Vihreiden ryhmäpuhe Helsingin vuoden 2020 tilinpäätöksestä kaupunginvaltuustossa 23.6.2021.

Kiitos puheenjohtaja, arvoisa valtuusto.

Olemme tänään koolla tällä valtuustolla viimeistä kertaa ja käsittelemme vuoden 2020 tilinpäätöstä. Koronakriisi ja sen jälkivaikutukset ovat koskettaneet erityisen vahvasti Helsinkiä: paitsi kaupunkilaisten hyvinvointia ja terveyttä, myös kaupunkielämää, kulttuuritoimijoita ja palveluvaltaista yrityssektoria. Jouduimme luopumaan monesta asiasta, jotka tekevät kaupungista kaupungin ja Helsingistä meille erityisen tärkeän. Lähiluonnon merkitys on korostunut jokaiselle. Vihreät ovat tehneet koko valtuustokauden työtä arvokkaiden luonto- ja viheralueiden puolesta. Meri-Rastilan rantametsä säästettiin rakentamiselta ja Vartiosaaren kaavoitus keskeytettiin kauden alussa. Uusia luonnonsuojelualueita on perustettu ennätysmäärä.

Arvoisa puheenjohtaja,

Ilmastotoimet eivät voi odottaa. Tämän valtuustokauden suurimpia saavutuksia on yhteinen tavoitteemme hiilineutraalista Helsingistä ja konkreettiset toimenpiteet päästövähennysohjelmassa. Eilen saimme hienoja uutisia Hanasaaren hiilivoimalan sulkemisen aikaistumisesta. Vihreiden pitkäjänteinen työ ilmaston puolesta konkretisoituu. Myös Salmisaaren hiilivoimalan sulkemista pitää aikaistaa ja Helsingin hiilineutraalistavoitetta kirittää.

Arvoisa puheenjohtaja,

Sosiaali- ja terveyspalveluissa meidän on vastattava suureen hoitovelkaan, mutta myös tärkeitä edistysaskeleita on otettu. Olen nähnyt tällä valtuustokaudella helsinkiläisten terveydenhuoltoa monesta näkökulmasta ja lääkärin työt ovat vieneet minut terveysasemalle, sairaalapäivystykseen ja koronateho-osastolle. Helsingissä on avattu perhekeskuksia ja matalan kynnyksen mielenterveyspisteitä, parannettu terapiaan pääsyä ja lasten ja nuorten mielenterveyspalveluita. Seuraavaksi on toteutettava terapiatakuu.

Jokaisen Helsingin koulun ja päiväkodin on oltava hyvä paikka oppia. Tällä valtuustokaudella on laajennettu ja lisätty tarveperusteista lisärahaa, josta on saatu vahvaa tutkimusnäyttöä. Harrastukset on tuotu kouluille. Lähipäiväkotipaikkatakuuta on edistetty yli 4000 uudella päiväkotipaikalla. Palkkaohjelmaa on jatkettava varhaiskasvattajien houkuttelemiseksi Helsinkiin töihin.

Arvoisa puheenjohtaja,

Tilinpäätös kertoo, että Helsingin talous on vakaalla pohjalla. Olemme onnistuneet rakentamaan menestyvän kaupungin, joka on pärjännyt myös vaikeana koronavuonna. Viime syksynä talouden ennakoitiin painuvan pahasti, mutta tilinpäätöksen tulos oli odottamattoman hyvä. Talouspolitiikan suunnittelun tulee perustua yhä vahvempaan tietopohjaan.

Helsingillä on varaa tehdä vihreää elvytystä ja investoida hyvinvointiin. Turvaamme kaupungin kestävän kasvun ja vetovoimaisuuden. Helsinki on valoisalla toipumisen tiellä jokaisen kaupunkilaisen ansiosta. Helsinkiläiset ovat kiirehtineet hakemaan rokotuksen omalla vuorollaan.

Arvoisat valtuutetut – täällä salissa ja kollegat etäyhteyksien päässä,

Haluan kiittää teitä jokaista tästä valtuustokaudesta. Meitä kaikkia yhdistää palo rakentaa hyvää elämää kaikille helsinkiläisille – ja siitä valtuustotyössäkin on pohjimmiltaan kyse. Jatketaan hyvää yhteistyötä elokuussa uuden valtuuston voimin.

Reetta Vanhanen
Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja