Tänään vietetään Asunnottomien yötä. Asunnottomuus on erityisesti pääkaupunkiseudun ja Helsingin haaste. Kodittomuus vaikuttaa laajasti ihmisen hyvinvointiin. Elämänhallinta vaikeutuu ja terveysongelmien ratkaisu mutkistuu, kun ei ole kotia, jossa elää ja levähtää. Suomessa ja Helsingissä on tehty järjestelmällistä työtä asunnottomuuden vähentämiseksi, mutta siltikin vuonna 2019 Suomessa oli 4600 asunnotonta ja Helsingissä heistä yli 2000. Helsingin asunnottomista pitkäaikaisasunnottomia oli lähes 500.

Koronakriisin myötä erityisesti viime keväänä ihmiset vetäytyivät suojaan oman kodin seinien sisään. Tätä mahdollisuutta ja perusoikeutta ei kuitenkaan ollut jokaisella. Kriisin myötä työttömyys ja rahavaikeudet koskettavat yhä useampaa ihmistä, ja siksi tarvitaan toimia, ettei asunnottomuus kasva entisestään. Asumisneuvonnan, sosiaalityön, mielenterveyspalveluiden ja kokonaisvaltaisen tuen tarve on poikkeuksellisen suuri tänä ja ensi vuonna.

Suomen hallitusohjelman tavoitteena on puolittaa asunnottomuus tämän vaalikauden aikana ja poistaa asunnottomuus vuoteen 2027 mennessä. Tässä työssä keskeisenä työkaluna on valtion, kuntien, palveluntuottajien ja järjestöjen asunnottomuuden yhteistyöohjelma, jossa painopisteenä on rahoituksen ja tuen tarjoaminen kuntien asunnottomuustyöhön. Toinen keskeinen hallituksen toimenpide asunnottomuuden ehkäisemiseksi on asumisneuvonnan säätäminen lakisääteiseksi, jolloin se laajenee ihan jokaiseen kuntaan Suomessa. Asumisneuvonta tuo yhteen asukkaan, vuokralaisen sekä kunnan palvelut, jolloin esimerkiksi vuokravelkojen hoidosta pystytään sopimaan ja välttämään häätöjä. Lain valmistelu on käynnissä ja se tulee näillä näkymin voimaan vuoden 2022 alusta.

Kohtuuhintaisten asuntojen rakentaminen on tärkeä keino asunnottomuuden poistamiseksi Helsingissä. Rakentamalla lisää kohtuuhintaisia koteja estämme samalla asuntojen hintojen nousua ja pienennämme Helsinkiä vaivaavaa asuntopulaa. Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen määrä myös ennaltaehkäisee asunnottomuutta.

Kohtuuhintaisten asuntojen määrän kasvattamisen lisäksi meidän on vahvistettava asunnottomien tukipalveluita. Haluamme jatkossa luoda ja vahvistaa uusia rinnalla kulkemiseen pohjaavia malleja. Asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi voidaan tehdä paljon asumisneuvonnalla ja sosiaalipalveluissa. Esimerkiksi Heka on pyrkinyt ja onnistunut vähentämään häätöjen määrää oikea-aikaisella neuvonnalla, mikä osoittaa, kuinka tärkeää on, että varmistamme asumisneuvonnan riittävät resurssit. Myös terveydenhuollon ja sosiaalityön tuominen yhteen on tärkeää, jotta ongelmia päästäisiin ratkaisemaan ajoissa ja tehokkaasti. Usein sairautta voi olla mahdoton hoitaa hyvin ilman taustalla piilevien sosiaalisten ongelmien tai asunnottomuuden ratkaisemista. Toimivaksi on osoittautunut Asunto ensin -periaate, jonka avulla asunnottomien määrä on laskenut viimeisten kymmenen vuoden aikana merkittävästi.

Koti on turvapaikka, johon jokaisella kuuluu olla oikeus ja Helsingin tulee olla kaupunki, jossa ketään ei jätetä ilman kotia.

Reetta Vanhanen
Valtuustoryhmän puheenjohtaja

Maria Ohisalo
Vihreiden puheenjohtaja