Vihreät haluavat säästää Meri-Rastilan rantametsän rakentamiselta ja tukevat asukkaiden ja Our City –projektin yhdessä laatimaa vaihtoehtokaavaa. Vaihtoehtokaava perustuu metsän uhraamisen sijaan asuinalueen tiivistämiselle. Rakentamista Meri-Rastilaan esitetään saman verran kuin kaupunkisuunnitteluviraston esityksessä. Meri-Rastilan osayleiskaavaa käsitellään tänään kaupunkisuunnittelulautakunnassa.
– Vaihtoehtokaavassa toteutuu hienosti vihreä ajatus kaupunkirakenteen tiivistämisestä ja samanaikaisesta laajan viheralueen säilymisestä. Tiivistyvässä kaupungissa kaupunkimetsien arvo kasvaa entisestään. Meri-Rastilan rantametsällä on huomattavat virkistysarvot koko pääkaupunkiseudun mittakaavassa, toteaa kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen Elina Moisio.
Asukkaiden aktiivisuudessa on ollut erityisen kiitettävää toimivan vaihtoehdon tarjoaminen, jossa asuntoja saataisiin sama määrä kuin viraston esityksessä. Alueen kehittämistä ja uusien asuntojen rakentamista ei olla lähdetty lähtökohtaisesti vastustamaan.
– Minusta kaupunki tekisi viisaammin, kun ottaisi pohjaksi asukkaiden laatiman vaihtoehtokaavan ja tekisi siitä malliesimerkin hyvässä hengessä tehtävästä tiivistämisestä kaikille esikaupunkialueille, toteaa kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen Osmo Soininvaara.
Helsingin on pystyttävä tarjoamaan koteja noin 260 000 uudelle kaupunkilaiselle seuraavien vuosikymmenten aikana. Vihreiden mukaan rakentamisessa tulisi lähteä liikkeelle olemassa olevan rakenteen tiivistämisestä sekä ratojen ja väylien varrelle rakentamisesta. Arvokkaita virkistys- ja luontoarvoja ei saa uhrata.
Lisätietoja:
Osmo Soininvaara, 045 121 4559
Elina Moisio, 040 5755 988