Vihreät ovat erittäin pahoillaan kokoomuksen ja sdp:n äänin tehdystä päätöksestä rakentaa joukkoliikennekatu Vallilanlaaksoon. Vihreät teki eilisessä kaupunginvaltuuston kokouksessa palautusehdotuksen, jonka mukaan joukkoliikennekadun osalta kaavamääräystä olisi muutettu koskemaan ainoastaan maisemoitua raitiotieliikennettä Vallilanlaakson virkistys- ja kulttuuriarvoja kunnioittaen. Jo aiemmin vihreiden kaupunginhallitusryhmä teki kaupunginhallituksen kokouksessa 7.12 yksimielisesti vasemmistoliiton kannattamana  palautusehdotuksen kaavaan. Äänestys kaavasta oli tiukka ja se hävittiin äänin 39-43.
Busseille tarkoitettu joukkoliikennekatu vaarantaa väistämättä alueen virkistysarvot, puhumattakaan sen kulttuuriarvoista. Kaksikaistainen katu lohkaisee valtaisan maa-alueen ja rikkoo alueen virkistysmahdollisuudet. Se myös tuhoaa myös olemassa olevan ekologisen käytävän ja kaupunkipuiston. Mitkään puomit tai esteet ei estä joukkoliikenteelle tai kävelijöille tarkoitettujen uusien teiden valumista satunnaisten autoilijoiden käyttöön, kuten vastaavat hankkeet kaupungissa ovat osoittaneet.
Vihreät haluavat tukea poikittaista joukkoliikennettä Helsingissä. Luonto- ja virkistysarvoiltaan tärkeään Vallilanlaaksoon olisikin vihreiden mielestä sopinut vanhaa junarataa pitkin kulkeva raitioliikennetie, jonka pystyisi maisemoimaan hyvin nurmipohjalla. Vihreät vaativat uuden joukkoliikennekadun päihin esteitä rajoittamaan yksityisautoilua ja sallisivat uudella kadulla ajon ainoastaan hiljaisille hybridibusseille
Lisätietoja:
Ville Ylikahri, vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja
puh. 044 727 3241
s-posti ville.ylikahri@vihreat.fi
Elina Moisio, vihreän kh-ryhmän puheenjohtaja
puh. 040 575 5988
s-posti elina.moisio@vihreat.fi