Vihreät lähtevät siitä, että Helsinki on vireä ja monipuolinen kulttuurikaupunki ja sellaisena sitä pitää kehittää edelleen. Guggenheim-säätiön kiinnostus kaupunkiamme kohtaan on myönteistä.
Helsinkiin saa rakentaa uusia hienoja rakennuksia ja tuoda lisää taidetta. Kulttuuripoliittiset hankkeet, joissa elinkeinopoliittiset mahdollisuudet yhdistyvät taiteelliseen kunnianhimoon, ovat positiivisia.
Vihreät haluavatkin julkistaa omat kriteerinsä Guggenheim -säätiön käynnistämälle hankkeelle, ja samassa yhteydessä ilmoitamme, että säätiö voi oman harkintansa mukaan käynnistää arkkitehtuurikilpailun tietoisena ehdoistamme, joiden puitteissa toivottavasti pääsemme kehittämään Helsinkiä yhä kiehtovampana ja houkuttelevampana kaupunkiympäristönä niin asukkaille kuin vierailijoillekin.
Vihreiden mielestä Guggenheim-museon mahdollinen perustaminen on perusteltava vahvasti myös elinkeinopoliittisena hankkeena, joten sen on kyettävä tarjoamaan positiivisia taloudellisia näkymiä. Taloudelliset hyödyt pitää voida osoittaa myös kaupungin itse tuottamalla selvityksellä.
Lisäksi vihreät edellyttävät, että prosessin on oltava sataprosenttisen läpinäkyvä, alusta loppuun. Helsinkiä on hyvä kehittää avoimesti keskustellen.
1) Tonttivaraus ja arkkitehtuurikilpailu
– Vihreät korostavat, että tonttivaraus ei merkitse hankkeeseen sitoutumista.
– Arkkitehtuurikilpailua ei järjestetä julkisin varoin.
– Arkkitehtuurikilpailun ollessa käynnissä Helsingin kaupungin pitää teettää oma selvityksensä hankkeen taloudellisesta kannattavuudesta ja Guggenheimin tuotto- ja kustannuslaskelmista.
2) Ennen hankepäätöstä
– Jos Guggenheim-hanke toteutetaan, se tulee toteuttaa osana laajempaa Helsinki kuvataidekaupunkina -hanketta, jonka tavoitteena on vahvistaa Helsinkiä globaalisti merkittävänä kuvataidekaupunkina. Tämä edellyttää lisäpanostusta sekä kuvataiteen tekemiseen että sen esittämiseen. Helsingin taidemuseon toimintaedellytyksiä on parannettava hankkeen yhteydessä.
– Suunnitelmia taiteen ja designin suhteesta Guggenheim-museon näyttelytoiminnassa on täsmennettävä jo ennen kuin hankkeeseen ryhtymisestä päätetään.
Rahoitus:
– Rakennus saadaan mahdutettua tulevan 10 vuoden investointiraamiin vain luopumalla jostain isosta liikenneinvestoinnista, esimerkiksi Kehä I:n monitasoliittymästä, johon varattu kymmeniä miljoonia.
– Keskustakirjasto on rakennettava ennen Guggenheim-museon rakentamisen aloittamista.
– Museon vuosittaisiin käyttömenoihin kohdennetaan rahat Helsingin kaupungin elinkeinorahoituksesta, joten ne eivät ole pois nykyisiltä kulttuuritoimijoilta.
– Lisenssi katetaan kokonaisuudessaan yksityisellä rahoituksella.
– Helsingin osuus rahoituksesta on (investoinnit ja käyttökulut) korkeintaan puolet.
Hallintomalli:
– Guggenheim -museon hallinnossa on oltava mukana suomalaisen kulttuurielämän, kaupungin ja valtion edustajia.
– Hallintomallilla on varmistettava, että riskit arvioidun liikevaihdon toteutumisesta jakautuvat kaikkien toimijoiden kesken.
 
Lisätietoja:
Hannu Oskala, vihreän kaupunginhallitusryhmän puheenjohtaja, 044 530 4712
Emma Kari, vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja, 044 300 6801