Ilmastokriisiä ja luontokatoa ratkotaan kaupungeissa ja kunnissa. Kaupunkiluonnon monimuotoisuuden varjelu vaatii työtä myös Helsingissä ja sen on oltava keskeinen osa tulevaa kaupunkistrategiaa. Luonnossa ihmiset pääsevät liikkumaan ja samalla mieli lepää. Lähiluonnolla onkin merkittäviä terveys- ja hyvinvointivaikutuksia. Helsinkiläiset arvostavat valtavasti metsiä, puistoja ja rantareittejä.

Lähiluontoa suojelemalla varmistamme, että jokaisella helsinkiläisellä on lyhyt matka metsään tai merelle. Metsäverkostoa täytyy vahvistaa ja säilyttää viheralueet mahdollisimman laajoina. Kaupungin eliölajisto tarvitsee niittyjä nurmikoiden sijaan. Helsingin uhanalaiset luontotyypit on tunnistettava ja säilytettävä kattavasti. Viime valtuustokaudella hyväksyimme kunnianhimoisen Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman ja sitä on toteuttava tehokkaasti.

Suojellaan Helsingin luontoa

Teimme viime valtuustokaudella paljon työtä uusien luonnonsuojelualueiden eteen. Kallahden matalikko ja Korkeasaarenluoto ovat tärkeitä alueita uhanalaisille linnuille. Lauttasaaren alueella Ulko-Hatun luoto suojeltiin asukkaiden aloitteesta. Keskuspuiston Haltialanmetsästä tuli kaupungin suurin luonnonsuojelualue ja Maununnevan soista luonnonsuojelualuetta laajennettiin. Tätä kunnianhimoista luonnonsuojelua on jatkettava tällä valtuustokaudella.

Helsingin arvokkaille luontoalueille ei tule rakentaa. Keskuspuisto on arvokas niin kaupunkiluonnon monimuotoisuuden kuin asukkaiden hyvinvoinnin ja virkistäytymisen kannalta. Myös esimerkiksi Vartiosaari on suojeltava ja osoitettava pysyvään virkityskäyttöön. Se on yksi Helsingin merellisistä luontohelmistä.

Vehreä kaupunki

Kaupunkiluonnolla on paljon merkitystä myös ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Kaupungin vehreys ja puut tuovat varjoa ja viileyttä ja viheralueet auttavat hulevesien hallinnassa. Päiväkotien ja koulujen pihoista on tehtävä metsäisiä. Katuympäristöön ja pihoille on istutettava lisää puita sekä uusilla alueilla säilytettävä jo olemassaolevia puita.

Reetta Vanhanen
Valtuustoryhmän puheenjohtaja