Otso2
Helsingin Vihreät kaupunginvaltuutetut esittävät, että Helsinki selvittää pikaisesti tehokkaimmat keinot torjua lasten eriarvoistumista. Keinoja tulisi selvittää lapsille ja nuorille tärkeissä palveluissa: opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa, sekä muun muassa liikunta- ja nuorisopalveluissa. Sekä lasten että Helsingin eri asuinalueiden eriarvoisuuden ehkäisyssä opetus ja koulut ovat tärkeässä roolissa.
”Suomalaisen hyvinvointivaltion kulmakivi on, että kaikki koulut ovat hyviä. Jokaisesta koulusta voi ponnistaa elämässä vaikka nobel-tutkijaksi tai pääministeriksi. Verrattuna maihin, joissa nelivuotiaana ratkaistaan lapsen tulevaisuus, tämä on suuri vahvuus”, totesi vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Otso Kivekäs tänään ryhmäpuheessaan kaupunginvaltuuston käsitellessä Helsingin vuoden 2017 talousarvioehdotusta.

Lasten eriarvoistumisen torjunnassa olennaista on, etteivät Helsingin eri asuinalueet ja koulut eriydy liikaa. Alueilla, joissa työttömyys on korkeaa, koulutustaso matalaa ja vieraskielisiä asukkaita on paljon, myös koulujen oppimistulokset ovat heikompia, mikäli kouluja ei tueta. Kun mahdollisuudet alueella ovat huonommat, ihmiset muuttavat pois ja eriarvoistumisen kierre syvenee. Kun tarve palveluihin ja erityiseen tukeen kasautuu liiaksi kaupungin tietyille alueille ja tiettyihin kaupunginosiin, myös näiden alueiden asukkaiden mahdollisuudet heikkenevät ja huono-osaisuus kasautuu.
”Olemme käyttäneet eriytymisen vastaiseen työhön jonkin verran rahaa aiemmissakin budjeteissa. Askeleita oikeaan suuntaan on otettu esimerkiksi perhekeskusten ja Ohjaamon avulla. Mutta jatkossa tarvitaan enemmän. Emme halua, että lapsen tulevaisuuden voi lukea hänen neuvolakorttinsa kotiosoitteesta. Jos emme tee mitään nyt, syntyneiden ongelmien korjaaminen myöhemmin on paljon kalliimpaa”, huomauttaa Kivekäs.
Vihreiden ryhmäaloitteessa esitetään, että Helsinki selvittää talousarvion valmistelun yhteydessä parhaat tavat torjua kaupungin eri asuinalueiden eriytymistä. Vihreät huomauttavat, että on tärkeää, että eriarvoistumiseen puututaan kuullen alan tutkijoita ja Helsingin viranomaisia. Myös torjuntaan käytettävien keinojen vaikuttavuuden seuranta on syytä suunnitella.

Lisätietoja:
Otso Kivekäs, Helsingin Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja
puh. 044 333 6338