Vihreät esittivät kaupunginhallituksessa, ettei palvelualoitetta viedä eteenpäin nyt esitetyssä muodossa. Vihreiden mukaan kaupungin pitää kehittää menettelytavat, joilla kaikenlaiset kaupunkilaisten, järjestöjen ja yritysten hyvät ideat ja aloitteet otetaan vastaan, käsittelyyn ja toteutukseen. Vihreiden ehdotusta tuki vasemmistoliitto ja keskusta.
Vihreät näkevät palvelualoitteen huonona puolena sen, että se rajaa vastaanotettavat ehdotukset kapeasti palvelutuotantoon. Lisäksi idean esittäjä ei saisi sitä toteuttaa, vaan toteuttaja pitää kilpailuttaa.
Vihreät ihmettelevät kaupunginhallituksen enemmistön päätöstä jatkaa palvelualoitteen selvittämistä. Kokoomuksen ehdotuksesta piloteista päätetään marraskuussa jatkoselvitysten pohjalta.
– Omituisinta on, että demarit halusivat jatkaa valmistelua, vaikka ovat julkisuudessa tyrmänneet palvelualoitteen, ihmettelee vihreän kaupunginhallitusryhmän jäsen Johanna Sumuvuori.
Vastaava aloite on ollut käytössä Ruotsissa 1990-luvulta lähtien, mutta aloitteita on hyväksytty vain noin 60. Vihreiden näkemyksen mukaan toimintaa varten ei ole syytä rakentaa raskasta koneistoa, vaan kaupunkilaisilta tulevien aloitteiden käsittely pitäisi toteuttaa kaupungin normaalina toimintana.
– Kaupunkia ja sen palveluita täytyy kehittää yhdessä. Tarvitsemme uudenlaisia malleja palveluiden tuottamiseksi ja kaupungin pitäisi oppia jo tekemään työtä vuorovaikutuksessa asukkaiden ja järjestöjen kanssa, sanoo vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Ville Ylikahri.
Lisätietoja:
Ville Ylikahri, puh. 041 516 5671
Johanna Sumuvuori, puh. 050 512 1629