Tiedote 22.2.2011
Helsingin vihreät suhtautuvat kriittisesti kaupunkisuunnitteluviraston Östersundom-suunnitelmiin. Vihreiden mielestä kaavaluonnoksessa tuhotaan luontoarvoja liian väljällä rakentamisella.
– Kaavaluonnoksessa on hyvää tiivis rakentaminen asemien ympärille. Mutta esimerksi Landbon laajentaminen omakotitalojen hajarakentamisena nakertaa liikaa Sipoonkorven kansallispuistoa ja pakottaa ihmiset yksityisauton käyttöön, kritisoi valtuustoryhmän puheenjohtaja Mari Puoskari.
Östersundomin rakentaminen yleiskaavaehdotuksen mukaisesti vähentäisi merkittävästi alueen luontoarvoja ja virkistysmahdollisuuksia. Ekologiset käytävät ovat liian kapeita, jotta ne voisivat pitää yllä monimuotoisia eläin- ja kasvipopulaatioita. Tärkein käytävä on Sipoonkorven ja Mustavuoren yhdistävä metsäinen saareke, jonka kohdalla raideliikenteen tulisi vihreiden mielestä kulkea tunnelissa.
Helsingin, Vantaan ja Sipoon Vihreät laativat viime marraskuussa yhteiset linjaukset siitä, miten Östersundom tulisi rakentaa. Linjauksessa todetaan, että yhteisen yleiskaavan alueelle mahtuu enintään 50 000 asukasta.
– Vihreät kannattavat rannikon Natura-alueiden liittämistä Sipoonkorven kansallispuistoon. Tämä palvelisi paremmin luonnonsuojelun ja luonnon virkistyskäytön tarpeita. Natura-alueiden suojavyöhykkeet täytyy myös jättää rakentamatta, Puoskari toteaa.
Vihreiden mielestä kaavaehdotuksessa rakentamiselle varatut Västersundomissa sijaitseva metsä sekä Talosaari pitäisi  jättää rakentamatta. Östersundomin rakentamisen täytyy perustua raideliikenteen asemien ympärille  sekä nykyisiä asuinalueita kuten Karhusaarta tiivistämällä.
–  Gumbölen ja Östersundomin asemien ympäristö näyttävät kaavaluonnoksessa meidän mielestä hyviltä, Puoskari sanoo.
Vihreiden linjaukset ja kartta rakennettavaksi hyväksyttävistä alueista löytyy osoitteesta
http://helsinginvihreat.fi/blog/vihrea-ostersundom/
Lisätietoja:
Mari Puoskari, puh. 050 537 2595