Herttoniemen luonnonhoidon suunnitelmille tarvitaan aikalisä. Kaupungin metsien ylihoitaminen on jo pitkään ollut vihreiden ja luontojärjestöjen huolenaiheena. Helsingin metsien luonnonhoidon tapoja tulee muuttaa luonnon monimuotoisuutta ja metsien luontaista vanhenemista paremmin kunnioittavaksi. Luonnonmukaisemmasta metsienhoidosta on jo linjattu Helsingin uudessa strategiassa, tämän tahtotilan tulee näkyä myös konkreettisesti luonnonhoidossa.

Uudessa kaupunkistrategiassa olemme linjanneet, että virkistys- ja luontoalueiden metsissä ja metsäisillä alueilla suunnitelmallinen monimuotoisuuden lisääminen ja metsien luontainen vanheneminen on keskeisin tavoite. Etenkin metsien luontaiseen vanhenemiseen soisi kiinnitettävän vielä nykyistä enemmän huomiota kaupungin luonnonhoidossa. Se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että luovutaan metsien hoitamis- ja uudistustoimenpiteistä ja annetaan metsien vanheta rauhassa hallitun hoitamattomuuden periaatteen mukaisesti.

Nähtävillä oleva Herttoniemen luonnon- ja maisemanhoidonsuunnitelmaa on saanut luontojärjestöiltä kritiikkiä liian rankoista hoitotoimenpiteistä ja siitä, ettei se ole kaupungin omien luontotavoitteiden mukainen. Suunnitelma perustuu Herttoniemen yleisten alueiden suunnitelmaan, eikä itse luonnonhoidon suunnitelma ole ollut poliittisessa päätöksenteossa. Nähtävillä olon jälkeen luonnon- ja maisemanhoidon suunnitelmaa muokataan palautteen pohjalta ja lopullisen suunnitelman hyväksyy maankäyttöjohtaja.

Viime valtuustokaudesta lähtien olemme kaupunkiympäristölautakunnassa palauttaneet luonnonhoitosuunnitelmia valmisteluun, sillä niissä linjatut hoitotoimenpiteet ovat olleet ylimitoitettuja. Vaikka suurin osa kaupungin metsistä jää hoidon ulkopuolelle ja luonnonhoitoa tehdään Helsingissä vähemmän kuin aiemmin, ei suunta ole vielä riittävästi muuttunut vastaamaan uuden kaupunkistrategian linjaamaa tahtotilaa.

Herttoniemen yleisten alueiden suunnitelman yhteydessä kaupunkiympäristölautakunta linjasi vihreiden Tuomas Rantasen esityksestä,  että luonnonhoidon toimenpiteiden tulee antaa tilaa metsien luonnolliselle vanhenemiselle ja minimoida pienpuuston harvennusten määrä. Näiden linjausten toteutuminen Herttoniemen luonnonhoidon suunnitelmassa tulee nyt varmistaa ennen suunnitelman hyväksymistä.

Amanda Pasanen
Helsingin vihreän valtuustoryhmän varapuheenjohtaja ja kaupunkiympäristölautakunnan jäsen