen sujuvoittamiseen. Vihreät eivät kannata 180 miljoonan autoliikennettä lisäävää hanketta, josta tehdään päätös myöhemmin tässä valtuuston kokouksessa. Jos valtuusto äänestyksessä torppaa hankkeen, jää rahoitusta enemmän niin ilmastoinvestointeihin kuin koulukorjauksiin ja liikuntapaikkoihin. Vaihtoehtoisesti voimme myös hillitä kaupungin velkaantumista.

Helsingin taloutta on hoidettu pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Strategiassa linjattiin, että tuottavuustavoite ei kohdistu suoraan toimialoille ja palveluihin, vaan tuottavuutta parannetaan rakenteellisilla uudistuksilla. Tämä on tärkeä muutos aiempaan, jotta laadukkaat palvelut saadaan turvattua.

Kiitos ryhmille yhteistyöstä. Tässä talousarviossa tehdään tärkeät ratkaisut koulutuksen rahoituksen, koronatoipumisen ja mielenterveyspalvelujen puolesta.