Vihreät haluavat säilyttää Palmian työntekijöiden työt, palkat ja työehdot. Tässä kysymyksiä ja vastauksia Palmian tulevaisuudesta:
Miksi Palmian asema muuttuu?
Laki estää kuntaa osallistumasta markkinoilla tapahtuviin kilpailutuksiin. Koska kunta ei voi esimerkiksi mennä konkurssiin, olisi tilanne epäreilu muille kilpailutukseen osallistuville. Niinpä laki on säädetty niin, että kunnalliset toimijat (kuten Palmia) eivät saa osallistua markkinoille.
Osa Palmiaa toimii näillä kilpailuilla markkinoilla, joita laki koskee.
Yksityistetäänkö Palmia?
Ei yksityistetä. Helsingin Kaupunki omistaa kokonaan useita muitakin osakeyhtiöitä jotka tuottavat palveluja, kuten Helsingin kaupungin bussiliikenne Oy. Nämä ovat usein yhtiöitetty samasta syystä. Helsingin etu on, että nämä yhtiöt pysyvät kaupungin ohjauksessa.
Koko Palmiaa ei olla edes yhtiöittämässä, vaan isompi osa Palmiaa jatkaa edelleen kaupungin liikelaitoksena.
Mitä muita vaihtoehtoja olisi?
Toinen vaihtoehto olisi lopettaa niiden töiden tekeminen, joita yllä mainittu markkinasääntö koskee. Tämä tarkoittaisi kuitenkin myös, että toistasataa työpaikkaa häviäisi, koska joistain toiminnoista pitäisi kokonaan luopua.
Myydäänkö Palmia eteenpäin?
Ei myydä.
Laskeeko palmialaisten palkka?
Ei laske. Vihreiden esityksestä työntekijöiden palkat eivät laske.
Muuttuvatko työehdot?
Eivät muutu. Vihreiden esityksestä työntekijöiden työehtoja ei muuteta.
Nykyisten työntekijöiden osalta JHL:n sopimus on voimassa vuoteen 2017 saakka. Vihreiden esityksestä tämän jälkeenkin työntekijöiden työehdot vastaavat kokonaisuutena vähintään nykyistä sopimusta (AVAINTES).