Vihreät ovat tyytyväisiä, ettei kaupunginhallitus hyväksynyt niin kutsuttua Pajusen listaa.  Palveluverkkouudistuksen jatkovalmistelun perustana on nyt lakkautusten sijaan palvelutarpeiden ja tilojen yhteiskäyttömahdollisuuksien selvittäminen.
–  Tämä on ollut tavoitteemme alusta asti. Kaupunginhallituksen päätöksessä toteutuu nyt myös vihreiden vaatimus asukkaiden kuulemisesta palveluverkkotyössä, toteaa kaupunginhallitusryhmän puheenjohtaja Elina Moisio.
– Pajusen lista olisi parhaimmillaankin tuonut vain joitain hyvin lyhytaikaisia säästöjä. Meidän mielestämme palveluverkkotyötä pitää tehdä pitkällä aikavälillä, toiminnan järkevyyttä ja alueellista tasa-arvoa tarkastellen. Taloudellisten vaikutusten lisäksi tulisi tarkastella toimenpiteiden sosiaalisia vaikutuksia, valtuustoryhmän puheenjohtaja Mari Puoskari jatkaa.
Vihreiden mielestä tilojen yhteiskäytön parantamiseksi on löydettävä  uusia, ennakkoluulottomia ratkaisuja. Esimerkiksi Turun kaupungissa toimii erillinen tila-asiamies, jonka tehtävänä on kartoittaa tilojen tehokasta käyttöä ja löytää yhteiskäyttömahdollisuuksia. Tämä voisi sopia myös Helsinkiin.
Lisätietoja:
– Elina Moisio, puh. 040 575 5988
– Mari Puoskari, puh. 050 537 2595