Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina 2.11. ruuhkamaksulausunnon, johon vihreiden esityksestä lisättiin maininta, jossa kaupunki toivoo ruuhkamaksujen käyttöönottoa.
Vihreiden esitystä tuki vasemmistoliitto, keskusta ja osa demareista.
Liikenne- ja viestintäministeriön tuore ruuhkamaksuselvitys osoittaa, että ruuhkamaksut ovat toimiva tapa ehkäistä lisääntyvän henkilöautoliikenteen haittoja ja vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä merkittävästi.
Helsinki esittää lausunnossaan ministeriölle toiveen, että se ryhtyisi valmistelemaan ruuhkamaksut mahdollistavaa lainsäädäntöä. Ministeriön viesti on tähän mennessä ollut, että valmiudet lainsäädäntötyöhön on olemassa, kunhan kaupungeista näytetään kokeilulle vihreää valoa.
Elinkeinoelämä on toistaiseksi suhtautunut nihkeästi ruuhkamaksuihin. Tutkimukset eivät kuitenkaan tue näkemystä, jonka mukaan maksuista olisi haittaa elinkeinoelämälle. Britannian ”EK”, Confederation of British Industry (CBI) totesi oman tutkimuksensa perusteella, että nettovaikutus oikein toteutetuista ruuhkamaksuista on elinkeinoelämälle positiivinen.