Vihreät turvasivat laadukkaan päivähoidon Helsingin budjetissa

Vihreät iloitsevat, että budjettiesitykseen saatiin neuvoteltua läpi lukuisia vihreille tärkeitä tavoitteita. Kaupunginjohtaja Jussi Pajusen budjettiesityksen päälle palveluihin saatiin neuvoteltua kymmeniä miljoonia euroja lisää rahaa.

Vihreille oli tärkeää, että kaikkien lasten oikeudesta kokopäivähoitoon sekä päiväkotiryhmien nykyisestä koosta ja hoitajamitoituksesta voidaan pitää kiinni. Nämä tavoitteet saavutettiin. Varhaiskasvatukseen saatiin lisättyä 5,1 miljoonaa euroa. Lisäksi Vihreät saivat neuvoteltua budjettiin kirjauksen, jossa Helsinki pitää kiinni lasten oikeudesta hyvään hoitoon, vaikka laki muuttuisi. Mahdollista lakia päivähoidon heikennyksestä ei oteta Helsingissä käyttöön, ellei niin erikseen päätetä.

”On hienoa, ettei Helsingissä kannateta lapsilta leikkaamista. Varhaiskasvatus on lapsen yksilöllisen kehityksen tukemista ja lasten luokkayhteiskunnan torjumista. Olen iloinen, että lähes kaikki Helsingin puolueet sitoutuivat siihen, että varhaiskasvatusta ei tässä kaupungissa heikennetä”, riemuitsee Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Otso Kivekäs.

Vihreille neuvotteluissa ratkaisevaa oli budjetin sisältö. Laajalla yhteistyöllä saatiin aikaan budjettisopu, jossa kaupunkilaisille tärkeisiin palveluihin saatiin lisättyä tuntuvasti rahaa. Opetusta uhanneet leikkaukset voidaan perua, sillä opetukseen lisättiin neuvotteluissa 9,9 miljoonaa euroa. Lisäksi ensi vuonna käynnistetään hanke opetuksen digitalisoitumisesta. Sosiaali- ja terveyspalveluihin lisättiin 9,9 miljoonaa euroa. Erityisen iloisia vihreät ovat siitä, että kasvavaan turvapaikanhakijoiden määrään varaudutaan kymmenen miljoonan euron satsauksella.

”Ensi vuoden aikana Helsinkiin voi tulla 10 000 maahanmuuttajaa odotettua enemmän. Heidän kotoutumisensa ja työllistymisensä on myös Helsingin oman tulevaisuuden kannalta olennaista”, huomauttaa kaupunginhallituksen jäsen Sanna Vesikansa.

Muita ilonaiheita vihreille neuvottelutuloksessa ovat uusiutuvan energian paketti, lisärahat kirjastoille ja kulttuurille sekä koulujen korjausrakentamiseen. Myös Tanssin Talo -hanke etenee ja kaupungin kasvuun varaudutaan lisäämällä rahaa uusien asuntojen kaavoitukseen. Pettymys neuvotteluissa oli Raide-Jokeri, jonka aikataulua emme saaneet varmistettua.

Lisätietoja:
Otso Kivekäs, puh 044 333 6338
Sanna Vesikansa, puh 040 745 9586

Close Comments