Vihreät haluavat säästää Kivinokan rakentamiselta ja kehittää aluetta kaikille avoimena virkistysalueena. Kivinokan rakentamisen sijaan vihreät ovat valmiita tuomaan asutusta Itäväylän varteen virkistysalueen laidalle. Kivinokan kaavaehdotusta käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa tiistaina 8.4.2014

– Kun Helsinkiä tiivistetään, on hyvä jättää myös kunnollisia viheralueita. Asumista ajatellen Kivinokka on kaukana metrosta, virkistystä ajatellen lähellä, toteaa kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen Osmo Soininvaara.

Kivinokan suojelu tukisi Vanhankaupunginlahden suojelualueen, Viikin peltojen ja Vantaanjoen luontokokonaisuutta. Luontoarvot tulee vihreiden mukaan turvata ja Kivinokkaa on kehitettävä kaikille avoimena virkistysalueena. Kivinokkaan voisi tuoda ravintola- ja kahvilatoimintaa, melontaa, avantouintia, luontopolkuja ja kulttuuritapahtumia. Kävelysilta Kulosaaresta toisi alueen lähemmäs metroasemaa.

– Helsinki kasvaa vauhdilla ja ennustetuille lähes 300 000 uudelle helsinkiläiselle täytyy rakentaa kodit. Ensimmäiseksi ei pitäisi uhrata viihtyisälle kaupunkiympäristölle tärkeitä luontoarvoja, vaan rakentaa olemassa olevan rakenteen sisään ja valmiiden toimivien joukkoliikenneyhteyksien varrelle, painottaa kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen Elina Moisio.

Kaupunkisuunnitteluviraston ehdotuksessa on paljon myös hyvää, vaikka Kivinokan kohdalla suunnitelman toteutus ei saakaan vihreiltä kannatusta.

– Suunnitelmassa on seurattu kiitettävästi ekologisia suunnitteluperiaatteita ja vastaavanlaista suunitteluotetta näkisimme mielellämme mm. Malmin lentokentän ja Herttoniemen teollisuusalueiden tullessa suunnittelupöydille, Soininvaara toteaa.

Kivinokan suunnitelmassa on hahmoteltu myös Itäväylän varren asuttamista 4000 asukkaalle. Vihreät tukevat tämän hahmotelman ja Itäväylän bulevardisoinnin eteenpäin viemistä.

– Itä-Helsinki on syytä sitoa tiiviimmin osaksi kantakaupunkia. Rakentamalla toimivia joukkoliikenneyhteyksiä, laskemalla ajonopeuksia ja tiivistämällä väylien varsia luodaan viihtyisää monimuotoista kaupunkiympäristöä. Helsinkiläiseen kaupunkielämään kuuluvat myös fillarin tai ratikkamatkan päässä olevat laadukkaat viheralueet, Moisio sanoo.

Lisätietoja:
Osmo Soininvaara, 045 121 4559
Elina Moisio, 040 577 988