Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti eilen toimialan tulosbudjetista. Tulosbudjetti on valtuuston talousarviota tarkempi suunnitelma, jossa päätetään kuinka kasvatuksen ja koulutuksen määrärahojamme käytetään. Kokouksessa valtaosa leikkauspaineista saatiin torjuttua.

Saimme kokoukseen käsiteltäväksemme virkakunnan esityksen, jossa oli ehdotettu muun muassa leikattavan palveluista noin 22 miljoonaa, suurin viilto perusopetuksesta. Julkisuudessa ehdotuksesta nousi hyvästä syystä kriittistä keskustelua ja esitys haluttiin esittää jo päätettynä. Meille Vihreille oli selvää, ettei tämä käy, tiukassakin taloudellisessa tilanteessa on laadukkaan opetuksen takaaminen jokaiselle lapselle tärkeää.

Julkisuudessa olleet leikkauslistat eivät kuitenkaan ole ottaneet huomioon budjetin kannalta olennaista asiaa. Helsinki on saamassa valtiolta tukea koulutuksen järjestämiseen yli 15 miljoonaa euroa: koronatukea 7,6 miljoonaa euroa ja koulutuksen tasa-arvotukea samaten 7,6 miljoonaa euroa. Vaikka näiden tukien käytölle on ehtoja, ne kattavat jo suurimman osan leikkauspaineesta ja helpottavat tilannetta ratkaisevasti.

Helsingin kaupungin talousarviosta sopineet ryhmät Vihreät, Kokoomus, SDP ja RKP tekivät kokouksessa yhteisen vastaehdotuksen joka hyväksyttiin (koko esitys löytyy blogin lopusta). Kaupungin budjettineuvotteluissa tehdyt lisäykset sekä valtiolta tuleva merkittävä lisärahoitus kattavat suurimman osan esitetyistä leikkauskohteista. Erityisesti suuri osa perusopetuksen tarpeista saadaan tällä katettua. Ammatillisesta koulutuksesta ei säästetä lisäämällä työssäoppimista. Lukioissa voidaan lisätä verkkokursseja koko kaupungin laajemman kurssivalikoiman lisäämiseksi, mutta tähän liittyvä tuottavuustavoite puolitettiin. Tarvittavia lisätuottavuustoimia on etsittävä opetuksen sijaan muualta, esimerkiksi tilojen yhteiskäytöstä.

Kuluva vuosi on ollut arvaamaton ja vaikea. Helsingin ensi vuoden budjetti on haastavasta tilanteesta johtuen ollut huomattavasti mutkikkaampaa kuin taloudellisesti helpompina vuosina. Vaikeassakin tilanteessa olemme kuitenkin onnistuneet siinä, että koulutukseen vuosittain käytettävän rahan määrä kasvaa selvästi – tarvetta sille on.

Julkisuudessa on myös ollut epäselvyyksiä siitä, paljonko Helsinki käyttää rahaa koulutukseen. Kasvatuksen ja koulutuksen kokonaisuus on yhteensä n. 1,27 miljardia euroa. Talousarvioneuvotteluissa saimme väännetyksi kasvatukselle ja koulutukselle 22 miljoonan euron lisäyksen pormestarin pohjaesitykseen verrattuna. Tähän päälle tulevat vielä valtion yli 15 miljoonan avustukset.

Kokonaisuutena, valtiolta tulevat avustukset huomioiden, Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen käytettävissä olevat määrärahat kasvavat vuodesta 2020 vuoteen 2021 noin 45 miljoonaa euroa, eli noin +3.6%. Se on erittäin hyvä saavutus tällaisena vuonna. Tätä ei olisi saavutettu ilman Vihreiden osallistumista neuvotteluihin, me kannamme vastuuta ja panostamme koulutukseen.

Tärkeää on myös huomata, että mikäli koronakriisistä aiheutuu kouluille lisää kustannuksia joihin ei olla voitu varautua, olemme linjanneet että toimialalla on mahdollisuus esittää kaupunginhallitukselle, että budjetti voidaan ylittää. Tämäkin helpottaa koulutuksen tilannetta huomattavasti, kun kriisin pahentuessa rahaa saadaan lisää.

Koronakriisi vaikuttaa vielä vuosia Helsingin talouteen. Haastavina aikoina meidän on kyettävä sekä vastuullisuuteen että satsattava siihen, mikä on tärkeintä. Ja erityisen tärkeää on pitää huolta lasten ja nuorten koulutuksesta, jotta jokaisella on mahdollisuus oppia ja eriarvoisuus ei lisäänny. Olemme vuosia tehneet töitä sen eteen että Helsingin koulut ja päiväkodit ovat maailman parhaita. Tämä työ jatkuu.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan Vihreät:

Fatim Diarra
Hannu Oskala

***

Hyväksytyn muutosesityksemme tarkka muotoilu:

Hyväksyessään kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulosbudjetin lautakunta toteaa, että valtion myöntämät avustukset (covid-rahoitus 7,6 milj. euroa ja tasa-arvorahoitus 7,6 milj. euroa, josta varhaiskasvatus 2,5 milj. ja perusopetus 5,1 milj), joita ei ole mahdollista kirjata kaupungin tulosbudjettiin, suureksi osaksi kattavat tarvittavat käyttötalouden tuottavuustoimenpiteet. Lisätuottavuustoimia etsitään tiloista sekä hyödyntämällä talousarvion kaupunkitasoisia vakauttamisen toimenpiteitä.

Lukioiden kurssitarjontaa verkossa voidaan lisätä monipuolisen kurssitarjonnan lisäämiseksi koko Helsingissä, mutta tähän liittyvä tuottavuustavoite puolitetaan. Ammatillisen koulutuksen työssäoppimista voidaan lisätä vain siltä osin kuin se on pedagogisesti perusteltua.

Varhaiskasvatuksen työn houkuttelevuuden lisäämiseksi arvioidaan tarkoituksenmukaisimmat keinot yhdessä henkilöstön kanssa.

Koronakriisistä aiheutuvia kustannuksia seurataan lautakunnassa talouden ja toiminnan seurannan yhteydessä. Lautakunta toistaa kaupunginhallituksen vahvistamien talousarvion toteuttamisohjeiden kirjauksen siitä, että se esittää tarvittaessa ylitysoikeuksia kaupunginhallitukselle.