Helsingin kaupunginhallitus päätti tänään yksimielisesti alkaa selvittää toimenpiteitä helsinkiläisten joukkoliikennelippujen hintojen alentamiseksi. Vihreät esittivät, että Helsingissä on aloitettava valmistelu vaihtoehtoisista tavoista alentaa joukkoliikennelippujen hintoja. Yhtenä keinona esitetään, että Helsinki voisi alkaa rahoittaa joukkoliikennelippuja HSL:ssä yhteisesti sovittua kuntaosuutta enemmän. Vihreä valtuustoryhmä jätti viime keväänä ryhmäaloitteen venäläisestä fossiilienergiasta irtautumisesta sekä energiansäästö- ja ilmastotoimenpiteistä, joista yhtenä ehdotettiin helsinkiläisten joukkoliikennelippujen erillistä subventiota joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisäämiseksi. Kaupunginhallitus päätti vihreiden esityksestä palauttaa aloitteen valmisteluun, jotta toimenpiteiden selvittäminen ja valmistelu helsinkiläisten joukkoliikennelippujen hintojen alentamisesta alkaisi. 

HSL-alueella joukkoliikenne on yhä poikkeuksellisen syvässä kriisissä, sillä matkustajamäärät koronapandemian jäljiltä eivät ole palautuneet aiemmalle tasolleen. HSL:n rahoitussäännöt asettavat Helsingin vaikeaan asemaan, jossa kuntayhtymän jäsenkuntien yhteiselle subventiolle on asetettu yläraja, mutta korotukset kohdistuvat suurimmin AB-alueen matkalippuihin. Tilanne on helsinkiläisille joukkoliikenteen käyttäjille kestämätön.

“Joukkoliikenteen rahoitusta on välttämätöntä uudistaa, jotta lippujen hinnat saadaan kohtuullisiksi. Kyse on niin Helsingin ilmastotavoitteiden saavuttamisesta kuin pienituloisten kaupunkilaisten tukemisesta nousevien elinkustannusten keskellä. Edellytimme kaupunginhallituksessa, että helsinkiläisten lippujen lisärahoitusta aletaan valmistella. On kestämätöntä, että suurimmat korotukset kohdistuvat AB-alueen lippuihin”, toteaa vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Reetta Vanhanen.  

HSL:n jyrkästi nousevat infrakustannukset uhkaavat nostaa helsinkiläisten joukkoliikennematkojen hintaa edelleen, myös tästä syystä koko HSL:n rahoitusmalli vaatii uudistamista. Kaupunginhallituksessa hyväksytystä vihreiden palautusehdotuksessa kehotettiin siksi myös selvittämään tapoja rahoittaa infrakustannuksia niin, ettei se johda lippujen hintojen korotuksiin inframenojen kattamiseksi.

Palautusehdotus:

Kaupunginhallitus päättää palauttaa aloitteen takaisin valmisteluun. Joukkoliikennejärjestelmä on yhä poikkeuksellisen syvässä kriisissä. Tilanne on erityisen ongelmallinen helsinkiläisten matkustajien kannalta, sillä korotukset kohdistuvat suurimmin AB-alueen matkalippuihin. Lisäpainetta aiheuttavat HSL:n jyrkästi nousevat infrakustannukset. Tästä syystä kaupunginhallitus edellyttää, että käynnistetään kevään 2023 aikana valmistuva HSL-kuntayhtymää koskeva omistajapoliittinen valmistelu, jossa

a) selvitetään ja valmistellaan vaihtoehtoisia tapoja joukkoliikennelippujen hintoihin kohdistuvan korotuspaineen lievittämiseen tai hintojen alentamiseen. Yhtenä vaihtoehtona selvitetään ja valmistellaan kaupungin omaa lisäsubventiota helsinkiläisten joukkoliikennelippuihin.

b) selvitetään kasvavien infrakustannusten vaikutus lipun hintoihin Helsingin osalta ja tapoja jolla infrakustannuksia ei katettaisi lippuhinnoilla sekä kehitetään subventioasteen seurantaa niin että infran ja käyttötalouden subventiota voidaan seurata erikseen. Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että aloitteeseen pyydetään kaupunkiympäristölautakunnan lausunto.

Lisätiedot: Reetta Vanhanen, vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja, 0445707857