1) Vihreät tekee politiikkaa omista arvolähtökohdistaan, ei gallupien perusteella. Vihreiden vaaliteemat ovat ympäristön suojeleminen, toimivat palvelut ja avoin kunta, jossa päätöksenteko ei karkaa byrokraateille.
2) Ympäristön ja lähiluonnon suojelu on yksi tärkeimmistä tavoitteistamme. Puolustamme kaupunkimetsiä, viheralueita ja haluamme parantaa kaupunkilaisten kierrätysmahdollisuuksia. Vaadimme Helsingille nykyistä rohkeampia päästövähennystavoitteita.
3) Yhteiskunta on rauhallisempi, kun eriarvoisuus ja hyvinvointierot eivät pääse kasvamaan. Tärkeintä on huolehtia kaikkein heikoimmista. Vihreät kannattaa Helsingissä terveyskeskusmaksun poistoa ja muiden maksujen kohtuullistamista. Kun perusterveydenhuolto toimii, on helpomaa ehkäistä terveysongelmien pahenemista ja kaventaa terveyseroja. Kaupungin on pidettävä huoli myös siitä, että harrastus- ja liikuntamahdollisuudet ovat myös pienituloisten ulottuvilla. Vaadimme lisää kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ja opiskelija-asuntoja.
4) Palvelutuotannossa vihreille on ensiarvoista vahva oma palvelutuotanto. Sitä voi tarvittaessa täydentää kolmannen tai yksityisen sektorin palveluilla, mikäli omaa osaamista tai resursseja ei ole. Ville Niinistö totesi tänä syksynä, että kuntien on säilytettävä osaaminen keskeisissä palveluissa itsellään, eikä ulkoistettava sitä pois.
5) Puolustamme lasten ja nuorten oikeutta turvalliseen päiväkoti- ja kouluympäristöön. Koulujen eriarvoistumiskehitys on pysäytettävä ja homekoulut on korjattava kuntoon. Vaadimme lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja tasa-arvon kasvattamiseksi riittävää oppilashuoltoa, erityisnuorisotyötä, erityisopetusta ja tehokkaita lastensuojelutoimia.
6) Vaadimme kilpailukykyistä joukkoliikennettä, koska haluamme vähentää kaupunkilaisten autoriippuvuutta ja liikenteen päästöjä. Kilpailukykyyn vaikuttaa hyvät yhteydet ja se, että lipunhinnat pidetään kohtuullisina. Taistelemme myös paremman pyörätieverkoston puolesta. Baana on vasta alkua. Kannatamme ruuhkamaksuja – niiden avulla liikenne sujuvoituisi ja kertyneet varat voisi käyttää joukkoliikenteen kehittämiseen.
7) Vihreät kannattaa avointa kaupunkitilaa, jossa oleskelu ja vapaa-ajan vietto ei perustu pelkästään kuluttamiseen. Tähän liittyy maksuttomat ja avoimet kokoontumispaikat ja -tilat ja kaupunkilaisten mahdollisuus ottaa tiloja käyttöön mahdollisimman pienellä byrokratialla. Kirjasto on mainio esimerkki julkisesta tilasta, jossa voi viettää aikaa ilman ostopaineita. Helsinkiläiset rakastavat lähikirjastojaan. Vihreään kaupunkiin kuuluu myös katutaide.
8) Vaadimme kaupunkia, jossa saa apua iästä tai elämäntilanteesta riippumatta vauvasta mummoon. Ikäihmisille on tarjottava riittävät palvelut ja neuvoloissa on huomioitava koko perheen hyvinvointi. Nuorisopalvelut ovat tärkeitä syrjäymisen ennaltaehkäisemisessä. Nuorisotalojen ja muiden Helsingin nuorille järjestämien palveluiden ja tapahtumien lisäksi on nostettava myös nuorisojärjestöjen ja vapaiden toimintaryhmien avustuksia, koska kaikki hauska toiminta ei synny virastoista käsin.
9) Emme halua murjoa kulttuuria byrokratialla. Parasta kulttuuripolitiikkaa tehdään jättämällä tilaa myös spontaaneille ja yllättäville ideoille ja tapahtumille. Haluamme uudistaa kulttuurin avustusjärjestelmää paremmaksi ja kasvattaa avustusten määrää taloustilanteen sallimissa rajoissa. Kaupungin on hyödynnettävä kulttuurikäytössä nykyistä paremmin tyhjiä tiloja ja rakennusaikaisia alueita. Lupakäytäntöjä on joustavoitettava ja vapaat tai vapautuvat tilat kartoitettava.
10) Jos kannatat vihreitä, äänestä vihreitä. Äänestämättä jättämällä sellaisten ehdokkaiden tai ryhmien painoarvo voi kasvaa, joiden edustamia asioita et ainakaan haluaisi tukea. Vihreät ovat aktiivisia pitämään kaupunkilaisiin yhteyttä sosiaalisessa mediassa ja tapahtumissa vaalien välilläkin. Olemme saaneet monia konkreettisia ideoita politiikassa suoraan äänestäjien yhteydenottojen kautta.
Vaalipäivä on sunnuntaina 28.10.2012
Johanna Sumuvuori, kaupunginvaltuutettu