Olen tänään jättänyt valtuustoaloitteen siitä, että suonensisäisten huumeiden käyttäjille järjestettäisiin turvallinen tila, jossa he voisivat käyttää ja annostella huumeita. Tarjolla olisi myös puhtaita neuloja ja ruiskuja ja tarvittaessa terveydenhuollon ammattilaisten tukea.
Huumeiden käyttöön sisältyy merkittäviä terveysriskejä, ja osaa voidaan vähentää huolehtimalla välineiden puhtaudesta ja tilojen turvallisuudesta ja hygienisyydestä. Lisäksi yleisissä käymälöissä ja vastaavissa tiloissa huumeita piikittävät voivat aiheuttaa järjestyshäiriöitä ja haittaa muille. Esimerkiksi Kelan Malmin toimiston vessa on jouduttu ajoittain sulkemaan tämän ongelman vuoksi.
Maailmalla on hyviä kokemuksia turvallisista huumeiden käyttöpisteistä. Niiden avulla on mahdollista vähentää suonen sisäisten huumeiden aiheuttamia terveysriskejä käyttäjille ja samalla suojella muuta väestöä käyttöön liittyviltä lieveilmiöiltä.
Kati Juva
Kaupunginvaltuutettu
Aloite:
Suonensisäisten huumeiden käyttö aiheuttaa sekä terveydellisiä että sosiaalisia ongelmia käyttäjilleen. Terveysriskit lisääntyvät merkittävästi, kun käytetään likaisia neuloja ja piikitystilat ovat epähygieenisiä, pimeitä ja kylmiä. Sosiaaliset riskit liittyvät toisaalta rikollisuuteen, toisaalta mahdolliseen häiriökäyttäytymiseen. Huumeiden käyttäjät tarvitsevat matalan kynnyksen palveluita, mistä Helsingin neulanvaihtopisteet ovat hyvä esimerkki. Kuitenkin helpon hoitoon pääsyn ja inhimillisen kohtelun sijaan suonensisäisten huumeiden käyttäjille tarjotaan usein kieltoja ja kylmää kättä. Muualla Euroopan suurkaupungeissa on saatu hyviä kokemuksia avoimesta klinikasta, josta käyttäjät voivat terveydenhuoltohenkilökunnan valvonnassa ja puhtailla välineillä piikittää omia aineitaan. Näin on kyetty vähentämään paitsi likaisten välineiden ja piikitystilojen aiheuttamaa infektioriskiä, myös alkuperältään ja koostumukseltaan epämääräisten aineiden aiheuttamaa vaaraa. Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsingin kaupunki selvittää mahdollisuutta avata avoimia ja valvottuja huumeiden käyttöön tarkoitettuja tiloja. Näin saataisiin huumeriippuvaisille lisää tukea ja samalla voitaisiin vähentää niitä haittoja, joita piikittäminen esimerkiksi julkisissa wc-tiloissa aiheuttaa muulle väestölle.