Vallilanlaakson joukkoliikennekatu on uudestaan päätettävissä kaupunginvaltuustossa. Valtuusto päätti joulukuussa rakentaa kaksikaistaisen kadun, joka lohkaisee merkittävän maa-alueen tärkeästä virkistysalueesta. Äänestys oli viimeksi täpärä, koska Vallilanlaakson puolustajia löytyy kaikista puolueista.
– Toivomme, että valtuutetut harkitsisivat uudelleen kadun sijaan raitioliikennettä, joka kulkisi vanhaa junarataa pitkin. Joukkoliikennekatu vaarantaa väistämättä alueen virkistys- ja kulttuuriarvot. Maisemoitu raitioliikennetie sopisi puolestaan alueelle hyvin, sanoo vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Ville Ylikahri.
Uudenmaan ELY-keskus on katsonut, että kaupunginvaltuuston tulisi jättää asemakaava hyväksymättä ja estää joukkoliikennekadun rakentaminen. Vihreiden mukaan ELY-keskuksen näkemykseen tulee suhtautua vakavasti. Vihreiden ehdottama raideliikenne kulkisi jo olemassa olevaa ratapenkkaa pitkin ja ELY-keskus voisi hyvinkin suhtautua myönteisesti raidevaihtoehtoon.
– Poikittaista joukkoliikennettä on vahvistettava, mutta massiivinen tärkeän virkistysalueen halkaiseva joukkoliikennekatu ei ole tässä oikea vaihtoehto. Raitioliikennetiellä kehitettäisiin Helsingin joukkoliikennettä, kunnioitettaisiin asukkaiden näkemyksiä sekä turvattaisiin puiston ekologiset ja kulttuuriset arvot, painottaa vihreän kaupunginhallitusryhmän puheenjohtaja Elina Moisio.
Lisätietoja:
Ville Ylikahri, 044 727 3241, ville.ylikahri(at)vihreat.fi
Elina Moisio, 040 575 5988, elina.moisio(at)vihreat.fi