Vihreiden ryhmäpuhe Helsingin uudesta kaupunkistrategiasta 6.10.2021.

“Helsinki toimii ilmastokriisin ja luontokadon pysäyttämiseksi. Tiedeyhteisön viesti on vakava ja ilmastotoimien kiireellisyys kasvaa vuosi vuodelta. Otamme tässä strategiassa päättäjinä meille kuuluvan vastuun ilmastotoimista. Aikaistamme Helsingin hiilineutraaliustavoitetta vuoteen 2030 ja asetamme nollapäästötavoitteen vuoteen 2040. Aikaistamme Salmisaaren hiilivoimalan sulkemista ennen vuotta 2029.”

Vihreiden ryhmäpuheen kaupunkistrategiasta piti valtuustoryhmän puheenjohtaja Reetta Vanhanen.

Lue koko ryhmäpuhe alta.

***

Arvoisa puheenjohtaja, hyvä valtuusto.

Helsinki ottaa historiallisen suuren harppauksen ilmastokriisin ratkaisujen edelläkävijänä. Olemme  päättäneet olla suunnanäyttäjä Suomen ilmastopolitiikassa aikaistamalla hiilineutraaliustavoitettamme vuoteen 2030 ja asettamalla nollapäästötavoitteen vuoteen 2040. Pyrimme hiilineutraaliuteen ilman uusia investointeja biomassan polttoon, mikä on myös kansainvälisesti kova saavutus. Aikaistamme Salmisaaren hiilivoimalan sulkemista ennen vuotta 2029. Linjaamme yhdessä päästövähennysohjelman päivittämisestä – konkreettisia toimia tarvitaan erityisesti liikenteen päästöjen vähentämiseksi.

Tällä valtuustokaudella jokainen päätös on ilmastopäätös. Ilmastokriisi ja päästöjen vähentäminen on huomioitava jokaisessa investoinnissa. Jatkamme Helsingin kehittämistä raideliikenteen verkostokaupunkina. Tavoittelemme strategiassa joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn kulkumuoto-osuuden kasvua.

Ilmastokriisi vaatii Helsingiltä myös sopeutumista. Sään ääri-ilmiöt voivat yleistyä Suomessakin. Viime heinäkuussa ikääntyneiden hätä näkyi päivystäessäni sairaalan ruuhkaisissa yövuoroissa. Sopeutumiseen tarvitaan laaja-alaisia toimenpiteitä. Kaupungin vehreyden ja puiden määrää on lisättävä.

Arvoisa puheenjohtaja.

On liikuttunut olo, että Vartiosaaren luonto säilyy nykyisille ja tuleville helsinkiläisille. Olemme tehneet vihreissä vuosia työtä tämän saavuttamiseksi. Tämän strategian ytimessä on, että kaupunki voi kasvaa vain kestävästi lähiluonnon huomioiden. Helsingin arvokkaimmille luontoalueille ei osoiteta rakentamista. Helsinkiläisten rakastama Keskuspuisto turvataan rakentamiselta ja Stansvikinkallion asemakaava arvioidaan uudelleen metsäluonnon arvojen näkökulmasta. Toteutamme Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen ohjelmaa kunnianhimoisesti ja perustamme joka vuosi 5 uutta luonnonsuojelualuetta.

Arvoisa puheenjohtaja.

Kiitos jokaisen rokotteen ottaneen kaupunkilaisen olemme päässeet avaamaan Helsingin. Toipumisen tie on kuitenkin vielä pitkä. Päätämme tässä 65 miljoonan tuesta lasten ja nuorten oppimisvajeen korjaamiseksi, hoitojonojen purkamiseksi ja kulttuurikentän tukemiseksi.

Vihreiden tavoite on rakentaa mielen hyvinvoinnin Helsinki. Otamme ensi vuonna käyttöön terapiatakuun, laajennamme matalan kynnyksen mielenterveyspisteitä ja lisäämme lyhytpsykoterapiaa. Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen hoitoketjun parantamista jatketaan yhdessä HUS:n kanssa.

Strategia turvaa koulutuksen rahoituksen. Toteutamme lähipäiväkotiperiaatteen ja takaamme laadukkaan varhaiskasvatuksen jokaiselle lapselle. Ehkäisemme koulujen eriytymistä vahvistamalla myönteisen erityiskohtelun rahoitusta. Helsingissä lisätään lukiopaikkoja ja varmistetaan riittävä lähiopetus ammatillisessa koulutuksessa. Nuorten tavoittamiseksi on lisättävä etsivää nuorisotyötä.

Arvoisa puheenjohtaja.

Haluamme tehdä Helsingistä parhaan kaupungin perustaa perhe. Raskauden ja synnytyksen hoitopolkua on uudistettava. Vauvaperheet tarvitsevat matalan kynnyksen tukea. Helsingin perusterveydenhuoltoa kehitetään hoidon jatkuvuuden ja pysyvien hoitosuhteiden näkökulmasta. Asunnottomuus poistetaan ja palvelut kuten esimerkiksi etsivä sosiaalityö jalkautuvat sinne missä helsinkiläiset tarvitsevat tukea.

Toimiva kaupunki vaatii ratkaisuja henkilöstöpulaan. Meillä on vakavia haasteita esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajien ja hoitohenkilöstön saatavuudessa. Tähän tarvitaan laajoja ja tehokkaita toimenpiteitä palkkaohjelmasta työolojen parantamiseen. Myös työperäistä maahanmuuttoa on edistettävä kaupungin keinoin.

Olemme linjanneet strategiassa vastuullisesti yhteisistä talousperiaatteista. Tuottavuutta haetaan nyt todellisista rakenneuudistuksista, mikä mahdollistaa palveluiden lisärahoituksen. Kasvavan kaupungin tarvitsemat investoinnit voidaan toteuttaa rohkeasti.

Arvoisa puheenjohtaja.

Tämä strategia luo toivoa tulevaisuuteen. Meille vihreille on erityisen tärkeää, että kannamme vastuuta ilmastotoimista, koronakriisin jälkihoidosta ja talouden rakenneuudistuksista. Suojelemme Helsingin arvokasta luontoa tuleville sukupolville.

Kiitos ryhmille yhteistyöstä.