Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi budjettiehdotuksen vuodelle 2015 kaikkien ryhmien yhteisymmärryksessä. Kuntien talousnäkymät ovat synkät eikä jaettavaa liiemmälti ole. Nyt syntyneessä budjetissa näkyy kuitenkin vihreä kädenjälki — koulutukseen ja sivistykseen panostetaan kaikesta huolimatta.
Budjetissa annetaan 7 miljoonaa euroa lisää rahaa opetukseen, 2,5 miljoonaa rahaa lisää sosiaali- ja terveystoimeen ja 400 000 euroa pelastustoimelle.
“Näillä rahoilla pystymme säilyttämään kakkosluokkalaisten iltapäiväkerhopaikat ja perusopetuksen koulunkäyntiavustajat. Samalla voimme estää leikkaukset oppituntien määrästä ja erityistä tukea tarvitsevien koulujen rahoista. Ajoimme vielä suurempaa panostusta opetukseen, mutta tämä on tässä taloustilanteessa hyvä saavutus” kertoo Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Emma Kari.
Kaikki tämä raha kaivetaan olemassaolevista menoista, eli kokonaiskustannukset eivät kasva. Suurimmat säästökohteet ovat kaupungin sisäinen hallinto. Rahaa opetukselle ja sosiaali- ja terveystoimelle siirretään keskushallinnosta sekä eri virastojen tukipalveluista.
“Vihreät ovat tyytyväisiä, koska tiukassakin paikassa Helsinki laittaa rahaa helsinkiläisten lasten koulutukseen ja sivistykseen” Emma Kari kertaa. “Keskustakirjasto koettiin niin tärkeäksi asiaksi, että siitä ei tingitty” hän jatkaa. Kirjastolaitoksen kehittäminen ja sen edellytyksien turvaaminen on yksi Vihreiden tärkeimpiä tavoitteita. Nyt siihen päästiin.
Myös Kontulassa sijaitseva leikkipuisto Lampi ja sen rakennukset peruskorjataan. Myös muiden leikkipuistojen ja päiväkotien korjaustarpeet käydään läpi. “On järjetöntä pitää kylmillään sisäilmaongelmaista taloa, jota alueen perheet ja lapset tarvitsevat” kertoo vihreiden neuvottelijana toiminut Otso Kivekäs.
Kaiken kaikkiaan vihreät tavoitteet tulivat tässä budjetissa esille. Opetukseen, kirjastoon ja sosiaali- ja terveysmenoihin panostaminen tarkoittaa, että Helsinki selviää tästäkin taantumasta. Kaikkien ryhmien mukanaolo valaa myös uskoa siihen, että kaikki ryhmät haluavat helsinkiläisten parasta.
Lisätiedot:
Emma Kari, 044 300 6801
Otso Kivekäs, 044 333 6338