Vihreiden ryhmäpuhe kaupunginvaltuuston seminaarissa 13.8.2021.

“Ilmastokriisin ja luontokadon torjunnassa tarvitaan samanlaista kriisitietoisuutta kuin koronakriisin torjunnassa. Olemme kyenneet Helsingissä ajamaan läpi isojakin muutoksia todella lyhyessä ajassa, kun ihmisten terveys ja henki on ollut pelissä.”

Vihreiden ryhmäpuheen valtuuston strategiaseminaarissa piti valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Amanda Pasanen.

Lue koko ryhmäpuhe alta.

***

Hyvät kanssavaltuutetut, bästa fullmäktigeledamöter (ordförande/puheenjohtaja)

Tämä valtuusto aloittaa työnsä keskellä koronapandemiaa sekä ilmasto- ja luonnon monimuotoisuuskriisiä

Tällä viikolla julkaistu IPCC:n ilmastoraportti muistutti maailmaa jälleen kerran maapallon keskilämpötilan nousun peruttamattomista vaikutuksista ihmiselle ja maapallon muille eliöille.

Ilmastokriisin vaikutukset ovat konkretisoituneet tänä kesänä tuhoisina tulvina ja metsäpaloina

Ilman välittömiä päästövähennyksiä maapallon keskilämpötilan nousun pysäyttäminen edes 2 asteen kriittiseen rajaan ei ole mahdollista.

Förutom klimatkrisen orsakar vi även ett sjätte massutdöende av arter

I bekämpningen av klimatkrisen och biodiversitetskrisen behöver vi liknande krisberedskap som i bekämpningen av coronakrisen. Under koronakrisen har vi lyckats föra igenom stora och snabba förändringar i Helsingfors då människors hälsa och liva har stått på spel

Vi behöver snabba åtgärder även i bekämpningen av klimatkrisen och utamrningen av naturens mångfald. Det handlar om ingenting mindre än vår framtid

____

Helsingin hiilineutraaliustavoitetta on aikaistettava merkittävästi ja varmistuttava siitä, että päästövähennykset ovat pysyviä myös tavoitevuoden jälkeen.

Hiilineutraaliuuden jälkeen on pyrittävä hiilinegatiivisuuteen.

Suurin osa Helsingin päästöistä tulee helsinkiläisten kotien lämmityksestä. On aivan välttämätöntä investoida nopeasti  polttoon perustumattomaan energiantuotantoon.

Salmisaaren hiilivoimala on saatava suljettua selvästi ennen vuotta 2029

Yksi haastavimmista ja merkittävimmistä päästölähteistä energiantuotannon lisäksi on liikenne. Haasteenamme on luoda sellainen kaupunki, jossa jokaisen on mahdollista liikkua vähäpäästöisesti.

Raideliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn varaan rakentuva elävä kaupunki, jossa palvelut ja luonto löytyy läheltä on myös viihtyisämpi ja terveellisempi paikka elää

____

Helsingin vastuulla on mahdollistaa kaupunkiluonnon kannalta kestävä kaupungistuminen.

Täällä metsät ovat saaneet vanheta rauhassa metsätalouden toimenpiteiltä, mistä kielii muun muassa uhanalaisen liito-oravan levittäytyminen syvälle kantakaupunkiin

Jokaisella helsinkiläisellä tulee olla helppo pääsy lähiluontoon. Lisätään suojelualueita, istutetaan enemmän puita ja ennallistetaan elinympäristöjä.

Pidetään huolta kattavasta viherverkostosta ja arvokkaista luontohelmistämme kuten Vartiosaaresta ja Keskuspuistosta.

Viime keväänä hyväksytty luonnon monimuotoisuuden suojelun toimenpideohjelma toimii pohjana luontokadon torjumiselle kaupungissa.

____

Hyvät kanssavaltuutetut.

Tämän valtuuston vastuulla on mahdollistaa inhimillinen toipuminen koronakriisistä. Siitä ei ole varaa tinkiä kuten pormestari Vartiainen puheessaan lupasi.

Talouden raamin täytyy noudattaa tätä tavoitetta ja huomioida kasvava koululaisten ja ikääntyneiden määrä.

Meillä on koronasta johtuva hyvinvointivelka ja palveluvelka, mikä näkyy erityisesti nuorten heikkenevänä hyvinvointina ja mielenterveysongelmina.

Osäkerheten och isoleringen har lämnat djupa spår i många unga människors liv. Koronapandemins långvariga efterverkningar kommer att synas speciellt i vår unga

Vi behöver satsningar i ungdomsarbete och mentalvårdstjänster med låg tröskel. I Helsingfors bör varje barn har möjlighet till en hobby efter skoldagen.

Uusien koronarajoitusten ei enää tulisi tässä vaiheessa kohdistua lapsiin ja nuoriin.

____

Koronasta syntynyt oppimisvaje on korjattava. Jokaisen lähikoulun ja lähipäiväkodin tulee olla hyvä paikka oppia ja työskennellä.

Oppimisvajeen lisäksi kaupunkilaisten riemuvajetta on paikattava investoimalla ja tukemalla kulttuuria ja kaupungin viihtyisyyttä.

Kulttuuri- ja tapahtuma-alan toimijat ovat kärsineet kohtuuttomasti epäsuhtaisista koronarajoituksista.

Tapahtumarajoituksista on päästävä eroon mitä pikimmin ja erityisesti vapaille taiteilijoille luotava työtilaisuuksia eri keinoin, jotta kulttuuri säilyy monimuotoisena ja on menestyvä elinkeinona.

____

Meidän on löydettävä ratkaisut työvoimapulaan, joka vaikeuttaa monen tärkeän palvelun toteuttamista. Työperäistä maahanmuuttoa on edistettävä yhtenä tärkeänä keinona puuttua tähän.

Asukkaat tekevät kaupungin. Helsingin on oltava kaupunki, joka kohtelee kaikkia asukkaita yhdenvertaisesti. Helsinkiläisten ja kaupunkiorganisaation välistä dialogia tulee kehittää panostamalla avoimeen ja reaaliaikaiseen viestintään. Se on demokratian perusedellytys.

Investoimalla kaupunkiuudistusalueisiin (Malminkartanossa, Mellunkylässä, Malmilla ja Kannelmäessä) teemme niistä esimerkkejä siitä, miten esikaupunkialueet uudistuvat kestävästi ja yhdessä asukkaiden kanssa

Jokaisen helsinkiläisen on voitava olla ylpeä omasta asuinalueestaan.

____

Hyvät kanssavaltuutetut

toivon, että kykenemme haastavasta koronatilanteesta huolimatta puoluerajat ylittävään yhteistyöhön yhteisen kaupunkistrategian valmistelussa helsinkiläisten hyväksi

Kiitos Helsinki ja helsinkiläiset, tack