Koronakriisi on ajanut Helsingin talouden ennennäkemättömän haastavaksi. Tämän vuoksi myös budjettineuvottelut olivat tänä syksynä poikkeuksellisen vaikeat, mitä ei helpottanut se, että koko pormestaristo oli niiden aikana koronakaranteenissa. Pormestarin alkuperäinen budjettiehdotus oli monien tärkeiden palveluiden kannalta liian tiukka. Monien vaiheiden jälkeen neuvottelujen lopputuloksena on kuitenkin vahvasti elvyttävä budjetti, jossa suuri osa Vihreiden tavoitteista toteutui.

Vaikeissa neuvotteluissa me vihreät puolustimme vahvasti koulutusta. Pormestarin budjettiehdotus olisi tuonut koulutukseen isoja julkisessa keskustelussakin olleita leikkauksia. Siksi erityisen helpottavaa on, miten paljon koulutukseen saatiin lisättyä rahaa neuvotteluissa. Koulutukseen tehty rahalisäys oli yhteensä 22 miljoonaa euroa, suurempi kuin koskaan ennen. Tämä lisäsatsaus ei olisi toteutunut ilman Vihreitä. Lisäys on suurempi kuin mitä yhteensä tämän valtuustokauden aiemmissa budjettineuvotteluissa on satsattu koulutukseen yhteensä.

Rahaa saatiin lisättyä reippaasti myös koulujen ja päiväkotien rakentamiseen ja korjaamiseen. Pormestarin tiukassa budjettiehdotuksessa monia tärkeitä koulujen ja päiväkotien rakentamisia ja korjauksia olisi ollut pakko viivästyttää. Lisärahalla tärkeimmät hankkeet etenevät muun muassa Koskelassa, Pasilassa ja Kalliossa. Monien päiväkotien ja koulujen korjauksilla on jo kiire, joten tämän satsauksen läpivienti ilahdutti meitä aivan erityisesti jotta hyvät ja terveelliset oppimisympäristöt voidaan taata. Koulujen korjaaminen ajallaan on myös järkevää taloudenhoitoa, jottei yllättäviin väistötiloihin tai muihin kustannuksia lisääviin ratkaisuihin tarvitse turvautua.

Koulutussatsausten lisäksi sosiaali- ja terveyspalveluihin lisättiin yhteensä 30 miljoonaa euroa. Näillä summilla saadaan haastavassa tilanteessa turvattua helsinkiläisille tärkeitä palveluja. Koronakriisi aiheuttaa tärkeisiin palveluihin epävarmuutta, jota Helsingissä seurataan tarkasti. Koronan aiheuttamia yllättäviä kustannuksia varten lautakunnilla on mahdollisuus esittää, että rahaa tarvitaan budjetoitua enemmän, jotta helsinkiläisten hyvinvointi voidaan turvata myös haasteiden keskellä.

Haastavassa tilanteessa Helsingin budjetti on vahvasti elvyttävä. Neuvotteluissa Vihreät turvasivat Kalasataman-Pasilan raitiotien rakentumisen. Pormestarin ehdotuksessa ratikka olisi liikennöinyt vuosia suunniteltua myöhemmin. Nyt rakentaminen saadaan liikkeelle niin, että ratikka valmistuu aikataulussaan ja kuljettaa helsinkiläisiä vuonna 2024.

Lisäksi lisättiin yhteensä miljoona euroa siihen, että helsinkiläiset taloyhtiöt voivat vähentää energiankulutustaan ja tehdä energiaremontteja. Tämä on tärkeä askel kohti hiilineutraalia Helsinkiä, tuleehan suuri osa ilmastopäästöistämme asumisesta.

Helsingin metroasemista osa on ehtinyt niin huonoon kuntoon, että esimerkiksi hissien toimimiseen ei ole aina voinut luottaa. Pormestarin budjettiehdotus oli niin tiukka, että miltei jokaisen metroaseman korjaus olisi täytynyt lykätä suunniteltua myöhemmäksi. Neuvotteluissa lisätyllä rahalla tärkeimmät korjaukset etenevät aikataulussa, muun muassa Herttoniemen metroasema. Myös huonoon kuntoon ehtineiden uimahallien korjauksia saatiin aikaistettua, esimerkiksi Itäkeskuksen uimahallin korjaus etenee aikataulussa. Sellaisten investointien viivyttäminen, jotka ollaan joka tapauksessa tekemässä ei ole tässä tilanteessa järkevää taloudenhoitoa. Nyt on aika elvyttää.

Reetta Vanhanen
Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja