Valtuustokautta on vielä puolitoista vuotta jäljellä ennen kevään 2021 kuntavaaleja. Syksyn suurin voitto ilmastoviisaalle Helsingille oli keskustatunnelin kaatuminen omaan mahdottomuuteensa. Tässä ilmastokriisin tilassa kaikkien merkittävien investointien tulee vähentää päästöjä, ei lisätä niitä. Tunneli olisi lisännyt ainoastaan läpiajoliikennettä, ei elävöittänyt keskustaa. Tunnelin tausta-aineistosta kävi ilmi, että keskustan palveluiden käyttäjistä valtaosa saapuu nykyisin keskustaan joukkoliikenteellä, pyörällä tai kävellen. Seuraavaksi haluamme saada kävelykeskustan suunnittelun vauhtiin!

Pyöräilyn suosio kasvaa Helsingissä. Tänä vuonna tehtiin kauan odotettu päätös pyörä- ja kävelytunnelista Kaisaniemestä Kansalaistorille. Tulevaisuudessa pyöräilijöiden matkat nopeutuvat ja kävely-ympäristö rautatieaseman ympärillä paranee. Tunnelin lisäksi päärautatieasemalle rakennetaan pysäköintitilat jopa tuhannelle pyörälle. Panostamme pyöräilyyn myös talvihoidon piirissä olevia reittejä laajentamalla. Kaupunkipyörien suosio jatkoi kasvuaan: ennätysmäisellä kaupunkipyöräkaudella poljettiin yli 3,7 miljoonaa matkaa!

Uutta tiivistä kaupunkia

Helsinki kasvaa, mikä tarkoittaa että myös asuntoja on rakennettava lisää. Tänä vuonna tehtiinkin ennätyksellisen paljon päätöksiä uusien asuntojen rakentamisesta: pelkästään yhdessä kaupunkiympäristölautakunnan kokouksessa hyväksyttiin asemakaavoja 12 000 asunnon verran! Uusille alueille sovelletaan myös nyt ensimmäistä kertaa käyttöön markkinaehtoista pysäköintiä. Toimiva kaupunki tarvitsee nopeita raiteita: varmistimme budjettineuvotteluissa rahoituksen suurille ratikkahankkeille esimerkiksi Vihdintielle ja läntiseen kantakaupunkiin.

Lähimetsät, viheralueet ja puut ovat tärkeitä kaupunkilaisille. Viihtyisä ympäristö houkuttelee valitsemaan kävelyreitin auton sijasta. Lisäsimme budjetissa rahaa penkkeihin kävelyreittien varrelle sekä puistojen rakentamiseen ja kunnossapitoon. Vihreä valtuustoryhmä teki myös aloitteen 100 000 uuden puun istuttamisesta Helsinkiin torjumaan ilmastonmuutosta ja lisäämään viihtyisyyttä! Uusia luonnonsuojelualueita on tulossa esimerkiksi Kallahden matalikolle ja Korkeasaarenluodoille.

Toimia eriarvoisuuden vähentämiseksi

Helsinki torjuu koulujen eriytymistä tarveperusteisella lisärahalla, ja sen vaikuttavuus näkyy tutkimustuloksissa. Budjetissa saimme läpi 25% korotuksen tähän lisärahoitukseen. Haluamme taata jokaiselle helsinkiläiselle lapselle yhdenvertaisen koulutuksen. Lisäksi vauhditamme sisäilmakorjauksia ja näin mahdollistamme terveelliset koulutilat.

Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelupiste Mieppi avasi ovensa Myllypurossa, ja mielenterveyspalveluihin saatiin lisää panostuksia myös ensi vuoden budjettiin. Mieppiin voi hakeutua ilman lähetettä tai ajanvarausta, ja sieltä voidaan ohjata suoraan esimerkiksi lyhytterapiaan. Kallioon avattiin uusi perhekeskus, joka vahvistaa perheiden varhaista ja ennaltaehkäisevää tukea.

Valtuusto teki tärkeän päätöksen lihan ja maidon kulutuksen puolittamisesta vuoteen 2025 mennessä. Kaupungin tulee tehdä ilmastoystävälliset valinnat ihmisille helpoiksi ja houkutteleviksi. Helsinkiläiset pääsivät myös ensimmäistä kertaa vaikuttamaan kaupungin kehitykseen osallistuvan budjetoinnin äänestyksen kautta. Moni hieno idea lähtee ensi vuonna toteutukseen!

Reetta Vanhanen
Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja