Tiedote 10.10.2011
Helsingin kaupungin hallituksen enemmistö päätti tänään Helsingin Energian osallistumisesta Olkiluoto 4:n suunnittelukustannuksiin 29,5 miljoonalla eurolla. Vihreät esitti päätöksen hylkäystä kokoomuksen ja sosiaalidemokraattien äänestäessä uuden ydinvoimalan rahoittamisen puolesta.
– Päätös uuden ydinvoimalan kilpailutus- ja suunnitteluvaiheeseen osallistumisesta sisältää suuria ratkaisemattomia taloudellisia, ympäristöllisiä ja eettisiä kysymyksiä. Helsingin ei tulisi investoida menneisyyden energiamuotoon, teroittaa Vihreiden kaupunginhallitusryhmän puheenjohtaja Elina Moisio.
Ydinvoiman lisärakentaminen ei korvaa Helsingin Energian fossiilista energiantuotantoa eikä vähennä Helsingin hiilidioksidipäästöjä.
– Jo nyt Helsingissä tuotetaan sähköä kaukolämmön sivutuotteena reilusti enemmän kuin mitä Helsingissä käytetään. Helsingin maakaasu- ja kivihiilivoimaloita käytetään sen mukaan, paljonko kaupungissa tarvitaan kaukolämpöä eikä uusi ydinvoimala tulisi korvaamaan näitä energialähteitä toteaa Helsingin Energian johtokunnan varapuheenjohtaja Piia J. Häkkinen.
Olkiluoto 3:n rakentaminen on ollut huomattavasti arvioitua kalliimpaa. Alkuperäisestä 3-4 miljardin euron hinta-arviosta on noustu jo kuuteen miljardiin. Helsingin osuus Olkiluoto 4:sta on eri osakkuusyhtiöiden kautta vajaat 10 %. Helsinki tulisi siis lopulta maksamaan uuden voimalan rakentamisesta vähintään 600 miljoonaa euroa.
– Helsingin tulee suunnata investointeja oman kaukolämmöntuotannon kehittämiseen uusiutuvaan energiaan perustuvaksi. Ydinvoima on riskisijoitus, jossa Helsingin ei tulisi olla mukana,  toteaa Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Ville Ylikahri.
Ennen kuin Helsingissä tehdään päätös uuden ydinvoimalan rahoittamiseen osallistumisesta, aiheesta tulisi käydä julkista keskustelua. Pääkaupunkiseudun asukkaat ovat erityisen tietoisia kuluttajia ja ydinvoima jakaa mielipiteitä voimakkaasti. Helsingin Energian ja kaupungin päättäjien ei pitäisi aliarvioida kuluttajien tietoisuutta.
Vihreät ovat esittäneet kansanäänestystä ydinvoimasta luopumisesta ja toivovat Suomen seuraavan tässä Saksan esimerkkiä.
 
Lisätietoja:
Elina Moisio, vihreän kh-ryhmän puheenjohtaja
puh. 040 575 5988
s-posti elina.moisio@vihreat.fi
Ville Ylikahri, vihreän kh-ryhmän varapuheenjohtaja
puh. 041 516 5671
s-posti ville.ylikahri@gmail.com
Pia J. Häkkinen, Helsingin Energian johtokunnan varapuheenjohtaja
puh. 040 824 1649
hakkin@iki.fi