Helsingin kokonaispinta-alasta noin 70 prosenttia on merta. Kaupunkia ympäröivä Itämeri tarjoaa helsinkiläisille ja kaupungissa vieraileville lukemattomia elämyksiä ja muistuttaa, että suomalainen luonto ei ole ainoastaan Lapin tuntureita, Keski-Suomen järvimaisemia tai Pohjanmaan havumetsiä – yhtälailla se on myös kaunista saaristoa ja rantoja.

Meri on pitkään yhdistänyt meidät Tukholmaan ja Tallinnaan. Merellisyyttä ei ole kuitenkaan aina osattu nähdä ja hyödyntää vaikuttavimmalla tavalla. Onneksi tähän on tullut viime aikoina muutosta merellisten saunojen, asukkaiden palautteiden ja esimerkiksi osallistuvan budjetoinnin kautta tulleiden ehdotusten pohjalta. Esimerkiksi Vihreille tärkeään Vartiosaareen saadaan osallistuvan budjetoinnin kautta tänä kesänä sähkölauttayhteys, joka täydentää hyvin yksityistä vesibussireittiliikennettä ainutlaatuiseen saareen. 130 kilometrin pituisen rantareitin opastusta parannetaan sekä palveluita reitin varrella kehitetään. Pääsyä saarille halutaan helpottaa, niiden käyttömahdollisuuksia edistää ja esimerkiksi kumppanuutta yrittäjien kanssa vahvistaa.

Olen iloinen, että Helsinki Biennaali toteutuu ensi vuonna, vaikka taidetapahtuma ja sen pitkällä olleet valmistelut jouduttiin tältä vuodelta siirtämään koronaepidemian vuoksi. Teimme valtuustoaloitteen merellisen luonnon ja taiteen yhdistämisestä valtuustokollega Johanna Sydänmaan kanssa.

Samalla on aivan ensiarvoisen tärkeää, ettemme unohda arvokkaan luonnontilaisen meriympäristön luontoarvoja. Itämeren ekologista tilaa on parannettava. On pidettävä mielessä vapaan rantatilan arvo myös lajien kannalta. Ilmasto- ja ympäristövaikutusten arviointia on tehtävä jokaisen hankkeen yhteydessä. Pääosin ihmisen toiminnasta sekä ilmastonmuutoksesta aiheutuva rehevöityminen uhkaavat myös tänään meriluontoa, vaikka Itämeren suojelua onkin saatu tehostettua.

Kesän kynnyksellä vesillä liikkujien ja saarissa kävijöiden määrä kasvaa, jolloin myös jokaisen meistä henkilökohtainen vastuu korostuu. Luontoa hyödynnettäessä tulisi aina pohtia, annanko luonnolle enemmän kuin siltä otan.

Paras lopputulos saadaan, kun Helsinkiä ja merellisyyden tuomia mahdollisuuksia kehitetään laajasti eri taustoista tulevien toimijoiden kanssa yhdessä. Hallitusohjelman mukaisesti tavoitteenamme on “puhdas Itämeri, jossa on elinvoimainen, kestävästi hyödynnetty meriluonto.” Tulevillakin sukupolvilla tulee olla mahdollisuus nauttia meriluonnosta myös kaupunkialueilla.

Mari Holopainen
kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu

Kuva: Martiina Woodson