Helsingin, Vantaan ja Sipoon vihreiden valtuustoryhmien yhteinen ehdotus Östersundomista

Helsingin, Vantaan ja Sipoon vihreät valtuutettujen mielestä Östersundomin alue on rakennettava ekologisesti kestävällä tavalla. Se tarkoittaa sekä luonnonsuojelullisesti arvokkaiden alueiden säästämistä että tiivistä ja joukkoliikenteeseen perustuvaa kaupunkirakennetta.
Vihreät ovat tehneet ehdotuksen siitä, mille alueille Östersundomissa voidaan rakentaa ja mitä pitää jättää luonnontilaiseksi.
– Ekologiset yhteydet Sipoonkorven ja ranta-alueiden välillä on säilytettävä ehjinä, toteaa Helsingin vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Mari Puoskari.
– Rakentaminen on keskitettävä  tiiviisti raideliikenteen asemien ympärille Gumböleen, Salmenkallioon ja varsinaisen Östersundomin alueille. Karhusaaren asutusta on tiivistettävä ja myös Ribbingöhön voidaan rakentaa, Puoskari täydentää.
Raideliikenne on laitettava joko tunneliin tai katettava ekologisten käytävien kohdalla. Muuallakin katettu raidelinjaus voi olla hyvä vaihtoehto maapinta-alan vapauttamiseksi rakentamiselle.
Vantaan puolella Länsisalmen kylää ympäröivän metsän ja kallioalueen rakentaminen ei ole mahdollista, koska alue muodostaa Sipoonkorvesta Mustavuoreen ulottuvan metsäisen alueen, joka on vihreiden mielestä pidettävä luonnontilaisena
– Vantaan puolella rakentaminen tulisi suunnata peltoalueille niiltä osin kuin se on teknisesti mahdollista. Lisäksi tulee tiivistää Länsimäen-Vaaralan-Hakunilan kaupunkirakennetta. Mahdollisten metroasemien paikkaa ja lukumäärää on vielä arvioitava kriittisesti, pohtii Vantaan vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Anniina Kostilainen.
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston suunnitelmissa raiteet jatkuvat Sipoon Majvikiin asti.
– Majvikiin voidaan rakentaa raideyhteydelle perustuvaa asutusta, mutta myös Sipoon puolella ekologiset yhteydet rannikon ja mantereen välillä on pidettävä ehyinä, muistuttaa Sini-Pilvi Saarnio, Sipoon vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja.
Kolmen kunnan alueelle mahtuu vihreiden mukaan korkeintaan 50 000 asukasta, joista Helsingin alueelle 30 000. Alueelle halutaan asemien välittömään läheisyyteen kerrostaloja ja muualle kaupunkipientaloja eli ”townhouseja”
Vihreät kannattavat Sipoonkorven kansallispuiston laajinta rajausta, johon sisällytetään rannikon Natura-alueet. Alueen luonnonläheisyys ja erinomaiset virkistysalueet ovat sen tärkein houkutin myös uusia alueita suunnitellessa. Helsinkiä ympäröivä viherkehä, joka muodostuu seudun luonnonsuojelu- ja virkistysalueista, on säilytettävä  jatkossakin ehjänä.
Alla olevasta kartasta (klikkaa kuva suuremmaksi) selviää vihreiden ehdotukset rakennettaviksi alueiksi. Valkoisiksi jääville alueille voidaan vihreiden mielestä rakentaa.
© Maanmittauslaitos, lupa nro 909/MML/10
Lisätietoja:
– Mari Puoskari, puh. 050 537 2595
– Anniina Kostilainen, puh. 044 584 0164
– Sini-Pilvi Saarnio, puh. 040 743 9083