Kaupunkisuunnitteluvirasto ehdottaa, että Vartiosaareen rakennetaan asuntoja 5 000–7 000 asukkaalle.
Kävimme tutustumassa Vartiosaareen vihreän valtuustoryhmän kanssa. Alue on ainutlaatuinen. Se on säilynyt hienona luontoarvoiltaan ja muodostaa tärkeän osan Helsingin metsäistä verkostoa. Se pitää säilyttää virkistyskäytössä ja lähelle rakentuvien isojen kaupunginosien luontokohteena.
Haluan Helsinkiin lisää asukkaita. Näin kaupungista tulee monipuolinen ja elävä. Arvioiden mukaan kaupungissa asuu 260 000 asukasta vuonna 2050 enemmän kuin nyt. Kasvava kaupunki tarvitsee yhtenäisiä, laajoja viheralueita. Ne ovat ehdoton edellytys sille, että kaupunki voi kasvaa.
Uusille asukkaille pitää löytää Helsingistä kodit. Uusien kotien paikkoja etsitään valmisteilla olevassa yleiskaavassa. Ehdotetuista paikoista pitää rakentaa aivan ensimmäisenä nykyisistä moottoriteistä katuja, osa kattamalla ja tunneloimalla. Sen lisäksi täytyy tiivistää reippaasti. Rakennetaan Malmin lentokentälle nykyistä miljöötä säilyttäen, tehdään Talin Golf-kentästä upea uusi asuinalue, tiivistetään uusien poikittaisten ratojen varrelle. Sekoitetaan asumista, toimitiloja ja jopa pienteollisuutta nykyisille harvaanrakennetuille teollisuusalueille.
Vartiosaarta ei kannata rakentaa. Vartiosaaressa on asumisen kannalta samoja ongelmia kuin muussakin saaristossa. Saaret ovat usein vaikeasti saavutettavissa joukkoliikenteellä ja niistä tulee pakostakin rakennettuna kovin yksityisiä, ja vain asukkaittensa käytössä olevia.
Avaamalla saarta sopivasti esimerkiksi sillan tai lossin avulla, yhä useampi kaupunkilainen pääsisi nauttimaan sen kiistattomista arvoista. Rantoja kiertää huvila-alue, joka on kulttuurihistoriallisesti arvokas. Kallioilta avautuu uskomattomat aavat näkymät merelle. Ylipäätänsä merijoukkoliikennettä kehittämällä Helsinkiin saisi aivan uusia saaria ja alueita ihmisten ulottuville.
Elina Moisio, kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen
Moisio_Elina_rintakuva_web